Főmenü
· Főoldal
· Árjegyzék
· Tájékoztatók
· Tesztvizsga
· Letöltések
· Személyes
· Magunkról
· Kapcsolat

Felhasználó
Azonosító

Jelszó

Biztonsági kód
Biztonsági kód
A fenti biztonsági kód megadása
[ Regisztráció ]

Tesztvizsga.hu

Facebook: Tesztvizsga.hu

Poster Mockup

Urban Poster Mockup

Urban Poster Mockup WebShop

Google hirdetések
 
Általános információk

Keresés a kategória cikkeiben:   
[ Főoldal | Kategóriák ]

Köszöntő
Általános információk     Tisztelt Érdeklődő!

Örömmel köszöntjük portálunkon! Feltehetőleg a "tesztvizsga" kifejezés keltette fel figyelmét, ami az oldalunkon nyújtott szolgáltatások egyik legfontosabb eleme.

Szándékunk szerint a portálunkon alkalmazott oktatási módszerrel segítjük azokat, akik szakmájuk/hivatásuk vagy kedves időtöltésük ismereteit egyénileg kívánják megszerezni, azokat, akik tanfolyamra járnak ugyan, de még biztosabbá szeretnék tenni tudásukat, továbbá eredményesen akarnak felkészülni vizsgáikra.

Céljaink közé tartozik
segítséget nyújtani a képzőszervek oktatási tevékenységéhez, közösen kialakítani egy megközelítőleg azonos (magas) színvonalú képzés törzsanyagát, vagyis együtt erősíteni a megszerzett tudás értékét, a vizsgák eredményességét.

Rendszerünkkel képzőszervek számára is
lehetővé tesszük a hagyományos képzések támogatását és a korszerű távoktatási (e-learning) módszerek alkalmazását.

Mit nyújtunk?A hivatásos vagy kedvtelési célú hajózási hatósági képesítő
vizsgára készülőknek

A Nemzeti Közlekedési Hatóság által (KH/HL/A/74/37/1/2009 számon) tansegédletként jóváhagyott és felkészülési segédletként ajánlott 
 • folyamatosan karbantartott OKTATÁSI ANYAGOT,
 • a vizsgán alkalmazott HIVATALOS hajózási hatósági VIZSGAKÉRDÉSEK (tesztkérdések) gyakorlásának lehetőségét,
 • egyéni tanulást segítő oktatástechnológiai és pedagógiai módszertant is alkalmazó interaktív oktatórendszert,
 • önellenőrzés lehetőségét a tényleges hatósági vizsga rendjét követő vizsga-tesztsorokkal,
 • rendszerbe integrált konzultációs lehetőséget
itt, a Tesztvizsga.hu internetes oldalán. A Tesztvizsga.hu zárt rendszerű - interneten működő, böngészővel használható - távoktatási képzésmenedzsment rendszer (Learning Management System, LMS) -ként is alkalmazható

jóváhagyott elektronikus távoktatási és oktatást támogató "e-learning" rendszer, mely

szándékaink szerint minden vizsgakérdéshez,
a rendszerünkbe integrált
szakszerű magyarázószöveg, ábra és elektronikus tananyag
olyan kompletten kapcsolódik,
hogy más segédanyag (pl. könyv vagy CD) felhasználása nélkül is
elegendő legyen a hatósági vizsgákra való felkészüléshez.

Árjegyzék

(Tovább... 11373 betű van még )

Tájékoztató bemutatók a Tesztvizsga.hu működéséről
Általános információk
Előfizetőink és Partnereink kérésére részletes bemutatókat készítettünk a Tesztvizsga.hu rendszer működéséről:


 Bemutatók

 Flash formátumban  PowerPoint formátumban
 A Tesztvizsga.hu rendszer működése, használata:
 megtekintés
megtekintés / letöltés
 Új felhasználó regisztrálása: megtekintés megtekintés / letöltés
 Megrendelés vagy aktiválás: megtekintés megtekintés / letöltés

A rendszer működésének és használatának bemutatója a megrendelés előtti előzetes tájékozódást szolgálja, azaz eldönthető, hogy érdemes-e használni a Tesztvizsga.hu szolgáltatásait.Szerkesztés alatt
Általános információk


(Tovább... 5225 betű van még )

Személyes adatok kezelése - Ügyféltájékoztató
Általános információk
Tisztelt Regisztráló,

„Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről” szóló, 2018. május 25-től közvetlenül alkalmazandó - a továbbiakban GDPR - rendeletnek megfelelően tájékoztatjuk:

A Belépési Nyilatkozat elfogadása esetén, hogy a Rendszer valamely szolgáltatását meg tudja rendelni vagy regisztrációhoz kötötten hozzáférhető információinkat megtekinthesse, a következő lépésben töltheti ki felhasználói fiókja létrehozásához a Tesztvizsga.hu rendszer (a továbbiakban: Rendszer) regisztrációs adatlapját:
 • Azonosító (felhasználói fiók azonosító -  pl.álnév - amit használni kíván)
 • Email cím (működő email cím)
 • Jelszó (amely a regisztrációhoz, továbbá a weboldalra való belépéshez szükséges).
A felhasználói fiók Azonosító és a Jelszó mezők alatt látható biztonsági kód kitöltését követően, kattinthat a [Folytat] gombra, mellyel hozzájárul ezen adatainak kezeléséhez és elindul a regisztrációs folyamat. Ha Ön nem fogadja el a fenti feltételeket, akkor a folyamat megszakad és valamennyi addig beírt adata törlődik, ezzel lemond a Rendszer regisztrált felhasználóként történő használatáról. Elfogadás esetén a megadott Email címre kap egy emailt, amelyben a további lépésekről kap információt. A regisztrációs folyamatot 24 órán belül be kell fejezni, ellenkező esetben a Rendszer törli a kezdeményezést, minden ezzel kapcsolatos adat (az automatikusan naplózott IP címek kivételével) törlődnek a Rendszerből.

