Főmenü
· Főoldal
· Árjegyzék
· Tájékoztatók
· Tesztvizsga
· Letöltések
· Személyes
· Magunkról
· Kapcsolat

Felhasználó
Azonosító

Jelszó

Biztonsági kód
Biztonsági kód
A fenti biztonsági kód megadása
[ Regisztráció ]

Tesztvizsga.hu

Facebook: Tesztvizsga.hu

Poster Mockup

Urban Poster Mockup

Urban Poster Mockup WebShop

Google hirdetések
 
Belvízi és tengeri hajózás

Keresés a kategória cikkeiben:   
[ Főoldal | Kategóriák ]

Új tárgyak, új megoldások a hivatásos hajós képzésben - 2019
Belvízi és tengeri hajózás
A Tesztvizsga.hu a korábbi kéréseknek megfelelően kialakította:

 • a Hajóvezetéstan-IV tárgyat (BH-HVEZ-IV), amelynek tananyaga lefedi a Hajóvezetéstan IV. – jelenleg szóbeli - hatósági vizsga ismeretanyagát, továbbá annál szélesebb körre is kiterjed; ebben a tárgyban szerepelnek a hajóvezetés ismeretei mellett a Hajózási földrajz, vízrajz meteorológia tárgy és a Vonalismeret I. szint általános részének ismeretei és vizsgafelkészítő tesztkérdései is (azaz azok külön tárgyankénti megrendelése nem szükséges).
 • a Hajózási üzemeltetési ismeretek tárgyat (BH-HÜZ-18-K), amelyben az Elsősegély, környezet és tűzvédelem; a Képesítési rendelet; a Hajóelmélet, építés, szerkezet és géptan; a Jogi ismeretek tárgyak tananyaga és vizsgafelkészítő tesztkérdései találhatók meg (azaz azok külön tárgyankénti megrendelése nem szükséges).

Az ÁrjegyzékbenKishajó-vezető (hivatásos és szolgálati) 2019-től” cím alatt rendelhetők meg e tárgyak, amelyek mellett onnan is megrendelhető a Hajózási szabályzat eddig is használt változata (BH-HSZ-IV-7) és szükség esetén a Vitorlázás elmélete tárgy is (BH-VIT-I). Kialakítottunk – egyenlőre – két csomagot is.

Az új tárgyakat önállóan és csomag részeként is ajánljuk tisztelt Partnereinknek.

Többször felmerült annak igénye, hogy a kishajóvezető „A” vizsgákhoz legyen tananyag és felkészítő tesztkérdések. Ezt most elkészítettük és a radarhajózási ismeretek tárgyon kívül minden vizsgatárgyhoz nyújtunk tananyagot és tesztgyakorlási lehetőséget. Az új tárgyak és csomagok az árjegyzékben a Kishajó-vezető A - 2019-től cím alatt találhatók meg. Azon tárgyaknál, ahol jelenleg szóbeli a vizsga a tananyag és a tesztkérdések lefedik a szóbeli vizsga kérdéseit.
---------------------
A hivatásos "A", "B", "C" kategóriás hajóvezetők számára a hatóság próba jelleggel engedélyezte összevont tárgyak teszt módszerű vizsgáját. A Tesztvizsga.hu - a vizsgázók felkészülésének támogatására - rendszerbe foglalta az új vizsgarendet, amelyhez bőséges tananyagot és a tesztkérdések gyakorlási lehetőségét biztosítja, ajánlja (az "A" kategóriás hajóvezető tárgyai között találhatók meg egyenlőre - "A" kategóriás hajóvezető - 2019 elnevezés alatt; ezekben nincs különbség a három vizsgaszint között; csomagban is rendelhetők).
A változás szerint:
- a kereskedelem és rakodástechnika valamint az ADN témakörök egy tárgyba (Kereskedelmi, rakodástechnikai és veszélyes áru szállítási ismeretek) kerültek és egy 36 kérdésből álló vizsgateszt eredményes kitöltése a feladat;
- szintén egy tárgyba (Hajóüzemeltetési ismeretek) kerültek az Elsősegély, környezet és tűzvédelem; a Jogi ismeretek; a Képesítésekkel kapcsolatos ismeretek; valamint a Hajóelmélet, szerkezet, építés és géptan témakörök és egy 32 kérdésből álló vizsgateszt eredményes kitöltése a feladat;
Javasoljuk a rendszer kipróbálását.A nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány (ICC) elfogadásáról
Belvízi és tengeri hajózás
Sokan érdeklődtek nálunk a különböző országokban szerzett képesítések itthoni használhatósága iránt, amelyre a hajózási hatóság által kibocsátott tájékoztató ad részben választ a kedvtelési képesítések tekintetében (pl. horvát képesítés). A tájékoztatóban az alábbi mondatot emelték ki:

"Magyar állampolgár számára más ENSZ EGB tagállam által kiállított Bizonyítvány csak abban az esetben fogadható el, amennyiben annak tulajdonosa bizonyítottan a kiállító tagállamban él."

