Főmenü

· Főoldal

· Árjegyzék

· Tájékoztatók

· Tesztvizsga

· Személyes

· Magunkról

· Kapcsolat


Felhasználó
Felhasználónév

Jelszó

Biztonsági kód
Biztonsági kód
A fenti biztonsági kód megadása


Új felhasználó
REGISZTRÁCIÓ

Facebook

Facebook: Tesztvizsga.hu

Poster Mockup
Urban Poster MockupBrand New Mockup


Belvízi és tengeri hajózás
Belvízi és tengeri hajózásVáltozik a világ a hajós képzésben

Elektronikus vizsga és e-learning

Bár a világválság visszavetette a hajóvásárlási kedvet (és lehetőségeket) a hajózás nem veszített vonzerejéből. Ma már sokan választják a hajóbérlés lehetőségét bel- és külföldön egyaránt. Az itthon szerzett kedvtelési célú kishajó-vezető képesítéseket Európa majd minden belvízén elfogadják (csak a Rajnán kell egy vonalvizsgával kiegészíteni az itthoni ismereteket). Folyik a szezon a hajós képzésben is, amelynek piacán több új szervezet is megjelent, valamint a változó igények és jogszabályi környezet újfajta gondolkodást generált.

E témakörről az alábbiakban adjuk közre gondolatainkat.


Miben is áll a változások lényege?
A felgyorsult világban az emberek hatékony eszközöket keresnek arra, hogy lerövidítsék és a lehető legkomfortosabbá tegyék az ismeretszerzés időszakát. Az állami szervezetek pedig igyekeznek takarékosabb és objektív megoldásokat alkalmazni. Ez a folyamat Európa más részein már korábban elkezdődött és hazánkban is egyre több területen hódít a távoktatás, más néven az e-learning, illetve az ismeretek számítógépen történő számonkérése. Ma már egyetemek, magas követelményszintű képzések használják ezt a módszert széles körben. A hajózás hazánkban ebben a kérdésben elöl járt a többi ágazathoz képest, hiszen már 2001 óta jogszabályi lehetőség volt ilyen képzésre, ugyanakkor még nem terjedt el széles körben. A hajózási hatóság 2006 óta tervezi és készíti elő az elektronikus vizsgáztatás bevezetését, ami részben megvalósult, de még messze nem teljes. 

Mi úgy látjuk, hogy az elméleti ismeretek jelentős része megszerezhető távoktatásos formában és ellenőrizhető elektronikus vizsgáztató rendszerben, ugyanakkor egyetértünk azokkal a szakemberekkel is, akik azt jelzik, hogy van néhány olyan ismeretelem, amely erre nem alkalmas, azaz a gyakorlati képzésben ezekre ki kell térni, valamint a hatósági vizsgák rendszere is be kell fogadja ezt a jogos szakmai igényt (szóbeli kérdések, pl. a nagyhajósok hajóvezetéstan és Radarhajózási ismeretek tárgya, vagy a Vonalismeret részletes helyismeret eleme, vagy a nyelvvizsga szóbeli része).

Elsősorban a módszerében változik várhatóan a jelenlegi helyzethez képest a vizsgáztatás, azaz a szóbeli és a papíron kitöltött teszthez képest minden tárgy esetén számítógépen kell majd kitölteni a véletlenszerűen generálódó kérdéssorokat, azaz a vizsga objektivitása nagyságrenddel nő. A vizsgáztató sem előnyére sem hátrányára nem tudja befolyásolni a vizsgázót. A kérdéssorokat előre senki sem ismeri, azokat nem lehet befolyásolni. A kérdések megválaszolására azok nehézségi fokától és szövegének, válaszainak szöveghosszától függően 50-60 másodperc áll rendelkezésre, ami a mi interneten mért tapasztalati értékeink alapján bőségesen elegendő. Felkészült felhasználóink átlagosan 18 másodpercet használnak fel kérdésenként. Még egy-két előnyös tulajdonság a számítógépes megoldás mellett: gyakran követik el a vizsgázók azt a hibát, hogy elkezdik keresni a tesztlapon a könnyebbnek vélt kérdéseket, amivel értékes időt veszítenek, és gyakran előfordul, hogy kérdéseket felejtenek el megválaszolni, vagy nem marad arra idejük, ami jelentősen csökkenti a siker esélyét. Ugyanez gépen azért kedvezőbb, mert csak egy elemet lát egyszerre a vizsgázó és arra tud koncentrálni, valamint a program nem engedi elfelejteni a megválaszolatlan kérdést. Itt is van lehetőség a kérdések későbbre halasztására azzal a megszorítással, hogy a rendelkezésre álló vizsgaidő tartama összességében egy kérdésre nem változik, azaz másodszorra már kevesebb idő áll rendelkezésre a válaszra.
Hasonló előny az is, hogy megszűnik az a hatósági gyakorlat, amely – elkerülhetetlenül – lényegesen eltérő követelményeket állított az ország különböző pontjain szóban vizsgázókkal szemben, egyszerűen a vizsgáztatók közti fizikai és szellemi elkülönültség miatt.

