Főmenü
· Főoldal
· Árjegyzék
· Tájékoztatók
· Tesztvizsga
· Letöltések
· Személyes
· Magunkról
· Kapcsolat

Felhasználó
Azonosító

Jelszó

Biztonsági kód
Biztonsági kód
A fenti biztonsági kód megadása
[ Regisztráció ]

Tesztvizsga.hu


Poster Mockup

Urban Poster Mockup

Urban Poster Mockup WebShop

Google hirdetések
Köszöntő
Általános információk     Tisztelt Érdeklődő!

Örömmel köszöntjük portálunkon! Feltehetőleg a "tesztvizsga" kifejezés keltette fel figyelmét, ami az oldalunkon nyújtott szolgáltatások egyik legfontosabb eleme.

Szándékunk szerint a portálunkon alkalmazott oktatási módszerrel segítjük azokat, akik szakmájuk/hivatásuk vagy kedves időtöltésük ismereteit egyénileg kívánják megszerezni, azokat, akik tanfolyamra járnak ugyan, de még biztosabbá szeretnék tenni tudásukat, továbbá eredményesen akarnak felkészülni vizsgáikra.

Céljaink közé tartozik
segítséget nyújtani a képzőszervek oktatási tevékenységéhez, közösen kialakítani egy megközelítőleg azonos (magas) színvonalú képzés törzsanyagát, vagyis együtt erősíteni a megszerzett tudás értékét, a vizsgák eredményességét.

Rendszerünkkel képzőszervek számára is
lehetővé tesszük a hagyományos képzések támogatását és a korszerű távoktatási (e-learning) módszerek alkalmazását.

Mit nyújtunk?A hivatásos vagy kedvtelési célú hajózási hatósági képesítő
vizsgára készülőknek

A Nemzeti Közlekedési Hatóság által (KH/HL/A/74/37/1/2009 számon) tansegédletként jóváhagyott és felkészülési segédletként ajánlott 
  • folyamatosan karbantartott OKTATÁSI ANYAGOT,
  • a vizsgán alkalmazott HIVATALOS hajózási hatósági VIZSGAKÉRDÉSEK (tesztkérdések) gyakorlásának lehetőségét,
  • egyéni tanulást segítő oktatástechnológiai és pedagógiai módszertant is alkalmazó interaktív oktatórendszert,
  • önellenőrzés lehetőségét a tényleges hatósági vizsga rendjét követő vizsga-tesztsorokkal,
  • rendszerbe integrált konzultációs lehetőséget
itt, a Tesztvizsga.hu internetes oldalán. A Tesztvizsga.hu zárt rendszerű - interneten működő, böngészővel használható - távoktatási képzésmenedzsment rendszer (Learning Management System, LMS) -ként is alkalmazható

jóváhagyott elektronikus távoktatási és oktatást támogató "e-learning" rendszer, mely

szándékaink szerint minden vizsgakérdéshez,
a rendszerünkbe integrált
szakszerű magyarázószöveg, ábra és elektronikus tananyag
olyan kompletten kapcsolódik,
hogy más segédanyag (pl. könyv vagy CD) felhasználása nélkül is
elegendő legyen a hatósági vizsgákra való felkészüléshez.

Árjegyzék

(Tovább... 10870 betű van még )

Tájékoztató bemutatók a Tesztvizsga.hu működéséről
Általános információk
Előfizetőink és Partnereink kérésére részletes bemutatókat készítettünk a Tesztvizsga.hu rendszer működéséről:


 Bemutatók

 Flash formátumban  PowerPoint formátumban
 A Tesztvizsga.hu rendszer működése, használata:
 megtekintés
megtekintés / letöltés
 Új felhasználó regisztrálása: megtekintés megtekintés / letöltés
 Megrendelés vagy aktiválás: megtekintés megtekintés / letöltés