Teljes tájékoztató
:


(Tovább... 5009 betű van még )

Kedvtelési célú kishajóvezetői és néhány hivatásos vizsga rend változás - 2013
Belvízi és tengeri hajózás
A témáról az NKH az alábbi tájékoztatást adta ki:

"A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet módosítására kiadott 42/2013. (VII.19.) NFM rendelet hatályba lépésétől (továbbiakban: rendeletmódosítás), 2013. július 22-től a következő változások lépnek életbe a belvízi kedvtelési célú kishajó vezetői vizsgák lebonyolításával kapcsolatban:

A képesítővizsgák tantárgyai:

    1. A belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői vizsga:

        a) Hajózási Szabályzat
        b) hajózási ismeretek – kisgéphajó,
        c) gyakorlati vizsga – kisgéphajó.

    2. A belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői vizsga:

        a) Hajózási Szabályzat,
        b) hajózási ismeretek – vitorlás kishajó,
        c) gyakorlati vizsga – vitorlás kishajó."

A Hajózási ismeretek kisgéphajós és vitorlás tananyagai között jelentős az átfedés, ugyanakkor a tesztkérdések számos helyen eltérnek a két ismeretanyagra vonatkozóan a képesítés jellegének megfelelően. A Tesztvizsga.hu rendszer automatikusan figyeli ezeket az átfedéseket, hogy ne gyakoroltassa kétszeresen a mindkét tárgyban, vagy az egy tárgyon belüli előforduló azonos, vagy nagyon hasonló vizsgakérdéseket.

A tantárgyak változásainak figyelembe vétele alapján kialakított új vizsgarendnek megfelelő számonkérési módszer (tesztlapok) a 2013.08.25 utáni vizsgákon kerül bevezetésre. A
2013.08.25 előtti időszakban az eddig is alkalmazott rendszer marad érvényben.

"Az átmeneti időszakban az elméleti vizsga eredményének minősítése a következőképpen történik:


(Tovább... 13433 betű van még )

A Vonalismeret vizsgáról
Belvízi és tengeri hajózás

A Vonalismeret vizsgáról

       A hajóvezetői ismeretek egyik legfontosabb és egyben legnehezebben megszerezhető ismeretrésze a VONALISMERET. Felhasználóink, a szakma régen sürgeti, hogy fejlesszünk ebben az irányban, amit most megkezdtünk és első eredményeit megosztjuk az érdekeltekkel. A kínálatot tovább bővítjük.


A tananyag már jelen állapotában is alkalmas a vonalvizsgára felkészülésre, a tesztkérdések egyenlőre csak ezt segítő segédeszközök, mivel a hatósági vizsga nem teszt-rendszerű ebből a tárgyból. Ugyanakkor a tesztek, tesztsorok megoldása elmélyíti és biztosabbá teszi a vizsgára készülő tudását, azaz jó szívvel ajánljuk azoknak, akik segítség nélkül készülnek a vizsgára, és azoknak, akik erősíteni akarják vizsgabiztonságukat, valamint a sikeres vizsga utáni első önálló lépésekhez kívánnak minél erősebb hátteret maguknak.
A Vonalvizsga további elemeinek sikeres teljesítését is segíti az anyag, mivel a vaktérkép kitöltéséhez minden információ szerepel a tananyagban található térképeken, amelyek az elektronikus térképek szokásos tartalmán kívül tartalmazzák a találkozási szabályokat és a kedvezőtlen áramlású területek megjelölését, a szakasz jellegzetes részeinek radarképét, fényképét, továbbá azokat a szabályokat (HSZ, hirdetmények), amelyek a biztonságos hajóvezetéshez szükségesek.
Ne riasszon meg a II. szint olyanokat, akiknek I. szinten kell vizsgázniuk, mert úgy véljük, hogy a több ismeretből könnyebb egy egyszerűbb vizsgát sikeresen letenni, mint tananyag nélkül.
 