A távoktatásé és az elektronikus vizsgáztatásé a jövő?
Nem gondoljuk, hogy ez a forma teljesen kiszorítaná a hagyományos tanfolyami képzést, mert az emberek igényei, tanulási stílusa, módszere jelentősen eltér. Mi mindenesetre – az elektronikus képzéstámogatás területén szerzett 14 éves - internetes szolgáltatói tapasztalatunk és az iskolák visszajelzései alapján azt mondhatjuk, hogy a ma fiataljai, vagy azok, akik nem tudják iskolapadban tölteni idejüket, akiknek nem okoz fejtörést a számítógép használata, már szívesebben választják ezt a formát és értékelik azokat a módszertani elemeket, amelyek igyekeznek a tanulás monotonitását oldani a gépen is. Mi tehát azt ismertük fel, hogy van olyan igény az emberekben, hogy idejüket kedvüknek, szabadidejüknek, munkahelyi elfoglaltságuknak megfelelően oszthassák be, amibe nem fér bele sokaknál az, hogy hosszabb időre elvonuljanak a világtól. Olyan megoldást kínálunk felhasználóinknak, amelyben szabadon választhatják meg a tanulás menetrendjét, és azt bárhol, ahol elérhető az internet, kényelmesen végezhessék.
Egy másik szempont az elektronikus megoldás mellett: a vizsgatárgyak egy része jogszabályok alkalmazási szintű ismeretét követeli meg, egy más része olyan ismeretek halmaza, amelyek egyes elemeiben folyamatosan korszerűsödnek. A hatóság kinyilvánított szándéka, hogy vizsgakérdéseit is korszerűsíteni kívánja, ezt a szükséges tananyagnak is követnie kell a képzőszerveknél. Ezt a folyamatot – különösen a jogszabály alapú ismeretek esetében – csak gyors reakcióra képes megoldások tudják zökkenőmentesen követni (erre működésünk 14 éve alatt már számos példa volt) ez az elektronikus megoldás. Meg kell szűnnie annak a ma még virágzó gyakorlatnak, hogy elavult, vagy mások tulajdonát képező (gyakran silány minőségű) anyagokból összeollózott tananyagokkal lehessen oktatni.

Nem gyengíti-e az eredményt az oktatók személyes segítségének, irányításának hiánya?
Tiszteljük és becsüljük a jó oktatók munkáját és úgy véljük, hogy azoknál a tanulóknál, akik ebben a formában könnyebben tanulnak továbbra is a tanfolyamokat érdemes választani, a személyesen jelen levő oktatóval, az élőszó varázsával. Mi úgy gondoljuk, hogy egy e-learning csak úgy lehet hatékony, ha abban is lehetőség van a személyes kontaktusra a képzés/tanulás folyamán, amely azonban nem feltétlenül csak a fizikai egy helységben tartózkodást jelenti ebben az esetben, hanem a korszerű technika biztosította lehetőségekkel élve akár telefonos/elektronikus (pl. Skype, Google, Messenger, Yabber, Yahoo, Twitter, Facebook, chat, akár videóval kiegészített és több résztvevős) formában létesített kapcsolatot a konzulenssel. Adott esetben egy korlátozott idejű személyes konzultáció is jobban illeszthető egy elfoglalt tanuló programjába, mint egy több napos – hangsúlyozzuk elméleti - tanfolyam.
A távoktatás rendszere – véleményünk szerint – segíti azt a kívánatos folyamatot, amelyben a képzőszervek oktatási színvonala lehetőleg magas színvonalon kiegyenlítődjön. Ez azzal érhető el, hogy a távoktatásban a hatóságok által elfogadott (jó színvonalú) oktatási anyagokat használnak az elméleti képzésben és arra építve a gyakorlati képzést jelentősen erősítik.