Ha Önnek egy képzőszerve (iskolája) - mint viszonteladó - rendelte meg a Rendszer használatának lehetőségét, akkor a képzőszerv számára a Rendszer betekintési lehetőséget biztosít az Ön tanulási eredményeibe, a tanulási folyamat eredményességének elősegítése érdekében. Ha Ön közvetlenül a Tesztvizsga.hu-tól rendelte meg szolgáltatásunkat, akkor a képzőszerve nem láthatja eredményeit.

A fenti továbbá a megrendeléskor kiegészített személyes adatokat az Ön és a Rendszer közti kapcsolat biztonsága és a Rendszer szolgáltatásainak igénybevehetősége érdekében addig tároljuk, ill. tároljuk az Ön személyéhez köthető módon, amíg
 • Ön aktív felhasználója a Rendszernek, illetve érvényes előfizetéssel rendelkezik, vagy
 • nem kezdeményezi személyes adatainak törlését (pl. személyes menüpontjában található deaktivizálással), vagy
 • legalább 3 hónapja nincs aktuálisan érvényes előfizetése és nem használta a Rendszert (a továbbiakban: elavulás).
Anonimizálást (álnevesítést) követően a tárolt személyes adatai már nem köthetőek az Ön személyéhez, de felhasználói fiókja Azonosítójával és Jelszavával később is használhatja rendszerünket.

Személyes adatainak törlése deaktivizálással kezdődik. Felhasználói fiókjának deaktiválást követően már nem fog tudni belépni a rendszerbe a jelenlegi felhasználói adatokkal. A deaktiválás során adatai részben anonimizálásra, részben törlésre kerülnek. A deaktíválás végleges, nem fordítható vissza, azaz felhasználói fiókjának hozzáférése nem lehet újra aktív, adatai nem visszaállíthatóak, még kifejezett kérésére sem.

A Rendszert érintő egyes elemek az Európai Unión kívüli informatikai rendszereken is működnek. Pl. levelezés, vagy ha Ön EU-n kívüli ország hálózatán keresztül használja rendszerünket. Adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatás a Rendszertől oldalunkon közzétett email címeken. A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan panasszal élhet felügyeleti szervünknél vagy bíróságon.

További információk a személyes adatok védelméről és kezeléséről:


Személyes adatok kezelése - Szabályzat
Általános információk
Szabályzat a Tesztvizsga.hu rendszerben tárolt személyes adatok kezeléséről

„Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről” szóló rendelet (a továbbiakban: GDPR) alapján a Tesztvizsga.hu rendszerben (a továbbiakban: Rendszer) a GDPR hatályba lépését követően a következők szerint történik a személyes adatok kezelése.

1. Fogalmak

1.1    Rendszer: a Tesztvizsga.hu rendszer, a működtető szoftver, hardver, a kezelt adatok és azok weben megjelenített elemeit jelenti;
1.2    Személyes adat: a GDPR által személyes adatként meghatározott adatok;
1.3    Képzőszerv: a Tesztvizsga.hu szolgáltatásait viszonteladóként jogosultságokkal igénybe vevő szervezet;
1.4    Adattárolás: a személyes adatoknak a Rendszerben való tárolása;   
1.5    Ügyfél: olyan természetes személy, aki a Rendszerben regisztrált;
1.6    Közös adatkezelés: két vagy több személy által végzett adatkezelés.
1.7    Személyes adatok törlése: tényleges törlés és/vagy a személyhez köthetőséget anonimizálással (pl. álnévre cseréléssel) megszüntető eljárás, amelyet követően a Rendszerben az, vagy az ahhoz köthető más adat már nem minősül személyes adatnak.
1.8    Email: elektronikus levél

2. A személyes adatok rögzítése

2.1    A Rendszer azon személyek személyes adatait kezeli, akik
 • a weboldalon regisztráltak,
 • a Rendszer szolgáltatásait előfizetőként veszik igénybe,
 • a Rendszert használó képzőszervek kapcsolattartó munkatársai, vagy a képzőszerv megrendelése alapján használói a szolgáltatásnak,
 • a Rendszerben munkatársként – szerződésbe foglalt - feladatokat látnak el.

2.2    A Rendszer – a regisztráció alapján – az 1. sz. mellékletben felsorolt személyes adatokat tárolja, amelyeket a Rendszert használni kívánó Ügyfél - az adatkezelési feltételek megismerését és elfogadását követően, önként - bocsát a regisztráció során a Rendszer rendelkezésére.