A rendszer működésének és használatának bemutatója a megrendelés előtti előzetes tájékozódást szolgálja, azaz eldönthető, hogy érdemes-e használni a Tesztvizsga.hu szolgáltatásait.A nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány (ICC) elfogadásáról
Belvízi és tengeri hajózás
Sokan érdeklődtek nálunk a különböző országokban szerzett képesítések itthoni használhatósága iránt, amelyre a hajózási hatóság által kibocsátott tájékoztató ad részben választ a kedvtelési képesítések tekintetében (pl. horvát képesítés). A tájékoztatóban az alábbi mondatot emelték ki:

"Magyar állampolgár számára más ENSZ EGB tagállam által kiállított Bizonyítvány csak abban az esetben fogadható el, amennyiben annak tulajdonosa bizonyítottan a kiállító tagállamban él."

Teljes tájékoztató
:


(Tovább... 5009 betű van még )

Tudományosan bizonyítva is hatékony a Tesztvizsga.hu alkalmazott módszere
Általános információk
Kutatók felismerték és bizonyították azt, hogy hatékony az a módszer, ahogyan a rendszerünk kitalálója és fejlesztője tanította olyanoknak a Morse-t, akiket ugyan úgy vittek be katonának mint őt, tehát akaratuk ellenére. Ezt a módszert programozta le egy Commodore számítógépen működő Morse oktató programba kb. 1985-ben, később PC-re, majd 2007-ben a Tesztvizsga.hu ma is alkalmazott rendszerébe. A Tesztvizsga.hu, a cikkben leírt módszert is alkalmazza (a "teszt-hatás"-t és az "előteszt-hatás"-t is beleértve) tehát mára tudományosan is bizonyított, hogy miért olyan sikeresek a vizsgákon azok, akik ezt a rendszert is alkalmazzák felkészülésük során.

A hivatkozott cikk:
http://index.hu/tudomany/2013/09/02/teszteles_a_tudas_anyja_nem_az_ismetles/Változott a kedvtelési célú kishajóvezetői és néhány hivatásos vizsga rendje
Belvízi és tengeri hajózás
A témáról az NKH az alábbi tájékoztatást adta ki:

"A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet módosítására kiadott 42/2013. (VII.19.) NFM rendelet hatályba lépésétől (továbbiakban: rendeletmódosítás), 2013. július 22-től a következő változások lépnek életbe a belvízi kedvtelési célú kishajó vezetői vizsgák lebonyolításával kapcsolatban:

A képesítővizsgák tantárgyai:

    1. A belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői vizsga:

        a) Hajózási Szabályzat
        b) hajózási ismeretek – kisgéphajó,
        c) gyakorlati vizsga – kisgéphajó.

    2. A belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői vizsga:

        a) Hajózási Szabályzat,
        b) hajózási ismeretek – vitorlás kishajó,
        c) gyakorlati vizsga – vitorlás kishajó."

A Hajózási ismeretek kisgéphajós és vitorlás tananyagai között jelentős az átfedés, ugyanakkor a tesztkérdések számos helyen eltérnek a két ismeretanyagra vonatkozóan a képesítés jellegének megfelelően. A Tesztvizsga.hu rendszer automatikusan figyeli ezeket az átfedéseket, hogy ne gyakoroltassa kétszeresen a mindkét tárgyban, vagy az egy tárgyon belüli előforduló azonos, vagy nagyon hasonló vizsgakérdéseket.

A tantárgyak változásainak figyelembe vétele alapján kialakított új vizsgarendnek megfelelő számonkérési módszer (tesztlapok) a 2013.08.25 utáni vizsgákon kerül bevezetésre. A
2013.08.25 előtti időszakban az eddig is alkalmazott rendszer marad érvényben.

