Főmenü

· Főoldal

· Árjegyzék

· Tájékoztatók

· Tesztvizsga

· Letöltések

· Személyes

· Magunkról

· Kapcsolat


Felhasználó
Felhasználónév

Jelszó

Biztonsági kód
Biztonsági kód
A fenti biztonsági kód megadása


Új felhasználó
REGISZTRÁCIÓ

Facebook

Facebook: Tesztvizsga.hu

Poster Mockup

Urban Poster Mockup

Urban Poster Mockup WebShop

Google hirdetés
Nyomkövetőt tartalmazhatnak


Belvízi és tengeri hajózás
Belvízi és tengeri hajózásKedvtelési célú kishajóvezetői és néhány hivatásos vizsga rend változás - 2013

A témáról az NKH az alábbi tájékoztatást adta ki:

"A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet módosítására kiadott 42/2013. (VII.19.) NFM rendelet hatályba lépésétől (továbbiakban: rendeletmódosítás), 2013. július 22-től a következő változások lépnek életbe a belvízi kedvtelési célú kishajó vezetői vizsgák lebonyolításával kapcsolatban:

A képesítővizsgák tantárgyai:

    1. A belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői vizsga:

        a) Hajózási Szabályzat
        b) hajózási ismeretek – kisgéphajó,
        c) gyakorlati vizsga – kisgéphajó.

    2. A belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői vizsga:

        a) Hajózási Szabályzat,
        b) hajózási ismeretek – vitorlás kishajó,
        c) gyakorlati vizsga – vitorlás kishajó."

A Hajózási ismeretek kisgéphajós és vitorlás tananyagai között jelentős az átfedés, ugyanakkor a tesztkérdések számos helyen eltérnek a két ismeretanyagra vonatkozóan a képesítés jellegének megfelelően. A Tesztvizsga.hu rendszer automatikusan figyeli ezeket az átfedéseket, hogy ne gyakoroltassa kétszeresen a mindkét tárgyban, vagy az egy tárgyon belüli előforduló azonos, vagy nagyon hasonló vizsgakérdéseket.

A tantárgyak változásainak figyelembe vétele alapján kialakított új vizsgarendnek megfelelő számonkérési módszer (tesztlapok) a 2013.08.25 utáni vizsgákon kerül bevezetésre. A
2013.08.25 előtti időszakban az eddig is alkalmazott rendszer marad érvényben.

"Az átmeneti időszakban az elméleti vizsga eredményének minősítése a következőképpen történik:


A Hajózási Szabályzat tantárgy esetében a 26 kérdéses tesztlap az eddig alkalmazott módszer alapján lesz értékelve, azaz maximálisan 8 hibapont eléréséig a vizsga sikeres minősítést kap, 9, vagy annál több hibapont összegyűjtésekor sikertelen a vizsga minősítése.

A hajózási ismeretek – kisgéphajó és hajózási ismeretek –vitorlás kishajó elméleti vizsgatárgyak esetében a kiosztásra kerülő 4 illetve 5 féle tesztlap elért hibapontszámai összeadásra kerülnek és az elméletileg elérhető összes hibapontszámmal való összehasonlítás után a vizsgabizottság dönt a vizsga sikerességét illetően. Sikeres a vizsga, ha az elért összes hibapont száma nem haladja meg a lehetséges elérhető hibapontszám 25 százalékát. Például, a hajózási ismeretek –vitorlás kishajó tantárgyi vizsgán az átmeneti időszakban, (ha minden kérdésre hibás válasz szerepel a tesztlapokon) legfeljebb összesen 60 hibapontot kaphat a vizsgázó. Abban az esetben kap sikeres minősítést a vizsgázó amennyiben 15 vagy annál kevesebb hibapontot ér el összesen az 5 tesztlapon. Ha a példában szereplő 5 db tesztlapon szereplő hibapontok összeadása után 16 hibapontot illetve annál többet kapott a vizsgázó, abban az esetben a vizsgája sikertelen.  
A hajózási ismeretek – kisgéphajó elméleti vizsgatárgy esetében 12 elért hibapontig sikeres a minősítés.