3. Ügyfél-tájékoztató a regisztrációkor

A 2.2 bekezdésben meghatározott adatkezelés részleteiről a Rendszer első alkalommal a regisztráció megkezdésekor Ügyféltájékoztató hívja fel az Ügyfél figyelmét és annak egyértelmű nyilatkozata alapján folytatható a regisztráció.

4. Személyes adatok kezelésének szabályai

4.1    A Rendszer biztosítja, hogy bármely természetes személy (a továbbiakban: Ügyfél) – saját döntése szerint – valós vagy fantázia néven rendeljen meg szolgáltatást, azonban a számlaadást szabályozó jogszabályok betartása érdekében valós számlázási adatot kell megadnia, amelyben szereplő személy részére a szolgáltatás díjának befizetéséről számla állítható ki (név, számlázási vagy ha eltér, akkor a postázási cím, utóbbi akkor is szükséges, ha nem kéri a számla postázását). A számla kibocsátását követően az Ügyfélnek a megrendelő felületen történt nyilatkozatának megfelelően személyes adatai
 • a)    tárolásra kerülnek a későbbi tervezett Rendszerhasználat érdekében az Ügyfél kényelme és gördülékeny Rendszerhasználata érdekében mintegy 3 hónap időtartamra, amely biztosítja azt, hogy az Ügyfél esetleges sikertelen vizsga vagy egyéb ok miatti hosszabb használati idő esetén a tanulást/gyakorlást saját döntésének megfelelő módon tudja folytatni, vagy
 • b)    anonimizálásra kerülnek a Rendszerben;
 • c)    utóbbi esetben az Ügyfél a továbbiakban nem azonosítható a rendszerben, eredményei kizárólag a Rendszert működtető munkatársak belső elszámolása és technikai vizsgálatok, statisztika céljára anonim módon kerülnek felhasználásra; az ismételt használat a Rendszerbe történő új regisztrációval kezdeményezhető; ebben az esetben a Rendszer nem tudja figyelembe venni korábbi eredményeit,
 • d)    a Rendszerben tárolt személyes adatok az 1. sz. melléklet szerint hozzáférhetők a Rendszer működtetéséhez szükséges mértékben és ideig, más számára. A GDPR-ben meghatározott közcélok kivételével mások számára nem hozzáférhetők, amit a Rendszert működtető zárt rendszerű program biztosít a hozzáférés szabályozásával;  
 • e)    a számlázási adatok a Rendszer bevételeiből részesülő munkatársak számára a számla kiállításáig értesítő panelben tekinthetők meg; a működtető Rendszer tárolja a számlázási adatokat, amely alapján megállapítható, hogy a számla kiállításra került, amelyet követően a személyes adatok tárolására az e pont a és b pontokban leírtak kerülnek alkalmazásra.

4.2    A közvetlen, azaz nem viszonteladón keresztül történő, megrendelés folyamán a számla szabályos kiállíthatósága miatt az 1. sz. Mellékletben szereplő, számlázással összefüggő személyes adatok bekérése történik meg a megrendelő űrlapon, amely kitöltése és a megrendelés elküldése egyben a személyes adatok megjelölt körének kezelésére is feljogosítja a Rendszer üzemeltetőit.

Ha a feltéteket az Ügyfél elfogadja, akkor a megrendelő űrlap alján látható Biztonsági kód beírását és a „Tovább” ikonra kattintást követően a Rendszer rögzíti megrendelését és az Ügyfél által megadott címre emailben elküldi a megrendelés adatait és azt a bankszámla számot, amelyre a használat díját utalni/befizetni lehet. A használati díj beérkezését követően a Rendszer üzemeltetője emailben kiküldi az Ügyfél azonosítójához tartozó, a Rendszer által generált Kulcsszót, amellyel a Rendszert – a megrendelésnek megfelelő képesítés és tárgyak szerint – használatba veheti.

A személyes adatok kezelése célvezérelten történik, azaz annak biztosítására, hogy a megrendelő célszerűen, saját döntésének megfelelő rendszerességgel tanulásra, és a megtanult ismeretek különböző formában történő gyakorlására használni tudja a megrendelt szolgáltatást.
    
4.3    A Rendszer nem kér felhatalmazást a személyes adatok mások számára történő átadásához és – a megrendelő képzőszerv kivételével, akinek a tanulója adta meg személyes adatait és azok kezelésére a hozzájárulását – hiszen azokat nem is adja át másnak.

4.4    A Rendszer és az 1. mellékletben szereplő szervezetek rendszeres adatmentéssel biztosítják az adatok biztonságos megőrzését és szükség esetén visszaállíthatóságát, továbbá védelmi eszközöket használ a Rendszer működését veszélyeztető külső beavatkozások, támadások, adatlopások megakadályozására.

4.5    Az Ügyfél a jogviszony fennállása során bármikor módosíthatja, anonimizálhatja, vagy deaktiválja saját magát a Rendszerben. Deaktiválást követően a Rendszer azonos felhasználói fiók adatokkal (Azonosító + Jelszó, Azonosító + Kulcsszó párokkal) semmilyen formában nem férhető hozzá. E felhasználói fiókhoz kapcsolódó további adatok – pl. tanulási eredmények – már nem köthetők a személyhez és nem is férhetők hozzá.