"Az átmeneti időszakban az elméleti vizsga eredményének minősítése a következőképpen történik:


(Tovább... 13433 betű van még )

Új tárgyak és módosuló követelmények
Belvízi és tengeri hajózás

Módosult több hajózási jogszabály, köztük a Hajózási képesítésekről szóló rendelet is

2014. május 6-ától a következő fontosabb változások történtek a rendeletben:

1. "A vizsgát a vizsgára való jelentkezés benyújtásától számított 12 hónapon belül meg kell kezdeni." - amely szabály korlátozza a vizsgahalasztások lehetséges mértékét.
2. "Az iskolarendszerű hajózási szakképzés tanulója a hajózási hatóságtól előrehozott hatósági részvizsgára bocsátását kérheti." - ami az "A" és "B"  kategóriájú hajóvezető vizsgák vizsgatémai, ill. vizsgatárgyai kivételével előrehozott vizsgázást tesz lehetővé úgy, hogy az alapján a hatóság felmentheti a további vizsgakötelezettség alól, ha a jelölt olyan hajózási oktatási intézményben szerezte oklevelét, illetve képesítő bizonyítványát, amelynek tanterve a hajózási hatóság által jóváhagyott szakmai oktatási programot tartalmazza.
3. Módosult az "A" és "B" kategóriás hajóvezetői vizsgára bocsátás egyik feltétele, amely szerint: a vizsgára bocsátás feltételei:
"b) fedélzeti szolgálatban szerzett négy év gyakorlat
ba) amelyből legalább két évet matróz vagy magasabb szintű szolgálatban, belvízi nagyhajón kell megszerezni,
bb) amely a legalább kormányosként szerzett gyakorlat időtartamával csökken, amely csökkenés azonban összességében nem haladhatja meg az egy évet,
bc) amely a képzés időtartamával csökken, ha a teljes gyakorlatot jóváhagyott képzés részeként szerezték, amely csökkenés azonban nem haladhatja meg a két évet,..."
4. A"C" kategóriájú hajóvezetői vizsga feltételei is módosultak a következő szerint:
"... ba) jóváhagyott hajóvezetői képzésben történt igazolt részvétel, valamint legalább matróz szolgálatban 50%-ban nagyhajón eltöltött két év fedélzeti gyakorlat, vagy
bb) hajózási képzést nyújtó felsőoktatási intézményben szerzett oklevél, valamint legalább matróz szolgálatban 50%-ban nagyhajón eltöltött 18 havi fedélzeti gyakorlat, vagy
bc) érettségi bizonyítvány és hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány, valamint legalább matróz szolgálatban 50%-ban nagyhajón eltöltött 21 havi fedélzeti gyakorlat;..."
5. Módosult a hivatásos kishajó-vezetői vizsga egyik lehetséges feltétele, amely szerint:
"ac) kedvtelési célú kishajó-vezetői bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 6 havi hajózási gyakorlat, vagy..."
6. A módosítás egyes hivatásos vizsgák esetében is előre vetíti egyes vizsgatárgyak összevonásának lehetőségét, amelyre vonatkozóan a Nemzeti Közlekedési Hatóság még nem adott ki tájékoztatást. Ez érintheti az egy tárgyon belül számon kérésre kerülő elemek összetételét, és a vizsgadíj mértékét is.
7. Megszűntette a módosítás a kedvtelési kishajó-vezetői vizsgák esetében az elsősegély-nyújtás vonatkozásában más szervezetnél szerzett képesítés alapján történő felmentés lehetőségét, mivel a tárgy beolvadt a Hajózási ismeretek tárgyba.
8. A belvízi hajózási rádiótelefon kezelő vizsga vizsgatárgyai közül törölte a módosítás a gyakorlati vizsgát, ami – egyebek mellett - jelentős vizsgadíj csökkenést eredményez.
9. Pontosította a módosítás a "C" kategóriájú hajóvezető és a kishajó-vezetői képesítésekkel vezethető hajó/kötelék meghatározásait.
10. Módosult az "A", "B" és "C" kategóriás hajóvezető jelöltek gyakorlati vizsgájának feltételrendszere, amely egységesen a következő: "nagyhajó kategóriába tartozó géphajó és legalább még egy nagyhajóból álló kötelék nyílt folyami vagy tavi vízterület, amely a szokásos forgalmi helyzetet tükrözi".