A rendeletmódosítás hatályba lépése előtt egy vagy két tantárgyból sikertelenül vizsgázó és javító vizsgát tenni szándékozó jelentkező – az átmeneti időszakban - csak azt a tesztlapot, vagy azokat a tesztlapokat kapja meg a javító vizsgán, amiből előzőleg sikertelenül vizsgázott. (pl. a rendelet hatályba lépése előtt csak hajóvezetéstanból sikertelen minősítésű vizsgázó csak a hajóvezetéstan tesztlapot kapja kézhez). A vizsgán kitöltött tesztlapokon szereplő hibapontok száma  alapján történik a javítóvizsga minősítése. A tesztlapon illetve tesztlapokon szereplő hibapontok összesítése után abban az esetben sikeres az ismételt vizsga, ha a vizsgázó hibapontjainak száma nem haladja meg az elérhető hibapontok számának 25 százalékát. Például hajóvezetéstan (12 hibapont) és vízből mentés, elsősegélynyújtás (12 hibapont) javító vizsga esetén, vizsgázó két tesztlapot kap, amelyen összesen 24 hibapont szerepelhet. A javítóvizsga sikeres, amennyiben a 24 hibapontból a vizsgázó 6 illetve annál kevesebb hibapontot ér el. Sikeres vizsga esetén az ügyfél gyakorlati vizsgára bocsátható.
Újbóli sikertelen vizsga esetén már a – rendelet hatálybalépését követően előírt – hajózási ismeretek (kisgéphajó illetve vitorlás kishajó) elméleti vizsgát kell tennie.

Az átmeneti időszakot követően a fenti – régi tantárgyakat külön figyelembe vevő – javító vizsgáztatásra nem lesz lehetőség, tekintettel arra, hogy a rendelet hatálybalépését megelőzően használt tesztlapok már nem lesznek alkalmazhatók.  

A rendeletmódosítás hatályba lépése előtt sikertelenül vizsgázó és ismétlő vizsgára utasított (kettőnél több tantárgyból sikertelen) vizsgázó a rendeletmódosítás következményeként, 2013. július 22-től azonnal vizsgára jelentkezhet, ami első vizsgának számít.
    
A vizsgák díjszámításakor a rendeletmódosításban meghatározott vizsgatárgyak darabszáma kerül figyelembe vételre, azaz egy kisgéphajó vezetői vizsga esetén két elméleti vizsgatárgy (2x7 000=14 000 Ft) és egy gyakorlati vizsgatárgy (18 000 Ft) vizsgadíjat kell a vizsgázónak befizetnie a vizsga előtt. Amennyiben mind kisgéphajós, mind pedig vitorlás vizsgát kíván az ügyfél tenni, abban az esetben 3 elméleti vizsgatárgy (3x7 000= 21 000 Ft) és két gyakorlati vizsgatárgy (2x18 000 = 36 000 Ft) vizsgadíjat kell befizetni. Egy meglévő (pl. kisgéphajó-vezetői) képesítés kiegészítése egy másik (pl. vitorlás kishajóvezetői) képesítés esetén a Hajózási Szabályzat elméleti vizsgát nem kell letenni.
A rendeletmódosítás hatályba lépése előtt befizetett vizsgadíjak esetében a többlet befizetést a Hatóság a befizető részére visszautalja.
A sikertelen vizsgákat tekintve megszűnik az „ismétlő vizsga” fogalma, helyette a javító vizsga kerül alkalmazásra minden esetben. Nincs korlátozva a javító vizsgák száma, de azok sikeres befejezésére továbbra is egy év áll a vizsgázó rendelkezésére.

A vizsgákra való felkészülés az eddig oktatási tematika és tananyag alapján történhet, a számon kért tudásanyag köre nem változik a rendeletmódosítás kapcsán.

Kedvtelési célú kishajó vezetői vizsgán azoknak a vizsgázóknak akiknek már az egyik hajónemből (kisgéphajó vagy vitorlás kishajó) előzetesen megszerzett képesítése illetve sikeres vizsgája van, az átmeneti időszak folyamán, azaz amíg a régi kialakítású tesztlapok kerülnek kiosztásra a vizsgákon csak a kiegészítő vizsgaelemekből kell vizsgát tenniük. Tehát:

Azok, akik belvízi kedvtelési célú
- kisgéphajó vezetői képesítéssel rendelkeznek, vitorlázás elmélet és gyakorlati vizsga – vitorlás kishajó  tantárgyakból kell vizsgázniuk a belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó vezetői képesítés megszerzéséhez.
 - vitorlás kishajó vezetői képesítéssel rendelkeznek gyakorlati vizsga – kisgéphajó  tantárgyból kell vizsgázniuk a belvízi kedvtelési célú kisgéphajó vezetői képesítés megszerzéséhez.