Eddigi tapasztalataink kedvezők, valamennyi rendszerünket használó képzőszervtől és magánszemélyektől is azt a visszajelzést kaptuk, hogy a vizsga-eredményességük a tesztrendszer használatával jelentősen emelkedett. Ezt mi arra vezetjük vissza, hogy igyekszünk konzekvensen rávenni a felhasználóinkat arra, hogy ne higgyék el könnyen, hogy már tudnak valamit, nézzék meg több oldalról az adott kérdést. Igyekszünk megakadályozni, hogy hibás szövegpanelek maradjanak meg a használók emlékezetében, ezért egy speciális módszerrel még a rossz tesztválaszokat is variánsokkal korrigáljuk (ahol ez lehetséges). Ha többedszer bebizonyosodik, hogy nem csak véletlenül sikerül a válasz, akkor nyugodtak lehetünk a vizsga sikerében is.
Fontosnak éreztük, hogy a tananyagot úgy alakítsuk ki, hogy néhány év alatt a szakmai közösség által jónak elfogadott, a sikeres vizsgához és a későbbi alkalmazáshoz szükséges színvonalúvá váljék. Ehhez szükség volt egy alapanyag létrehozására, amit a későbbiekben folyamatosan fejlesztünk. Mivel a hajózási hatóságnak az volt az igénye, hogy a szóbeli vizsga kérdéseihez képest ne legyen jelentős a változás a teszt rendszerre átálláskor, ezért az alapanyag ehhez az igényhez igazodik. A képzési szakmának – véleményünk szerint – ki kell szorítania a piacon ma még szép számmal jelen levő gyenge minőségű, elavult és gyakran nem jogtiszta tananyagokat (könyv, CD).

A Tesztvizsga.hu vizsgára felkészítő rendszerét már több képzőszerv is használta a gyakoroltatáson kívül házi vizsgák lebonyolítására is, továbbá a hatóság is kipróbálta, és a visszajelzések mind pozitívak, a képzőszervek és a vizsgázók is kedvelik a rendszert, amelynél törekedtünk a felhasználóbarát megoldásokra, ami a jelek szerint sikeres.
Külön köszönetünket fejezzük ki ezúton is azoknak a felhasználóinknak (egyéni, képzőszerv és a hatóság), akik vették a fáradságok és elküldték észrevételeiket anyagunkhoz. Ez sokat segített a tananyag és különösen azon tárgyak tesztkérdéseinek csiszolásában, amelyeket mi készítettünk, hiszen aki készített már ilyent az pontosan tudja – nem egyszerű korrektnek, rövidnek, egyértelműnek lenni.  

Kaptunk olyan észrevételt (internetes fórumon), hogy ha már ingyenes programot használunk, akkor azt miért adjuk pénzért. Feltehetőleg nem informatikus szakember volt a megfogalmazó, de ez nem baj, inkább az, hogy tudatlanságból a mások becsületébe gázolni nem szép, ezért néhány szóban a valóságról: a Tesztvizsga.hu (PHP-Nuke © keretrendszeren belüli) saját fejlesztésű gyakoroltató, vizsga-szimulációs és más, a feladathoz szükséges moduljait és tartalmukat önerőből készítettük és az előfizetésekből származó bevételből tartjuk fenn. Igyekeztünk azt is szem előtt tartani, hogy pusztán a tesztvizsga használata miatt senkinek ne kelljen drága programokat beszerezni, ezért csupa olyan megoldást alkalmaztunk, amely közismert és ingyenesen használható programokat használ. Természetesen nekünk ez nem ingyenes, mint ahogy vannak költségeink is.