A deaktivált felhasználói fiókhoz kapcsolódó adatok a soron következő rendszerkarbantartáskor kerülnek részben anonimizálásra, részben törlésre. Az így megmaradt adatok a továbbiakban anonim módon a Rendszerben tárolódnak a statisztikai, elszámolási, hibakeresési és kezelési funkciók működtetése érdekében.

4.6    A Rendszer az Ügyfél személyes adataival végzett eljárásaival kapcsolatosan tájékoztatja az Ügyfelet a panasztétel lehetőségéről megadva a felügyeleti szerv megjelölését és a bírósági út igénybevételének lehetőségét is, továbbá a személyes adatok kezelésével kapcsolatban kérhető tájékoztatás lehetőségéről.

5. Közös adatkezelés

5.1    A Rendszerbe kerülő személyes adatok kezelése az 1. számú Melléklet táblázata szerint történik.

5.2    A közös adatkezelés során tudomására jutott adatokat az adatkezelők nem adhatják át harmadik személynek, kivéve a Rendszer által biztosított korlátozott betekintési lehetőséget azon képzőszervek kijelölt képviselőinek, akik maguk rendelték meg tanulóiknak a Rendszer használatát és ezzel őket a tanuló felhatalmazta. Erre vonatkozóan a regisztrációkor a tanuló figyelmét a Rendszer felhívja és hozzájárulását kéri, amit visszautasíthat, és közvetlen megrendelést kezdeményezhet.

5.3    A Rendszer dokumentumainak létrehozásában közreműködő szerződött partnereink, akik a Rendszer termékeinek értékesítéséből származó bevételből részesülnek a számla kiállításáig, az annak kiállításához szükséges adatokat az 1. sz. Mellékletben foglaltak szerint kezelik.   

6.     Záró rendelkezések

A jelen Szabályzat rendelkezéseit a Rendszer üzemeltetői közös akaratukkal egyezőnek fogadják el és azt évente egy alkalommal, szükség esetén nagyobb gyakorisággal felülvizsgálják és a tapasztalatok alapján módosíthatják közös akarattal.
Személyes adatok kezelése - 1.sz. melléklet
Általános információk
A Rendszerben kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférés szabályai

   Látogatók Regisztrált
felhasználók
Egyéni
előfizetők
Iskola
általi
előfizetők
Iskolák,
a saját
tanulóinál
Üzletek
Tartalom-
szolgáltatók,
a saját tantárgyainál
Rendszer-
fejlesztők és üzemeltetők
Felhasználói fiók azonosító - RW RW RW R - R RWUD
Megszólítás
- RWU RWU RWU R - R RWUD
Email - RWU RWU RWU - - - RWUD
Számlázási és postázási adatok - - RWU - - - - RWUD
Megrendelési adatok - - RW - - - - RWUD
Előfizetési adatok - - R - R - R RWUD
Gyakorlási eredmények - - R
R R - R
RWUD
Kérdések, észrevételek
-
- RW
RW R - R RWUD
Kérdésekre, észrevételekre adott válaszok - - R R
RW - RW RWUD
IP címek és a böngészők által publikált információk
- - - -
-
-
- RWUD

Jelmagyarázat:
 • R (read) adat olvasási jog
 • W (write) adat írási jog
 • U (update) adat módosítási jog
 • D (delete) adat törlési jog
Rendszert fejlesztőkről, üzemeltetőkről és tartalomszolgáltatókról itt olvashat.
Tudományosan bizonyítva is hatékony a Tesztvizsga.hu alkalmazott módszere
Általános információk
Kutatók felismerték és bizonyították azt, hogy hatékony az a módszer, ahogyan a rendszerünk kitalálója és fejlesztője tanította olyanoknak a Morse-t, akiket ugyan úgy vittek be katonának mint őt, tehát akaratuk ellenére. Ezt a módszert programozta le egy Commodore számítógépen működő Morse oktató programba kb. 1985-ben, később PC-re, majd 2007-ben a Tesztvizsga.hu ma is alkalmazott rendszerébe. A Tesztvizsga.hu, a cikkben leírt módszert is alkalmazza (a "teszt-hatás"-t és az "előteszt-hatás"-t is beleértve) tehát mára tudományosan is bizonyított, hogy miért olyan sikeresek a vizsgákon azok, akik ezt a rendszert is alkalmazzák felkészülésük során.

A hivatkozott cikk:
http://index.hu/tudomany/2013/09/02/teszteles_a_tudas_anyja_nem_az_ismetles/KARÁCSONY - 2019
Általános információk
A TESZTVIZSGA.HU MUNKATÁRSAI
MINDEN KEDVES ÜGYFELÜNKNEK, ÉRDEKLŐDŐKNEK, A HAJÓZÁS MINDEN BARÁTJÁNAK


ÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK!(A karácsonyi képeslapot a TIT Hajózástörténeti, -Modellező és Hagyományőrző Egyesület tagjai készítették a Lajta monitor hadihajó ez évben történt megújulása alkalmát is megünnepelve, köszönet Nekik érte)
Nyilt levél
Általános információk
Tisztelt MR1!
Tisztelt 180 perc Szerkesztőség!