Módosul a csónak meghatározása, ezzel a képesítési követelmények is

A Parlament 2014. március 1-ei hatállyal módosította a csónak definícióját, ezzel bővítette az úszólétesítmények (vitorlás- és motorcsónak) azon körét, amelyek nem kötelezettek nyilvántartásba vételre, ezzel nem kell vizsgáztatni a hatóságnál, és nem kell vezetésükhöz képesítés. Az új definíció a következő:
"(3. csónak: a hajónak, kompnak, vízi sporteszköznek nem minősülő)
„b) szélerővel vagy gépi berendezéssel hajtott vízijármű, amelynek hossza a 7 métert, névleges vitorlafelülete a 10 m2-t nem éri el, vagy motorteljesítménye legfeljebb 7,5 kW, ide nem értve az építése, berendezése és felszerelése alapján vízen való közlekedésre nem szolgáló úszóeszközt;”

Módosult a Hajózási Szabályzat és a Hajózási képesítésekről szóló rendelet

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013.07.22-ei hatállyal módosította a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011.(XI.22.) NFM rendeletet, azaz a Hajózási Szabályzatot. A változások közül a fontosabbakat emeljük ki:

1. Egyszerűsítette a rendelet a felépítmény és hajtógép nélküli kompok, valamint a vízimunkák területén üzemelő, kisgéphajók egy részének okmányaival, azonosításával kapcsolatos előírásokat (érintett joghely: II. rész 1.06 cikk, 2.01 cikk).
2. Módosította a kitűző hajók jelzéseit (érintett joghely: II. rész 2.02 cikk).
3. Kiterjesztette a csónakokra vonatkozó egyes biztonsági szabályokat a kishajóra is (mentőmellény viselése, víz eltávolítása - érintett joghely: II. rész 4.05 cikk).
4. Jelentősen átalakította a hajóról fürdés szabályait (feltételekkel megengedi közforgalmú személyszállítást végző hajónak is – érintett joghely: II. rész 4.06 cikk).
5. Módosult az alacsony vezetésű köteles komp kötelének leeresztett állapotát jelző nappali és éjszakai jelzés zöld színről fehérre, ill. E.1 jelzésről fehér táblára.
6. Pontosította a rendelet a tavon a kishajók, csónakok, vízi sporteszközök és a  nagyhajók közti találkozási szabályokat, egyértelművé téve, hogy e területen is érvényes az a szabály, hogy a kishajók minden esetben kötelesek kitérni a nagyhajó útjából.
7. Átalakította a rendelet a tavi kikötőn kívül veszteglés szabályait, egyebek mellett a nádasok védelmében. Hasonló módon pontosította az egyes tavakon a hajók alkalmassági szabályait, ill. annak bizonyítását.
8. A kishajók felszerelése részévé vált a rendelet II.2 mellékletének.
 

MÓDOSÍTÁSOK A HAJÓZÁSI KÉPESÍTÉSEKRŐL SZÓLÓ JOGSZABÁLYBAN


A rendelet fontosabb változásait a következőkben foglaljuk össze:

1. A rendelet szakít azzal az eddigi gyakorlattal, hogy minden egyes apró részletszabályt a rendelet szabályozzon és részlet elemekben szabályozási jogot delegál a hajózási hatóságnak, ezzel egyszerűbbé téve a napi problémák kezelését, egyben nagyobb felelősséget is téve a hatóságra.
2. Az esetek túlnyomó többségében megszűnik a közlönyökben való közzététel kötelezettsége, így a legkisebb változások is viszonylag gyorsan eljuttathatók a hatóság honlapján keresztül az érdekeltekhez.
3. Fontos változás következett be a hivatásos hajósok gyakorlati idejének szabályozásában, amelynek lényege az, hogy a gyakorlati időbe csak a menetben töltött idő számít bele, valamint 60 nap (évente) a hajó karbantartási, telelési és várakozási idejéből. Ugyanakkor 365 egymást követő napon belül 180 napot tekint 12 havi gyakorlatnak a rendelet.
4. Megszüntette a rendelet az ismétlő vizsga fogalmát, azaz a továbbiakban azokból a tárgyakból kell megismételni a vizsgát (javító vizsga), amely sikertelen volt, legalább egy hét elteltével, de legfeljebb egy éven belül.
5. Újra szabályozta a rendelet az úszómunkagép-vezető képesítő vizsgára bocsátás feltételeit, jelentősen csökkentve a gyakorlati idő követelményt (előképzés esetén 24-ről 9 hónapra, ez nélkül 36-ról 24 hónapra).
6. Törölte a rendelet a gyakorlati idő előírását a belvízi hajózási rádiótelefon kezelői vizsga esetében, egyben szerkezeti változással kis mértékben csökken a vizsga díja is.
7. Újra szabályozta a rendelet a hivatásos belvízi gépész képesítések vizsgáira bocsátás feltételeit, egyszerűsítve és ésszerűsítve azt.
8. Könnyítette a tengerészek képesítés megújításának feltételeit azzal, hogy 36 havi hajózásról 12 hónapra csökkentette az adott beosztásban való 5 éven belüli hajózás követelményét.
9. Jelentősen módosította a rendelet a kedvtelési kishajó-vezetők vizsgafeltételeit, valamint három új képesítést vezetett be. Ehhez kapcsolódik, hogy az 5. pontban jelzett változás lehetővé tette a kedvtelési hajósok rádiókezelő vizsgáját is. Az új képesítések a (belvízi) kedvtelési célú radarkezelői, (a tengeri) korlátozott GMDSS kezelői, és a GMDSS kezelői képesítés.
10. Jelentős összevonások történtek a vizsgatárgyak tekintetében a belvízi és a tengeri kedvtelési területen is.
Ezzel a változással
- a belvízi kedvtelési kishajósok (hajtási módonként) két elméleti (Hajózási szabályzat és Hajózási ismeretek-géphajós, ill. Hajózási ismeretek-vitorlás) tárgyból vizsgáznak, valamint gyakorlati vizsgát tesznek. Azok, akik mindkét hajtási módra (gépi/vitorla) vizsgáznak, a Hajózási szabályzat tárgyból csak egyszer kell ezt megtenniük; továbbá mindkét meghajtási módnak megfelelő Hajózási ismeretek és gyakorlati vizsgát kell tenniük;
- hasonló mértékben (4-ről 3-ra) csökken a IV. osztályú, 11-ről 4-re a III. osztályú, 4-ről 2-re a II. osztályú tengeri kishajó-vezető vizsgák vizsgatárgyainak száma. Ebben a kategóriában is megtörténik az átállás a kártya okmányokra.


A Tesztvizsga.hu rendszer tananyaga tartalmazza a rendeletmódosításnak megfelelő szöveget.
További információ itt olvasható.Vizsgafelkészülést támogató tananyag és tesztkérdések a tengeri kedvtelési célú kishajó-vezető vizsgára készülők számára 
A tengeri kedvtelési hajósok számára gyakori probléma a megfelelő - magyar nyelvű - felkészülési tananyagok elérése, különösen azok számára, akik nem csak egy "gyorsan és egyszerűen" megszerzett - gyakran tévesen "kapitányinak" nevezett - papírra vágynak, hanem a velük hajózók és a maguk biztonságát is fontosnak tartják, valódi tudást remélnek egy tananyagtól. A Tesztvizsga.hu csapata e kérdésben kíván segítséget nyújtani az érdeklődőknek olyan tárgyak esetében, amelyek nem igénylik számítási feladatok elvégzését. Ugyanakkor nem kívántuk a szükségesnél több (a vizsgafelkészülésben és a későbbi gyakorlatban mellőzhető) ismeretet a tanulóra zúdítani. Az igényes hajóvezető mindig rátanul a szükséges minimumra, mert érdekli és büszke a tudására.
Első lépésben 7 vizsgatárgyra bővítettük a kínálatot, amelyek struktúráját a jogszabálymódosítás csoportokba foglalva megváltoztatta. A Tesztvizsga.hu folyamatosan alkalmazkodik tárgyak új struktúrájához és a tananyag átrendezésével, valamint a felkészítő tesztkérdések megfeleltetésével és korszerűsítésével segíti a vizsgára készülőket (beleértve bármely helyen való vizsgát). E csoprtosított tárgyak az Árjegyzék menüpontból - részben már - megrendelhetők.
 