       Valamennyi szakmabeli épülésére bemutatunk egy régmúltban készült saját kézzel rajzolt vonaltérkép részletet, amely jól mutatja a korabeli hajóskapitány ismeretszerzésének, tanulásának, ill. a tapasztalatok rögzítésének módját, a szakmai tudás mellett az igényes vezető egyéb (pl. történelmi) ismereteinek elmélyítését.


Német hajós szakmai nyelvvizsga
A hajóvezetői vizsga egyik fontos követelménye (nemzetközi víziútra szóló vonalvizsga esetén) a nyelvvizsga. A vizsgára készülők számára - számos forrás felhasználásával - magyar-német és német-magyar hajós szakmai szótárt készítettünk és tananyagként olyan német nyelvű szakszövegeket nyújtunk át a vizsgára készülőknek, amelyek a vizsgán és a későbbi munkavégzés során is hasznos ismereteket nyújt. A "Német" vizsgatárgy a hatósági vizsgán nem teszt formájában kerül számonkérésre, ezért a tesztkérdések itt is "csak" felkészülést segítő funkciót látnak el.
A jövőben a szókincs gyakorlására tovább bővítjük a tárgy szolgáltatásait, amely munkában számítunk azok segítségére, akik ebben a nyelvi közegben külföldön dolgoznak és tapasztalataikat, gyakorlati ismereteiket hajlandók megosztani a vizsgára készülőkkel rajtunk keresztül a legjobban hozzáférhetővé téve.

 
Változtak a képzésekkel, vizsgákkal kapcsolatos hatósági díjtételek - 2012
Belvízi és tengeri hajózás
A Magyar Közlöny 62. számában megjelent a hajózási hatósági eljárási díjakat újraszabályozó 27/2012 (V.25.) NFM rendelet. A jogszabály jelentős változásokat tartalmaz a korábbi díjakhoz viszonyítva. A rendelet díjtételei 2012. június 24-étől érvényesek, a jelentősebb változásokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

(Tovább... 9521 betű van még )

Belvízi hajózási rádiókezelői vizsga
Belvízi és tengeri hajózás
Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság arról adott tájékoztatást, hogy 2013. augusztus 25-étől a "Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő" (más néven URH vagy hajó-rádió kezelő) vizsgák új rendszerben történnek, és ennek megfelelő új (18 kérdést tartalmazó) tesztlapot alkalmaz.

2014. MÁJUS 6-ÁTÓL A RÁDIÓKEZELŐI VIZSGÁN MEGSZŰNT A GYAKORLATI VIZSGA.

Az új tárgyi struktúra (elméleti elemek):
 • Rádiótelefon szolgálat általános ismeretei
 • Hajó rádióállomás berendezéseinek használata
 • Rádió-távközlési eljárások
2013. július 22-étől a kedvtelési célú kishajók vezetőinek is lehetőséget ad (a hajózási gyakorlat követelményének eltörlésével) a jogszabály rádiókezelő képesítés megszerzésére, amely lehetőség jelentősen segítheti e kategóriában a hajózás, a hajón tartózkodók biztonságát. A Tesztvizsga.hu oldalain elérhető tananyag és tesztkérdések egységesek a hivatásos és a kedvtelési hajósok tekintetében, mivel rádiózni - gyakorlatilag - azonos módon kell mindkét hajózási mód esetében. A képesítés megszerzése nem tanfolyam-köteles.