Igazán örültem annak, hogy remekül sikerült a hétfő délelőtti műsor és a műsorkészítők nagyon fontos dolgokat emeltek ki az engem is érintő műsorrészben. Számomra nem jelentett újdonságot ez a bűnbak-teremtés, hiszen 17 évet dolgoztam az államigazgatásban - már megszoktam (ha nem is szerettem meg). Azt is tudomásul veszem, hogy az újságírás nehézsége, hogy nincs idő a tények valós formában történő feltérképezésére, ezért negyed információkkal dolgoznak és ezeket saját ízlésük és szimpátiáik szerint kiegészítik.
Ebből szép számmal volt hallható a délelőtti műsorban a műsorvezető - aki nyilván teljes részletességgel ismeri a témát - részéről szép regényes formában tárgyalt a mi 20 milliós éves bevételünkről (de szép is lenne), arról hogy a teljes tananyag mennyibe is kerül (csak azt felejtette el hozzátenni, hogy az 6 vizsgatárgy teljes tananyagának, gyakorló interaktív tesztrendszerének, és 140-szeri vizsgateszt gyakorlási lehetőség ára és nem a többször emlegetett Hajózási Szabályzat kérdéseié) – bár ez gondolom a valóságból nem különösebben hiányzó infó.

Élvezettel hallgattam, hogy mennyire képben van ma - hét évvel az események után - a műsorvezető az én akkori munkaköri kötelességeimmel kapcsolatban. Megjegyzem, hogy ezt a feladatot – amit ő nekem tulajdonított - egy teljes független főosztály látta el a hatóságnál, amelyhez nekem speciel semmi közöm nem volt - ezt talán nem ártott volna tudni mielőtt az én egykori kötelességeimről futtat eszmét valaki.
Biztos sikeres műsort eredményez hatalmas gonosz mogulnak feltüntetni valakit, de ettől én még visszamenőleg sem voltam felelőse sem a víziközlekedés rendjének, sem a Hajózási Szabályzatnak, és nem volt feladatom kérdéseket készíteni sem.
Ettől függetlenül annak idején én voltam az, aki minden vizsgakérdést – vezetőim támogatásával - nyilvánossá tettem (valamennyi hajós vizsgatárgyból), ami akkor teljesen egyedi dolog volt még Európában is. Egyébként annak utána nézett-e valaki a t. MR1-nél, hogy más országokban hogy van ez? Nem ártott volna, mert esetleg kiderült volna, hogy … talán nem is annyira indokolt bántani a magyar hatóságot.

Azt is megértettem én Pomucz úr nyilatkozatából, hogy neki mi a problémája - sajnos Önök nem értették meg, segítek: az a probléma, hogy a korábbi papír alapú tesztvizsgák országosan 4(azaz négy!) fajta tesztlapon történtek, azaz a képző szervek kb. egy hét alatt mind a négyet megismerték, azaz a következő 50-500 tanulójuknak azt a 100 kérdést kellett csupán megtanítani és elmondani, hogy ha 1. sz lapot látsz, akkor ezeket kell megjelölni. Ez a világ elmúlt azzal, hogy a hatóság már rendelkezik eszközökkel ahhoz, hogy az új rendszerben gépi készítésű egyedi tesztlapot kap mindenki (nincs két azonos) és "sajnos" most meg kellene tanítani a hallgatóknak az egész tananyagot, hiszen a gép bármely részből tehet fel kérdést - lehet, hogy ezután olyanok fognak csak vezetni, akik ismerik a szabályokat? Ez bizonyára nem közérdek csak a hatóság packázása.
Az sem tűnt fel Önöknek, hogy miért éppen most került elő ez a kérdés – segítek: mivel a Pomucz úr által lefestett helyzet 4 éve így van (nincs tesztkönyv – vizsgák pedig eddig is voltak) mégiscsak érdekes, hogy éppen most vették ezt észre, amikor végre egy lényegesen pontosabb képet ad egy vizsga a felkészültségről (és egyben a képző szervek munkájáról).

Sikerült kivágni nyilatkozatomból azt az elemet, amit én nagyon fontosnak vélek, ezért most leírom: az átalakítás célja a vizsga tisztaságának minél erősebb védelme, amelyre a hatóság uniós támogatást kapott és ezt kívánja teljesíteni – egyet tudok vele érteni, mivel az uniós pályázatot egykori kedves kollégáimmal együtt én írtam; de ez bizonyára nem tetszik mindenkinek egyformán. Különösen nem azoknak a képző szervezeteknek, amelyek igen sekélyes teljesítményt nyújtva hallgatóiknak semmiféle támogatást nem adnak a sikeres tanulás érdekében (nem Pomucz úrra céloztam). A fentiekből az is egyértelmű, hogy a hatóság nem azért nem adta ki a tesztkönyvet, mert én nem engedtem, hanem azért, mert egy korszerűbb formát kívánt bevezetni (ez a döntés egyébiránt még akkor született, amikor még ott dolgoztam, azaz hogy én – középvezető - akarom vagy sem, annak nem volt relevanciája egy felső vezető számára).
Egy kis szakma: tesztkönyvvel nem lehet számítógépes rendszerű vizsgára felkészülni, azt lehetőleg vizsga körülmények között kell gyakorolni, mert nem vagyunk egyformán profik egy számítógépes képernyő előtt (még a fiatalok között is akad, aki zavarba jön).