       A hajóvezetői ismeretek egyik legfontosabb és egyben legnehezebben megszerezhető ismeretrésze a VONALISMERET. Felhasználóink, a szakma régen sürgeti, hogy fejlesszünk ebben az irányban, amit most megkezdtünk és első eredményeit megosztjuk az érdekeltekkel. A kínálatot tovább bővítjük.


A tananyag már jelen állapotában is alkalmas a vonalvizsgára felkészülésre, a tesztkérdések egyenlőre csak ezt segítő segédeszközök, mivel a hatósági vizsga nem teszt-rendszerű ebből a tárgyból. Ugyanakkor a tesztek, tesztsorok megoldása elmélyíti és biztosabbá teszi a vizsgára készülő tudását, azaz jó szívvel ajánljuk azoknak, akik segítség nélkül készülnek a vizsgára, és azoknak, akik erősíteni akarják vizsgabiztonságukat, valamint a sikeres vizsga utáni első önálló lépésekhez kívánnak minél erősebb hátteret maguknak.
A Vonalvizsga további elemeinek sikeres teljesítését is segíti az anyag, mivel a vaktérkép kitöltéséhez minden információ szerepel a tananyagban található térképeken, amelyek az elektronikus térképek szokásos tartalmán kívül tartalmazzák a találkozási szabályokat és a kedvezőtlen áramlású területek megjelölését, a szakasz jellegzetes részeinek radarképét, fényképét, továbbá azokat a szabályokat (HSZ, hirdetmények), amelyek a biztonságos hajóvezetéshez szükségesek.
Ne riasszon meg a II. szint olyanokat, akiknek I. szinten kell vizsgázniuk, mert úgy véljük, hogy a több ismeretből könnyebb egy egyszerűbb vizsgát sikeresen letenni, mint tananyag nélkül.
 

       Valamennyi szakmabeli épülésére bemutatunk egy régmúltban készült saját kézzel rajzolt vonaltérkép részletet, amely jól mutatja a korabeli hajóskapitány ismeretszerzésének, tanulásának, ill. a tapasztalatok rögzítésének módját, a szakmai tudás mellett az igényes vezető egyéb (pl. történelmi) ismereteinek elmélyítését.


Német hajós szakmai nyelvvizsga
A hajóvezetői vizsga egyik fontos követelménye (nemzetközi víziútra szóló vonalvizsga esetén) a nyelvvizsga. A vizsgára készülők számára - számos forrás felhasználásával - magyar-német és német-magyar hajós szakmai szótárt készítettünk és tananyagként olyan német nyelvű szakszövegeket nyújtunk át a vizsgára készülőknek, amelyek a vizsgán és a későbbi munkavégzés során is hasznos ismereteket nyújt. A "Német" vizsgatárgy a hatósági vizsgán nem teszt formájában kerül számonkérésre, ezért a tesztkérdések itt is "csak" felkészülést segítő funkciót látnak el.
A jövőben a szókincs gyakorlására tovább bővítjük a tárgy szolgáltatásait, amely munkában számítunk azok segítségére, akik ebben a nyelvi közegben külföldön dolgoznak és tapasztalataikat, gyakorlati ismereteiket hajlandók megosztani a vizsgára készülőkkel rajtunk keresztül a legjobban hozzáférhetővé téve.