Az új rendszerű tesztlapok vizsgákon való bevezetése után a képesítési rendelet 1. számú mellékletének IV. fejezete 3. pontja szerint történik a vizsgáztatás: „belvízi kedvtelési célú kisgéphajó- vagy vitorlás kishajó-vezetői képesítéssel már rendelkező jelöltnek a további belvízi kedvtelési célú képesítés megszerzésekor hajózási szabályzat tantárgyból nem kell vizsgáznia"

Január 1-ével változott a kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítő okmányok kiadásának rendje is, amelyről az NKH az alábbi közleményt tette közzé:
"
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 2014. január 1-én hatályba lépett módosításának megfelelően a kedvtelési célú belvízi és tengeri kishajó-vezetői képesítésekről kártya formátumú biztonsági okmány kerül kiállításra. Az új képesítő okmány megnevezése: „Nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány”. Az új bizonyítvány az ENSZ EGB Közlekedési Munkacsoportja 40. számú határozatának megfelelő okmány.

Ezentúl a belvízi és a tengeri kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítések is egy kártyaokmányra kerülnek. A régi papír formátumú okmányok az orvosi érvényesség lejártáig továbbra is érvényesek. A biztonsági okmány kiállítására vonatkozó kérelem csak a tulajdonos által, személyesen és a megfelelő képesítés megszerzését követően nyújtható be. A kérelem benyújtásakor aláírás mintát és arcképmást is nyilvántartásba vesz a hajózási hatóság melyhez egy darab szabványos (35 mm X 45 mm) színes igazolvány képet is mellékelni kell, valamint az ügyintéző által rögzített adatokat tartalmazó adatlapot a kérelmezőnek a helyszínen alá kell írni.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy habár a hajózási hatóság minden lehetséges intézkedést megtesz a gyors adatfeldolgozás érdekében, de a vizsgát követően a vizsgaeredmények és az újonnan szerzett képesítések rögzítése, bizonyos időszakokban több napot vagy akár egy hetet is igénybe vehet és az új képesítő okmány igénylése csak a képesítés nyilvántartásba vételét követően lehetséges.

A vizsgára jelentkezéskor a 2 db szabványos igazolványkép leadása nem szükséges, mivel ezt a képesítő okmány kiállítására vonatkozó kérelemhez kell mellékelni, de a korábbi 2 helyett már csak 1 db-ot. Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyomdai feldolgozáshoz csak kifogástalan minőségű fotót áll módunkban elfogadni!

Az okmány igénylés díját az eddigi gyakorlattal szemben, nem a vizsgára jelentkezéskor, hanem az okmány igénylésekor kell befizetni. A kártya formátumú biztonsági okmány kiállításának díja 13 000 Ft.

Az elkészült kártya formátumú okmányok közvetlenül az okmányokat előállító nyomdából kerülnek postázásra a vizsgázók részére, a kérelem benyújtásakor megadott értesítési címükre, tértivevénnyel.

A 2013. december 31-ig megkezdett eljárásokban megszerzett képesítések esetén a korábbi papír alapú igazolványt állítja ki a hajózási hatóság, de ügyfeleink erre irányuló kérelme esetén a papír alapú okmányt, a fent leírt módon, kártya formátumú bizonyítványra lehet cserélni."

   
 
Kapcsolódó kategóriák

Belvízi és tengeri hajózás

 
 
Az oldalainkon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
Az oldalainkon elérhető tartalmat és a Tesztvizsga.hu rendszert szerzői jog© védi. A Tesztvizsga.hu on-line e-learning rendszer, az előfizethető moduljait és azok tartalmát kizárólag előfizetőink használhatják, előfizetésük időtartama alatt és csak a Tesztvizsga.hu oldalain. Az oldalainkon található bármely tartalom részben vagy egészben (a vizsgakérdéseket, képeket, ábrákat és válaszokat is beleértve) egyéb felhasználása, pl. másolása, publikálása, kölcsönbe vagy ajándékba-adása, hálózaton vagy más módon való elérhetővé tétele, üzleti célú felhasználása a Tesztvizsga.hu rendszer tulajdonosainak és az adott tartalom szerzőjének/előadójának előzetes írásbeli engedélyével lehetséges!

HA5ABE Software © 1980

Elérhetőség / Kapcsolat               Árjegyzék /Megrendelés

A tartalomkezelő keretrendszer: © 2005 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licenc érvényes.
Oldalkészítés: 0.07 másodperc