Én azt gondolom, hogy mi korrekt javaslatot tettünk a hatóságnak a munka elvégzésére, a szolgáltatásunk ára (az összeget én nem írhatom le bár szívesen tenném) úgy gondolom bármilyen kritikát kibír. A szerződésre és a mi szerepünkre vonatkozóan vállaltuk – mint magánszervezet - az ÁSZ bármikori ellenőrzését is.
Visszatérve a szakmai oldalra, elhangzott, hogy „nem életszerű”-ek a kérdések. Valóban a kérdések egy része a kedvtelési hajósoknál nem feltétlenül szükséges ismereteket kér számon, ezért a hatóság meghatározta számunkra milyen kérdéstípusokat töröljünk a kérdésbankból és jónéhány kérdést konkréten is kijelölt törlésre – mi ezt végrehajtottuk és a hatóság feltett szándéka ezt alkalmazni, azaz életszerűbbé tenni a vizsgát. Megjegyzem: ezek a kérdések a kedvtelési hajósoknál kb. 30%-ban tartalmazzák a régi tesztkönyv anyagát, a többi elem új (amit – megelőzve a műsorvezető kérdését - már nem tudtam „hatósági munkaidőben” elkészíteni, mivel nyugdíjas vagyok három éve).

A hatóság – ismereteink szerint - nyilvánosságra fogja hozni a tesztvizsgák kérdéseit, amelyek alapján a képző szervek kidolgozhatják saját képzési rendszerüket vagy megvesznek egy kész rendszert (pl. a tesztvizsga.hu rendszerét), ami nem kötelező, de kényelmes és főleg – alkalmas és jó, a képző szerv számára jelentős költségkímélési lehetőség. Mivel? Azzal, hogy komplett képzési anyagot kap (azért a bizonyos 16e F-ért), amit az óráin is fel tud használni, valamint kialakul egy szakmai átlag követelmény, ami éppen ennek a szegmensnek a legnagyobb hiányossága. Ez az ár bármilyen összehasonlításban a legkedvezőbb (nézzenek utána)! A Tesztvizsga.hu egyébiránt nem képző szerv, azaz nem versenytársa a képző szerveknek, bárkinek azonos feltételeket kínál.

A műsorvezető szövegében és a neten olvashatóan az derül ki, hogy a tesztvizsga.hu több száz kérdést tartalmaz és ezt mind én csináltam munkaidőben állami fizetésért. Csak pontosításként: a tesztvizsga.hu képzési rendszere 9 tantárgy kb. 800 oldalnyi tananyagát tartalmazza, valamint az e tárgyak megtanulását elősegítő tesztkérdéseket, válaszokkal, magyarázatokkal, amelynek egynegyed része az én munkám. A teljes anyag 80%-a 2006 év végi nyugdíjba vonulásom után készült és több ezer kérdést tartalmaz a belvízi és tengeri kedvtelési hajósok, a hivatásos hajósok számára. Az a feltevés pedig, hogy a régi kérdéseket munkaidőben készítettem volna – nevetséges, tájékozatlanságot eláruló megjegyzés.

Elhangzott és leírásra is került, hogy a kérdések meglepetést okoznak a hallgatóknak a vizsgán, akkor látják először! Erre részben adtam már véleményt, hogy ez miben is áll, amit annyival egészítek ki ezen a helyen, hogy a képző szerveknek éppen az a feladata, hogy képzési anyagot biztosítsanak a hallgatóiknak, amit – én úgy vélem – egy kedvtelési tevékenység tekintetében semmiképpen nem indokolt állami pénzekből finanszírozni (itt nem tömegsportról van szó, ahol ez indokolt lehet). Azaz nem az államtól kell várni sem a kérdéseket sem a válaszokat, hanem dolgozni kell a befizetett pénzekért, fel kell készíteni a hallgatókat (nem csak besöpörni a tandíjat) és ha ez így történne, akkor teljesen mindegy milyen kérdést kapnak a vizsgán. Egyébként számos panaszt kapunk egyes képző szervek munkáját illetően, de szerencsére a mi közérzetünket elsősorban az határozza meg, hogy számtalan elégedett visszajelzést kapunk a sikeres vizsgázóktól és az elégedett képzőszervektől.

Elhangzott és szerepel a leírt szövegben is, hogy a vizsgabiztos a vizsgán látja először a kérdéseket! Ez a tény csak azt erősíti meg, hogy a hatósági vizsgabiztosok betartják a vizsgaszabályzatot, amely szigorúan tiltja a tesztlapokat tartalmazó boríték vizsgakezdés előtti felnyitását (?) Éppen azért alkalmazzák ezt a szabályt, hogy a visszaélések egyik lehetőségét kizárják, tehát ez a kitétel kifejezetten a hatóság munkájának jogszerűségéről tanúskodik (a nevükben is köszönjük az akaratlan elismerést).

Még egy pontosítás – csak a rend kedvéért – sosem voltam referens a hatóságnál, de ennek bizonyára utána jártak és én tudom rosszul.