Hajózási Szabályzat változások 2012.01.01-től.
Belvízi és tengeri hajózás
A Hajózási Szabályzat I. részében
 • Több helyen változott a Szabályzat struktúrája, pl.
  • csoportosítva találhatók meg a fogalmak meghatározásai, amelyek kis mértékben változtak is (pl. változott az úszó anyagok köteléke, amelynek új neve úszó testek köteléke), valamint bővültek újakkal;
  • közös cikkekben találhatók meg a hajók éjszakai és nappali jelzései;
  • megszűnt a 9. fejezet és helyette új 10. fejezet készült;
 • módosult a több géphajóval vontatott kötelékekben a kötelék vezetőjének meghatározási rendje (egy rövidebb előfogat esetén nem az elöl haladó hajó lesz a kötelék vezetője) és rendezi a több tolóhajóval továbbított tolt kötelékek vezetési és jelzési kötelezettségeit;
 • kis mértékben változott a kötelező gondosság szabályozása is;
 • kiszélesedett a látási holttér értelmezése és megszűnt az a lehetőség, hogy ilyen esetben különböző eszközökkel lehetett azt kiváltani – a jövőben ezt kizárólag a radarral lehet megtenni;
 • több esetben megszűnt műszaki előírások részletes ismertetése a Szabályzatban, pl. a merülési jelek, a színek, fényerősségek, hangjelzések karakterisztikájának pontos leírása, radarberendezés előírásai, és hasonlóan jár el a Szabályzat a felszerelésekkel, a hajó szerkezetével kapcsolatban is, amelyeknél más jogszabályokra, szabványokra hivatkozik a Szabályzat;
 • lényegesen kiszélesítette a Szabályzat azoknak az okmányoknak a körét, amelyeket megkövetel a hajókon (1.10 cikk), amely elsősorban a hivatásos hajózásban jelent növekedést és azon belül a kishajók esetében is figyelemre méltóak a változások; egy elemet kiemelve: a pihenőidő nyilvántartására szolgáló dokumentum a magyar lobogó alatti hajókon a hajónapló (ez alapvetően erre szolgál), azaz ha olyan hajón , ahol ez más előírások miatt nem szükséges ezzel teljesíthetik a pihenő idő nyilvántartás kötelezettségét (a hajózási hatóságnál szerezhető be);
 • új elem a Szabályzatban, hogy a hajózást szabályozó kiemelkedően fontos dokumentumokat (pl. magát a Szabályzatot is) jóval szélesebb körben teszi kötelezővé a hajón tartást, mint korábban, így pl. a nyitott kishajók kivételével ebben a kategóriában is mindenhol kötelező a hajón tartás;
 • jelentős számú új éjszakai és nappali jelzés került bevezetésre és jelentősen átalakult a kötelékek megjelöléséke rendje is (különösen a tolt és vontatott kötelékek esetében, ahol jóval több jelzést kell kihelyezni és az eddigiekhez képest eltérő helyre), pl. egy háromoszlopos és kétsoros tolt köteléken az eddig szükséges 8 fény helyett 12 fény; egy ugyanekkora vontatmányon az eddigi 7 fény helyett 11 fény; átalakult kis mértékben a mellévett alakzat megjelölése is;
 • új elem a 110 m-t meghaladó testhosszú hajók külön kategóriában kezelése is;
 • a belvízen eddig teljesen ismeretlen jelzések is rendszerbe kerültek, amelyek zömmel a COLREG-ből származnak (pl. aknamentesítést végző hajó, műveletképességében korlátozott hajó, révkalauz hajó) és ezzel módosult néhány eddigi jelzés is, pl. kiegészült a műveletképtelen hajó jelzéseinek tárháza;
 • jelentősen átalakultak a halászattal foglalkozó hajók és kitűző hajók jelzései;
 • néhány olyan jelzés is része az új Szabályzatnak, ami a korábbi elvekkel ellentétes, pl. az előfogattal haladó tolt kötelék sárga farfényei;
 • új eleme a Szabályzatnak, hogy több olyan jelzés, amely korábban a kishajókon nem került előírásra most ott is kötelező (pl. a nyílt helyen veszteglő hajó fekete gömb jelzése);
 • megváltozott a veszélyes árut szállító hajók jelzéseivel foglalkozó rész is, de ez inkább a könnyebb alkalmazhatóságot szolgálja, a lényegen nem változtat (a jelzésekben minimális a változás);
 • új komp változatot emelt be a Szabályzat a függesztőköteles komp (ez a mederben lehorgonyzott bójára vagy csónakra függesztett kötél segítségével átvágató komp) jelzéseinek szabályozásával;
 • bekerült a Szabályzatba is a kötelékek továbbíthatóságát a hajóbizonyítványba történt bejegyzéshez kötő szabály, azaz csak olyan célra (méretre, terhelésre, üzemformára) lehet – a mentést kivéve – alkalmazni a hajót, amelyre a hajóokmányában a hatóság alkalmasnak nyilvánítja;