Többekben felmerült a kérdés, hogy nem kerülnek-e egyes szolgáltatók monopol helyzetbe a mai piacon?
A verseny ezen a piacon is nyílt és azok, akik képzőszervként ebben fenn akarnak maradni a leghatékonyabb módszereket kell alkalmazzák. Ez jelent árversenyt, jelent marketing versenyt. Mi ezen a piacon nem vagyunk versenyzők, mivel nem vagyunk képzőszerv. Mi minden képzőszervnek azonos feltételek mellett szolgáltatjuk a hatóság által elfogadott elektronikus képzéstámogató szolgáltatást és ebbe bele tartozik az e-learning alapját képező komplex rendszer is.
A képzőszervek egyenlő versenyhelyzetét a hatóság azzal igyekszik elősegíteni, hogy az oktatandó témaköröket és vizsgakérdéseket részletesen meghatározza (tesztkérdések és válaszok, ill. szóbelikérdések formájában teszi közzé az interneten).

Mibe kerül ez az adózó állampolgároknak?
Az államnak nem szabad támogatnia adó forintokból – néhány kiemelt társadalmi céltól eltekintve – olyan tevékenységeket, ami néhány ezer ember szórakozását szolgálja. Ilyen egyebek mellett – bármennyire is kedves a szívünknek – a kedvtelési hajózás valamennyi formája, beleértve a képesítés megszerzésének bármely formáját is. Azt gondoljuk, amit különösen fontosnak vélünk, hogy a szolgáltatásért csak az fizessen, aki vizsgázni kíván és nem minden magyar adózó. Téves gondolat, amikor egyesek ingyenes tananyagot várnak el az államtól (hatóságtól), vagy ingyenes hozzáférést az egyébként nem költségmentesen készült anyagokhoz. A hajózási hatóság mindenfajta kötelezettség nélkül kidolgozta és ingyenesen közzé tette a vizsgakérdések többségét (vannak még adósságok e téren).

Többen tették fel azt a kérdést, hogy a hatóság miért teszi le a garast egyetlen oktatási anyag mellett. A kérdést sem igazán értjük, mivel amire a hatóságot kötelezi jogszabály, azaz a tematika meghatározása, azt megtette, azaz mindenki (aki ismeri a feladatát) tudja mit kell tanítani, sőt a vizsgakérdéseket/teszteket is ingyenesen hozzáférhetővé tette. Bárki készíthet tananyagot, de annak leáldozott, aki eddig sem oktatott jóformán semmit egy-egy témában és a jövőben sem nagyon szeretne. A jóváhagyott és ajánlott tananyagok sora meglehetősen hosszú és vannak köztük olyanok, amelyeket ma már senki nem venne fel a listára. Az akkreditáció amúgy nem varázsszer és ellenőrzés nélkül valóban nem sokat ér, de a legfőbb ellenőrzés maga a vizsga, ahol nem csak a vizsgázókról, hanem a képzőszervről is sok minden kiderül. Mi lehetővé tettük a képző szerveknek, hogy ellenőrizhessék a tanulóik tanulási folyamatát, amely szolgáltatásunknak sikere volt az azt felhasználók táborában. A hasznát mind a négy érintett fél érzékelte.

Többen azt a véleményt fogalmazták meg, hogy a hatósági vizsgák kérdései megújításra szorulnak és nem elég életszerűek.
Ilyen sarkosan úgy véljük nem lehet megítélni egy nagy anyagot, ezért úgy gondoljuk, hogy a hatóság - mint más esetekben is – nyilvánvalóan mérlegeli a hozzá érkező észrevételeket és azt feldolgozva dönt a szükséges változásokról. Azt elmondhatjuk, hogy a hatóság a mi javaslataink elbírálásakor is keményen érvényesítette kívánalmait és azok a vizsgakérdés-bázisok is jelentősen változtak az egyeztetési folyamatban, amelyek eddig is teszt formában kerültek számonkérésre. Ez így van rendjén, a hatóság joga eldönteni, hogy kíván meggyőződni a vizsgázók tudásáról, hiszen ők állítanak ki erről igazolást. Ugyanakkor szeretnénk eloszlatni azt a tévhitet, hogy tesztkérdéseket készíteni, illetve azt jóváhagyni ugyanaz a feladat lenne. Aki ilyent kijelent annak fogalma sincs a feladat nehézségeiről.