Az Önök jóvoltából mi is elolvastuk az ombudsman állásfoglalását és úgy véljük, hogy egy rádióműsorban illik pontosan idézni egy közjogi szereplő álláspontját – Önök nem ezt tették és ezzel jelentősen megváltoztatták annak tartalmát, ezzel téves következtetésre jutottak és igyekeztek ezt igazságként tálalni. Az ombudsman állásfoglalása tökéletesen alátámasztja annak helyességét és jogszerűségét, amit a hatóság és mi is tettünk eddig ebben a kérdésben. Köszönettel tartozunk Önöknek azért, hogy megismerhettük az állásfoglalást.

Mindig „szerettem”, ha valaki úgy fogalmaz, hogy amit a másik csinál az annak „jó üzlet”. Ez azért nagyon frappáns, mert nem bíbelődik a kijelentést tevő azzal, hogy ezért a másik megdolgozott vagy ajándékba kapta. Ki kell ábrándítanom Pomucz urat, mi nem jutunk annyi bevételhez a munkaóráinkra vetítve, mint ő, igaz mi csak egyszerű mérnök és hajós emberek vagyunk (összességében úgy 80 évet hajóztunk, ami nyilván elhanyagolható tapasztalat).

Kérjük, hogy a nyilvánosság tájékoztatása érdekében a honlapjukon, mint véleményt szíveskedjenek megjeleníteni e levelet, hogy a közvélemény tájékozottsága teljesebb lehessen és mi is kifejthessük véleményünket. Ha kell állunk bárki rendelkezésére, hogy mindenki világosan lásson és elmondhassa jobbító szándékú gondolatait.

Tisztelettel,
Horváth ImrePartner képzőszervek és viszonteladók
Általános információk
Üzletben történő vásárláskor Ön kap egy felbontatlan és azonosítóval ellátott borítékot, melyben megtalálja azt a kódot, mellyel oldalunkon aktiválhatja a megvásárolt terméket. A Tesztvizsga-rendszert azonnal használatba veheti.

Azok a képzőszervek, amelyek tanfolyami segédletként és a vizsgabiztonság fokozása érdekében, vagy távoktatási (Távoktatásban is) rendszerként alkalmazzák a tesztvizsga-rendszert, tanfolyami tematikájuknak megfelelő ütemben osztják ki a vizsgára készülőknek a használathoz szükséges kódokat.

  Partner képzőszervek
Elméleti tárgyak
távoktatási formában
is tanulhatók.
Képzési terület
Zoltán alapítvány - Hajós akadémia Zoltán alapítvány - Hajós akadémia
 Távoktatásban is
Távoktatásban is
Belvízi hivatásos és kedvtelési, valamint a tengeri kedvtelési célú képesítések.
Balatoni Hajózási Zrt. Balatoni Hajózási Zrt.
Siófok, Krúdy sétány 2.
  Hivatásos képesítések.

 
Human Shipping


Human Shipping
1148 Budapest, Bánki Donát 22/c
  Hivatásos képesítések.
DECKPARTNER Deckpartner Hajózási Kft.
Hajóvezetői Oktatási Centrum
Budapest, XXI. ker. Nyuszi sétány 10./b
 
Belvízi és tengeri kedvtelési célú képesítések.
NAVIGATOR Discoverer Yachting Kft. NAVIGATOR Discoverer Yachting Kft.
1138 Budapest, Szekszárdi utca 19-25.
Távoktatásban is
Távoktatásban is 
Kishajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Dajka János Hajósiskola Dajka János Hajósiskola
Elmélet, motoros gyakorlat: Budapest, Kalóztanya kikötő
Vitorlás gyakorlat: Agárd, VVSI kikötő
Távoktatásban is
Távoktatásban is
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Lőcsei és Társa Kft. Lőcsei és Társa Kft.
Kismaros, Duna utca 24.
  Kishajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
HAFEN - HAGI YACHT SPORT
HAFEN - HAGI YACHT SPORT
Budapesten és Balatonon
  Kishajó-vezető kedvtelési, hivatásos és szolgálati célú képesítések.
Második Hullám Második Hullám Hajózási és Szolgáltató Kft.
Balatonfűzfő, Nike Krt. 11/1.
  Kishajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Karsai Sport Vitorlás iskola Karsai Sport Vitorlás iskola
Balatonlelle, Apartments & Yachtclub
  Kishajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Andrik Autós és Vitorlásiskola Andrik Autós és Vitorlásiskola
Sopron
 
Kishajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Andrik Autós és Vitorlásiskola Kalmár Autósiskola
Budapest, Vác, Dunakeszi, Fót, Sződliget
 
Kishajó-vezető kedvtelési, hivatásos és szolgálati célú képesítések.
Pomucz Vitorlás Iskola Pomucz Vitorlás Iskola
Siófok
  Kishajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Úszóstég Úszóstég - Tapsimist vitorlásiskola
Balatonalmádi, Keszthely
  Kishajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
HT Vitorlás Klub Hiradástechnika Vitorlás Klub
Elmélet: Budapest II. ker.
Gyakorlat: Balatonlelle
 
Kishajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Anno Ship Anno Ship
Szigetszentmiklós
 