 • külön szabályozza a Szabályzat a tolt bárkák köteléken kívüli közlekedésének feltételeit;
 • jelentősen változott a radarhajózással kapcsolatos szabályozás, amely kiegészült az Inland ECDIS berendezésekkel, ill. az AIS készülékekre vonatkozó szabályozással; szintén új elem, hogy a gyorsjáratú hajó – függetlenül a láthatóságtól – menetben köteles radart használni;
 • a korlátozott látási viszonyok közti hajózás szabályozása nagymértékben változott;
  • alapesetben ilyenkor csak radarral közlekedhetnek a hajók (nem tekintendő korlátozott látási viszonynak az éjszaka önmagában, azaz, ha más korlátozó tényező (pl. köd, hóesés, zápor, homokvihar) nem egészíti ki;
  • a völgymenetben közlekedő vontatmánynak még radarral sem engedélyezi a Szabályzat a közlekedést és a legközelebbi kikötő- vagy veszteglőhelyen kikötésre kötelezi;
  • szigorította a Szabályzat a radarral közlekedő és a korlátozott látási viszonyok között a hajóútban veszteglő radar nélkuüli hajók kommunikációs (rádiózási) kötelezettségeit;
  • szintén jelentős változás, hogy ellentétben a korábbi szabályokkal korlátozott látási viszonyok között hajózva nem kell alkalmazni az összeütközés veszélyét jelző (rövid hangok sorozata) hangjelzést;
 • jelentősen átalakult a kiemelten védendő hajók bejelentési kötelezettségének szabályozása
  • részben bővült a bejelentésre kötelezettek köre (a veszélyes árut szállítók mellé kerültek a 20-nál több konténert szállítók, és a személyhajók (amelyek nem kiránduló hajók, vagyis a kabinos hajók), valamint a tengeri hajók és a különleges szállítást végzők;
  • másrészt kisebb mértékben módosult a bejelentés tartalma;
 • a korábbi 9. fejezetből a 10. fejezetbe kerültek a környezetvédelmi szabályok, amelyek a korábbiakhoz képest jelentősen átalakultak (kevésbé definíciókból állnak, nőtt a rendelkező elemek száma, de alapvetően új szabály nem került be a környezetvédelmi kötelező gondosságon kívül;
 • ezzel kapcsolatban bekerült a Szabályzatba a Fáradt olaj napló mintája.
A Hajózási Szabályzat II. részében
 • jelentősen módosult néhány fogalom meghatározása, ill. néhány új fogalom is bevezetésre került;
 • a nemzeti rész funkciójának megfelelően néhány elemet részletesebben szabályoz, mint az első rész, egyebek mellett pontosítja az ideiglenes előfogat fogalmát is (2000 m hosszú szakaszban);
 • új elem a Szabályzatban a szervezett vízitúrák szabályozása, amely 10-nél több hajóból álló túra esetén túravezetőt követel meg és annak megfelelő (kishajó-vezető) képesítéssel kell rendelkeznie;
 • a nemzeti rész Magyarország teruületére elsődlegesen a rádiókapcsolatot írja elő a hajók számára, amelyet kényszerhelyzetben (üzemképtelen rádió, vagy kommunikációs zavar) helyettesíthet a hajó jelzésekkel;
 • megszüntette az új HSZ a 16. csatorna hajók közti kommunikációra való használatát, azaz minden víziútunkon (folyón és tavon is) a 10. a hajó-hajó közti kapcsolatra kijelölt csatorna – a 16. csatornán vészhívást lehet végezni;
 • visszakerült a Szabályzatba a kishajók, vízi sporteszközök, csónakok különböző nagyhajók útjának keresztezésekor követendő – pontos távolságokat meghatározó –szabályozása (1500/1000 m);
 • korábban vitatott helyzetet tesz egyértelművé a Szabályzat a következő meghatározással: „Azt a hajót, amely a Szabályzatban foglalt jelzésekkel vagy átmeneti rendelkezéssel kijelölt helyen van kikötve, illetőleg lekötve, jelzési és őrzési szempontból is hajóúton kívül veszteglőnek kell tekinteni.” (ezt csak különleges körülmények írják felül);
 • módosultak a köteles komp közlekedésének biztonsági szabályai, ezen beluül a kötél megközelítésének szabályai pontosításra kerültek (távolságtartási kötelezettség 50 m);
 • megszüntette a Szabályzat a közforgalmú személyszállító hajóról fürdési lehetőséget;
 • jelentősen változtak a mentő kisgéphajók jelzéseire vonatkozó előírások.
A hajózási szakterületet teszt rendszerben számon kért hivatalos vizsgakérdéseit, a válaszokat, valamint a mintakérdéseket a Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött megállapodásban meghatározott szabályok szerint munkacsoportunk készíti,  tartja karban és teszi elérhetővé előfizetéses rendszerben, így a