Igazán kedves hozzászólást olvastunk az interneten azzal kapcsolatban is, hogy vajon csak nálunk vannak-e hozzáértő szakemberek? Vagyis hogy az egyetlen jó forrás a Troll-Info? Bár a hozzászóló emlegette azt az oldalt, ahol magunkról adunk tájékoztatást, de annak csak az első sorát olvasta el a hozzászólás tanúsága szerint, mert ott megtalálható azon szakemberek megnevezése, akik az anyagokat készítették. Ezek közül egy a Troll tulajdonosa. A listán olyanok szerepelnek, akikkel dicsőség egy oldalon szerepelnünk, ezért az észrevétel hatására nem dőltünk a kardunkba.
A kérdések kialakításában és ezzel együtt visszahatólag a tananyagra is egyébiránt legalább tíz képző szerv és tanulóik, több száz előfizetőnk, továbbá a hatóság több szakemberének a véleménye játszott szerepet. Az, hogy az észrevételező nem volt köztük – sajnálatos (?), de stílusa alapján nem katasztrófa.

Nagyon humorosak azok az észrevételek is, amelyek korábbi hatósági eljárásokat, módszereket kívánnak vissza. Javasolnánk az akkori észrevételeket visszaidézni, mert jól emlékszünk arra, hogy azok felett is pálcát törtek az akkori észrevételezők. Azt gondoljuk, hogy ez a van sapka / nincs sapka akkor is van pofon történet. Az jogos gyanú, hogy többen szeretnék a vizsgáztatás jogát megszerezni a hatóságtól, de szeretnénk mindenkit megnyugtatni a Tesztvizsga.hu ezt nem tervezi és mások esetében sem helyesli.
Azon is jót lehet mosolyogni, amikor démoni hatalommal ruháznak fel bennünket,  önmagunkkal kötött szerződéseinkről írnak, és bár mindenki szeretne ilyen képességekre szert tenni eláruljuk: mi még nem rendelkezünk ilyennel.

Az elméleti képzés semmit sem ér a gyakorlati tudás nélkül. Hogyan illeszthető a felgyorsult élet ritmusához a gyakorlatszerzés, a hajózási gyakorlat?
A hajózás közismerten gyakorlatias tevékenység, azaz azt gondoljuk, hogy ezt a részét a képzésnek semmiképpen nem szabad feláldozni, elsekélyesíteni. Mindannyiunk számára – és ebbe minden vízen és vízben tartózkodót beleértünk – az az érdek, hogy csak kellőképpen gyakorlott ember vezethessen hajót. Erre időt kell szánni, és aki azt nem érti meg az nem érzékeli kellőképpen milyen veszélynek teszi ki utasait, a saját és környezetében lévő hajókat és valószínűleg nem is szeretheti igazán a hajózást. Úgy véljük, hogy az elméleti felkészüléssel megtakarított idő egy részét a gyakorlatra fordítva lehet növelni a hajózás élvezeti értékét és biztonságát.


   
 
Kapcsolódó kategóriák

Belvízi és tengeri hajózás

 
 
Az oldalainkon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
Az oldalainkon elérhető tartalmat és a Tesztvizsga.hu rendszert szerzői jog© védi. A Tesztvizsga.hu on-line e-learning rendszer, az előfizethető moduljait és azok tartalmát kizárólag előfizetőink használhatják, előfizetésük időtartama alatt és csak a Tesztvizsga.hu oldalain. Az oldalainkon található bármely tartalom részben vagy egészben (a vizsgakérdéseket, képeket, ábrákat és válaszokat is beleértve) egyéb felhasználása, pl. másolása, publikálása, kölcsönbe vagy ajándékba-adása, hálózaton vagy más módon való elérhetővé tétele, üzleti célú felhasználása a Tesztvizsga.hu rendszer tulajdonosainak és az adott tartalom szerzőjének/előadójának előzetes írásbeli engedélyével lehetséges!

HA5ABE Software © 1980

Elérhetőség / Kapcsolat               Árjegyzék /Megrendelés

A tartalomkezelő keretrendszer: © 2005 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licenc érvényes.
Oldalkészítés: 0.14 másodperc