 
Belvízi hajózási rádiókezelői vizsga
Belvízi és tengeri hajózás
Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság arról adott tájékoztatást, hogy 2013. augusztus 25-étől a "Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő" (más néven URH vagy hajó-rádió kezelő) vizsgák új rendszerben történnek, és ennek megfelelő új (18 kérdést tartalmazó) tesztlapot alkalmaz.

2014. MÁJUS 6-ÁTÓL A RÁDIÓKEZELŐI VIZSGÁN MEGSZŰNT A GYAKORLATI VIZSGA.

Az új tárgyi struktúra (elméleti elemek):
  • Rádiótelefon szolgálat általános ismeretei
  • Hajó rádióállomás berendezéseinek használata
  • Rádió-távközlési eljárások
2013. július 22-étől a kedvtelési célú kishajók vezetőinek is lehetőséget ad (a hajózási gyakorlat követelményének eltörlésével) a jogszabály rádiókezelő képesítés megszerzésére, amely lehetőség jelentősen segítheti e kategóriában a hajózás, a hajón tartózkodók biztonságát. A Tesztvizsga.hu oldalain elérhető tananyag és tesztkérdések egységesek a hivatásos és a kedvtelési hajósok tekintetében, mivel rádiózni - gyakorlatilag - azonos módon kell mindkét hajózási mód esetében. A képesítés megszerzése nem tanfolyam-köteles.

Iskolák, ill. szervezett képzéssel foglalkozók számára
Belvízi és tengeri hajózás
2009. január 1-ét követően minden, hajó vezetésére jogosító, így pl. a kedvtelési célú hajózási képesítés megszerzésének egyik előfeltétele, jóváhagyott képzőszervnél végzett tanfolyam és annak igazolása. Ilyen igazolást, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által jóváhagyott képzőszervek állíthatnak ki. Képzőszerv jóváhagyásának egyik feltétele a jóváhagyott tananyag és tematika alkalmazása a képzésben, megfelelő példányszámban. A Tesztvizsga.hu olyan tananyagot tesz hozzáférhetővé megrendelőinek, amelyeket a Nemzeti Közlekedési Hatóság jóváhagyott, ill. amikor erre már nem volt hatásköre, akkor annak vizsgálatát követően ajánlott tananyagai között szerepeltet. Ezek a tananyagok a hatósági engedélyezés során alkalmazhatók jóváhagyott tananyagként akkor, ha a képzőszerv együttműködési megállapodás alapján azt alkalmazza az oktatásban. Képzőszervek és oktatók számára jelentős viszonteladói kedvezményt biztosítunk, egységes feltételekkel:(Tovább... 9791 betű van még )

Az oldalainkon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
Az oldalainkon elérhető tartalmat és a Tesztvizsga.hu rendszert szerzői jog© védi. A Tesztvizsga.hu rendszer előfizethető moduljait és azok tartalmát kizárólag előfizetőink használhatják, előfizetésük időtartama alatt és csak a Tesztvizsga.hu oldalain. Az oldalainkon található bármely tartalom részben vagy egészben (a vizsgakérdéseket, képeket, ábrákat és válaszokat is beleértve) egyéb felhasználása, pl. másolása, publikálása, kölcsönbe vagy ajándékba-adása, hálózaton vagy más módon való elérhetővé tétele, üzleti célú felhasználása a Tesztvizsga.hu rendszer tulajdonosainak és az adott tartalom szerzőjének/előadójának előzetes írásbeli engedélyével lehetséges!

HA5ABE Software © 1980
Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetők.

Elérhetőség / Kapcsolat    Árjegyzék / Megrendelés

Tartalomkezelő rendszer: © 2005 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licenc érvényes.
Oldalkészítés: 0.10 másodperc