2012. január 1-től hatályos Hajózási Szabályzat hivatalos vizsgakérdései gyakorolhatók oldalunkon, amelyen folyamatosan követjük a rendelet későbbi módosításait is (pl. 2013. július 22-én történt változások is megtalálhatók már - lásd külön tájékoztatóban).Változik a világ a hajós képzésben
Belvízi és tengeri hajózás
Elektronikus vizsga és e-learning

Bár a világválság visszavetette a hajóvásárlási kedvet (és lehetőségeket) a hajózás nem veszített vonzerejéből. Ma már sokan választják a hajóbérlés lehetőségét bel- és külföldön egyaránt. Az itthon szerzett kedvtelési célú kishajó-vezető képesítéseket Európa majd minden belvízén elfogadják (csak a Rajnán kell egy vonalvizsgával kiegészíteni az itthoni ismereteket). Folyik a szezon a hajós képzésben is, amelynek piacán több új szervezet is megjelent, valamint a változó igények és jogszabályi környezet újfajta gondolkodást generált.

E témakörről az alábbiakban adjuk közre gondolatainkat.


(Tovább... 21664 betű van még )

Szakkönyvek
Belvízi és tengeri hajózás
Hajózási szakirányú tankönyvek, segédletek (nyomtatott formában)
(a Troll-Info Bt. kiadványai)

A kiadványokat az alábbi árjegyzék alapján a kapitany.horvath@gmail.com címre írt e-mailben rendelheti meg, illetve kérhet tájékoztatást. Kérjük, hogy a termék azonosítóját szíveskedjenek a megrendelésen feltüntetni. A megrendelésük alapján elkészített kiadványt Budapesten személyesen adjuk át, a fővároson kívüli megrendelés esetén (ha nem oldható meg a személyes átvétel) utánvéttel küldjük meg a könyvet (telefonos elérhetőségünk: +36-70-3451153). A bruttó ár a postaköltséget nem tartalmazza. Az alábbi árjegyzék 2015. december 27-től módosításig hatályos.

Könyv formában (nyomtatott)
  Tételszám  Cím  Megjegyzés  Bruttó ár
Ft
 1  T-JOG-N1 Dr. Vass Ödön: Jogi ismeretek hivatásos és szolgálati hajósoknak 5.800.-
 2  T-HEL-N2 Dr. Vass Ödön: Hajók elmélete, szerkezete és építése
hivatásos és szolgálati hajósoknak 5.800.-
 3  T-KPT-N3 Horváth-Horváth: Kapitányi Almanach
150 év kapitányai, 2000 év hajózása 2.520.-
 4 T-URH-N4
Szabályzat a belvízi hajózás rádiótelefon szolgálatáról
minden hajósnak
 3.360.-
 5 T-URH-N5
Az ENSZ EGB szabványos rádióforgalmazási szótára
minden hajósnak
2.250.-
 6 T-ÜVN-N6
Horváth: Hajózási üzemeltetési vezetői ismeretek (belföldi nagyhajós) üzemeltetési vezetői vizsgára felkészítő tananyag – jogszabályi melléklet elektronikus formában
10.200.-
 7 T-ÜVZ-N7  Horváth: Hajózási üzemeltetési vezetői ismeretek (belvízi nemzetközi)
üzemeltetési vezetői vizsgára felkészítő tananyag – jogszabályi melléklet elektronikus formában 7.800.-
 8  T-ÜVK-N8 Horváth: Hajózási üzemeltetési vezetői ismeretek (belföldi kishajós)
üzemeltetési vezetői vizsgára felkészítő tananyag – jogszabályi melléklet elektronikus formában 9.450.-
 9 T-ÜVU-N9
Horváth: Hajózási üzemeltetési vezetői ismeretek (úszómunkagépes)
üzemeltetési vezetői vizsgára felkészítő tananyag – jogszabályi melléklet elektronikus formában 9.450.-
 10  T-ÜVA-N10 Horváth: Hajózási üzemeltetési vezetői ismeretek (kompos)
üzemeltetési vezetői vizsgára felkészítő tananyag – jogszabályi melléklet elektronikus formában 9.450.-
 11  T-HVN-N11 Horváth-Szabó: Hajóvezetéstan I.
nagyhajó vezetőknek
 6.930.-
 12  T-HVN-N12 Horváth: Hajóvezetéstan II.
nagyhajó vezetőknek 6.930.-
 13  T-HVN-N13 Horváth: Hajóvezetéstan III.
nagyhajó vezetőknek 8.100.-
 14  T-HVN-N14 Horváth-Horváth: Hajóvezetéstan IV.
nagyhajó vezetőknek, radarhajózási-, RIS ismeretek
9.000.-
 15 T-HVK-N15
Horváth-Horváth-Szabó: Hajóvezetéstan (I-IV. egy kötetben)
nagyhajó vezetőknek, radarhajózási-, RIS ismeretek 25.000.-
 16  T-HVR-N16 Horváth-Horváth: Radarhajózási ismeretek
nagy- és kishajóvezetőknek (a Hajóvezetéstan jegyzet kiemelt része)
4.000.-
17 T-HIV-N17
Horváth-Szabó: Hajóvezetéstan kisgéphajó-vezetőknek (hivatásos, szolgálati) 8.100.-
18 T-HIH-N18
Horváth-Horváth-Szabó: Hajózási ismeretek I-II. (hajóvezetéstan)
szakközépiskolásoknak 11.000.-