Kishajó-vezető kedvtelési, hivatásos és szolgálati célú képesítések, "B" kategóriás hivatásos hajóvezetői képesítések.
vitorlasoktatas.hu
Vitorlasoktatas.hu
Agárd, Velencei-tó, Budapest, Balatonfüred
  Kishajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Dél-Balatoni Szakközépiskola Dél-Balatoni Szakközépiskola
Zamárdi
  Hajózási technikus (OKJ) képesítés.
www.bankidonat.net
Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola
Budapest
  Hajózási technikus (OKJ), matróz (OKJ), kishajó-vezető képesítés.
Dajkahajo Dajkahajó Kft.
Hajósiskola és Hajósközpont
1239 Budapest, Horgász part 5/A.
 Távoktatásban is
Távoktatásban is
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Autoinfo
Autoinfo Hungary EC
6720 Szeged, Kazinczy u. 12.
 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Derby
Derby Hajós és Autósiskola
Elmélet: Debrecen, Vámospércsi u 84.
Gyakorlat: Dombrád, Tokaj, Agárd
 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Szolchrom Kft Szolchrom Kft
Szeged, Abádszaló, Gyula-Szanazug
Távoktatásban is
Távoktatásban is
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Holovits
Holovits Sailing Kft.
Balatonföldvár
Távoktatásban is
Távoktatásban is
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Sport Yacht Kft
Sport Yacht Kft.
Alsóörs

 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Szántó und Co Kft.
Szántó und Co Kft
Baja

 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja
ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja
Budapest

 
Szolgálati célú képesítések.
Best in Sailing
Best in Sailing
Elmélet: Budapest III. ker.

 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú, hivatásos és szolgálati célú, valamint a tengeri kedvtelési célú képesítések.
Magyar Jacht Akadémia Magyar Jacht Akadémia
  Tengeri kedvtelési célú képesítések.
Kapitány Hajós Iskola
Kapitány Hajós Iskola
Miskolc, Tisza tó

 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
RSOE
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület - RSOE
1089 Budapest, Elnök utca 1.

 
Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő.
M.Mariner Bt.

M.Mariner Bt.

Banatonkenese 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Obudai SE.

Obudai SE.

Budapest 
Kajak, kenu oktatás.
Látványos EC.

Látványos EC.

Abádszalók, Debrecen 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
BFYC Kereskedelmi és Oktatási Központ

BFYC Kereskedelmi és Oktatási Központ

Balatonkenese 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú, hivatásos és szolgálati célú képesítések.
Készenléti Rendőrség
ROKK
Rendőrségi Oktatási Kiképző Központ
Oktatási és Továbbképzési Központ
Készenléti Rendőrség
Budapest

 
Szolgálati célú képesítések.
Calypso Vitorlás Iskola

Calypso Vitorlás Iskola

Siófok 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Békéscsaba

 
Szolgálati célú képesítések.
EDU SAIL

EDU SAIL

Balatonfenyves és Alsóörs 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
BMVI Balatonmáriafürdői Vitorlás Iskola

BMVI Balatonmáriafürdői Vitorlás Iskola

Balatonmáriafürdő 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
LENSIT

LENSIT Bt.

4400 Nyíregyháza, Búza tér 3. 
Kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Popey Hajós Iskola

Popey Hajós Iskola

Tisza-tó


Távoktatásban is
 Távoktatásban is
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú, hivatásos és szolgálati célú képesítések.
Nyugat-Balatoni Hajós Iskola

Nyugat-Balatoni Hajós Iskola

Keszthely


Távoktatásban is
 Távoktatásban is
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú, hivatásos és szolgálati célú képesítések.

Üzletek:


Üzletek   Megvásárolható belépési-kódok típusai
Maritime hajósbolt MARITIME hajósbolt
Budapest, III. ker. Szentendrei út 107-113.
  Kishajó-vezető kedvtelési, hivatásos és szolgálati célú képesítésekhez.
Mare Nostrum Mare Nostrum Yacht Charter
Budapest, XIV. ker. Dózsa Gy. út. 17.
  Kishajó-vezető kedvtelési, hivatásos és szolgálati célú képesítésekhez.
Marina Marina Yacht Sport Hajóalkatrész áruház
Budapest, III. ker. San Marco u. 56.
  Kishajó-vezető kedvtelési, hivatásos és szolgálati célú képesítésekhez.
 VÍZVONAL VÍZVONAL Vizisport üzlet a belvárosban
  Kishajó-vezető kedvtelési, hivatásos és szolgálati célú képesítésekhez. 
 

Az oldalainkon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
Az oldalainkon elérhető tartalmat és a Tesztvizsga.hu rendszert szerzői jog© védi. A Tesztvizsga.hu rendszer előfizethető moduljait és azok tartalmát kizárólag előfizetőink használhatják, előfizetésük időtartama alatt és csak a Tesztvizsga.hu oldalain. Az oldalainkon található bármely tartalom részben vagy egészben (a vizsgakérdéseket, képeket, ábrákat és válaszokat is beleértve) egyéb felhasználása, pl. másolása, publikálása, kölcsönbe vagy ajándékba-adása, hálózaton vagy más módon való elérhetővé tétele, üzleti célú felhasználása a Tesztvizsga.hu rendszer tulajdonosainak és az adott tartalom szerzőjének/előadójának előzetes írásbeli engedélyével lehetséges!

HA5ABE Software © 1980
Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetők.

Elérhetőség / Kapcsolat    Árjegyzék / Megrendelés

Tartalomkezelő rendszer: © 2005 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licenc érvényes.
Oldalkészítés: 0.05 másodperc