Megjegyzés:
- azonos tételszámú jegyzetből 5 vagy több db. egyidejű megrendelése esetén 10%,
- azonos tételszámú jegyzetből 10 vagy több db. egyidejű megrendelése esetén 15%,
- azonos tételszámú jegyzetből 20 vagy több db. egyidejű megrendelése esetén 20%
árengedményt adunk.

Tengeri kedvtelési célú képesítések tananyaga és vizsgakérdései
Belvízi és tengeri hajózás
A tengeri kedvtelési célú kishajók vezetéséhez a magyar hajózási hatóságnál vagy a külföldi  tengerészeti hatóságoknál tett képesítő vizsga alapján szerezhető meg az előírt képesítés.

Társaságunk segíteni kívánja azokat, akik a - hazánkban kötelező - tanfolyamok előtt, közben, illetve azt követően, otthon, kényelmesen vagy utazás közbeni résidőkben kívánják megoldani a vizsga előtti alaposabb felkészülést, valamint a képző szervezeteket (viszonteladóként) akik hallgatóiknak korszerű gyakorlási lehetőséget kívánnak biztosítani.

Honlapunkon jelenleg a III. és a IV. osztályú tengeri kedvtelési célú kishajó-vezető vizsgához kínálunk vizsgafelkészülést segítő tananyagot és a tesztkérdések gyakorlási lehetőségét. Tesztkérdéseink a tengeri kedvtelési célú vizsgák vizsgatárgyai tekintetében nem a hatósági vizsgák hivatalos tesztkérdései, de megoldásukkal jelentősen közelebb jut a vizsgára készülő a szóbeli vizsgák sikeres teljesítéséhez, ill. a COLREG esetében a tesztek sikeres megoldásának képességéhez.

A tananyag alkalmas mint a hazai, mint a külföldön teendő vizsgákra, valamint a későbbi alkalmazásra való felkészülésre, azaz egyéni tanulásra, ismeretfelújításra.Az oldalainkon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
Az oldalainkon elérhető tartalmat és a Tesztvizsga.hu rendszert szerzői jog© védi. A Tesztvizsga.hu rendszer előfizethető moduljait és azok tartalmát kizárólag előfizetőink használhatják, előfizetésük időtartama alatt és csak a Tesztvizsga.hu oldalain. Az oldalainkon található bármely tartalom részben vagy egészben (a vizsgakérdéseket, képeket, ábrákat és válaszokat is beleértve) egyéb felhasználása, pl. másolása, publikálása, kölcsönbe vagy ajándékba-adása, hálózaton vagy más módon való elérhetővé tétele, üzleti célú felhasználása a Tesztvizsga.hu rendszer tulajdonosainak és az adott tartalom szerzőjének/előadójának előzetes írásbeli engedélyével lehetséges!

HA5ABE Software © 1980
Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetők.

Elérhetőség / Kapcsolat    Árjegyzék / Megrendelés

Tartalomkezelő rendszer: © 2005 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licenc érvényes.
Oldalkészítés: 0.05 másodperc