Főmenü

· Főoldal

· Árjegyzék

· Tájékoztatók

· Tesztvizsga

· Letöltések

· Személyes

· Magunkról

· Kapcsolat


Felhasználó
Felhasználónév

Jelszó

Biztonsági kód
Biztonsági kód
A fenti biztonsági kód megadása


Új felhasználó
REGISZTRÁCIÓ

Facebook

Facebook: Tesztvizsga.hu

Poster Mockup

Urban Poster Mockup

Urban Poster Mockup WebShop

Google hirdetés
Nyomkövetőt tartalmazhatnak


Általános információk
Általános információkSzemélyes adatok kezelése - Szabályzat

Szabályzat a Tesztvizsga.hu rendszerben tárolt személyes adatok kezeléséről

„Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről” szóló rendelet (a továbbiakban: GDPR) alapján a Tesztvizsga.hu rendszerben (a továbbiakban: Rendszer) a GDPR hatályba lépését követően a következők szerint történik a személyes adatok kezelése.

1. Fogalmak

1.1    Rendszer: a Tesztvizsga.hu rendszer, a működtető szoftver, hardver, a kezelt adatok és azok weben megjelenített elemeit jelenti;
1.2    Személyes adat: a GDPR által személyes adatként meghatározott adatok;
1.3    Képzőszerv: a Tesztvizsga.hu szolgáltatásait viszonteladóként jogosultságokkal igénybe vevő szervezet;
1.4    Adattárolás: a személyes adatoknak a Rendszerben való tárolása;   
1.5    Ügyfél: olyan természetes személy, aki a Rendszerben regisztrált;
1.6    Közös adatkezelés: két vagy több személy által végzett adatkezelés.
1.7    Személyes adatok törlése: tényleges törlés és/vagy a személyhez köthetőséget anonimizálással (pl. álnévre cseréléssel) megszüntető eljárás, amelyet követően a Rendszerben az, vagy az ahhoz köthető más adat már nem minősül személyes adatnak.
1.8    Email: elektronikus levél

2. A személyes adatok rögzítése

2.1    A Rendszer azon személyek személyes adatait kezeli, akik
  • a weboldalon regisztráltak,
  • a Rendszer szolgáltatásait előfizetőként veszik igénybe,
  • a Rendszert használó képzőszervek kapcsolattartó munkatársai, vagy a képzőszerv megrendelése alapján használói a szolgáltatásnak,
  • a Rendszerben munkatársként – szerződésbe foglalt - feladatokat látnak el.

2.2    A Rendszer – a regisztráció alapján – az 1. sz. mellékletben felsorolt személyes adatokat tárolja, amelyeket a Rendszert használni kívánó Ügyfél - az adatkezelési feltételek megismerését és elfogadását követően, önként - bocsát a regisztráció során a Rendszer rendelkezésére.

3. Ügyfél-tájékoztató a regisztrációkor

A 2.2 bekezdésben meghatározott adatkezelés részleteiről a Rendszer első alkalommal a regisztráció megkezdésekor Ügyféltájékoztató hívja fel az Ügyfél figyelmét és annak egyértelmű nyilatkozata alapján folytatható a regisztráció.

4. Személyes adatok kezelésének szabályai

4.1    A Rendszer biztosítja, hogy bármely természetes személy (a továbbiakban: Ügyfél) – saját döntése szerint – valós vagy fantázia néven rendeljen meg szolgáltatást, azonban a számlaadást szabályozó jogszabályok betartása érdekében valós számlázási adatot kell megadnia, amelyben szereplő személy részére a szolgáltatás díjának befizetéséről számla állítható ki (név, számlázási vagy ha eltér, akkor a postázási cím, utóbbi akkor is szükséges, ha nem kéri a számla postázását). A számla kibocsátását követően az Ügyfélnek a megrendelő felületen történt nyilatkozatának megfelelően személyes adatai
  • a)    tárolásra kerülnek a későbbi tervezett Rendszerhasználat érdekében az Ügyfél kényelme és gördülékeny Rendszerhasználata érdekében mintegy 3 hónap időtartamra, amely biztosítja azt, hogy az Ügyfél esetleges sikertelen vizsga vagy egyéb ok miatti hosszabb használati idő esetén a tanulást/gyakorlást saját döntésének megfelelő módon tudja folytatni, vagy
  • b)    anonimizálásra kerülnek a Rendszerben;
  • c)    utóbbi esetben az Ügyfél a továbbiakban nem azonosítható a rendszerben, eredményei kizárólag a Rendszert működtető munkatársak belső elszámolása és technikai vizsgálatok, statisztika céljára anonim módon kerülnek felhasználásra; az ismételt használat a Rendszerbe történő új regisztrációval kezdeményezhető; ebben az esetben a Rendszer nem tudja figyelembe venni korábbi eredményeit,
  • d)    a Rendszerben tárolt személyes adatok az 1. sz. melléklet szerint hozzáférhetők a Rendszer működtetéséhez szükséges mértékben és ideig, más számára. A GDPR-ben meghatározott közcélok kivételével mások számára nem hozzáférhetők, amit a Rendszert működtető zárt rendszerű program biztosít a hozzáférés szabályozásával;  
  • e)    a számlázási adatok a Rendszer bevételeiből részesülő munkatársak számára a számla kiállításáig értesítő panelben tekinthetők meg; a működtető Rendszer tárolja a számlázási adatokat, amely alapján megállapítható, hogy a számla kiállításra került, amelyet követően a személyes adatok tárolására az e pont a és b pontokban leírtak kerülnek alkalmazásra.

4.2    A közvetlen, azaz nem viszonteladón keresztül történő, megrendelés folyamán a számla szabályos kiállíthatósága miatt az 1. sz. Mellékletben szereplő, számlázással összefüggő személyes adatok bekérése történik meg a megrendelő űrlapon, amely kitöltése és a megrendelés elküldése egyben a személyes adatok megjelölt körének kezelésére is feljogosítja a Rendszer üzemeltetőit.

Ha a feltéteket az Ügyfél elfogadja, akkor a megrendelő űrlap alján látható Biztonsági kód beírását és a „Tovább” ikonra kattintást követően a Rendszer rögzíti megrendelését és az Ügyfél által megadott címre emailben elküldi a megrendelés adatait és azt a bankszámla számot, amelyre a használat díját utalni/befizetni lehet. A használati díj beérkezését követően a Rendszer üzemeltetője emailben kiküldi az Ügyfél Felhasználónevéhez tartozó, a Rendszer által generált Kulcsszót, amellyel a Rendszert – a megrendelésnek megfelelő képesítés és tárgyak szerint – használatba veheti.

A személyes adatok kezelése célvezérelten történik, azaz annak biztosítására, hogy a megrendelő célszerűen, saját döntésének megfelelő rendszerességgel tanulásra, és a megtanult ismeretek különböző formában történő gyakorlására használni tudja a megrendelt szolgáltatást.
    
4.3    A Rendszer nem kér felhatalmazást a személyes adatok mások számára történő átadásához és – a megrendelő képzőszerv kivételével, akinek a tanulója adta meg személyes adatait és azok kezelésére a hozzájárulását – hiszen azokat nem is adja át másnak.

4.4    A Rendszer és az 1. mellékletben szereplő szervezetek rendszeres adatmentéssel biztosítják az adatok biztonságos megőrzését és szükség esetén visszaállíthatóságát, továbbá védelmi eszközöket használ a Rendszer működését veszélyeztető külső beavatkozások, támadások, adatlopások megakadályozására.

4.5    Az Ügyfél a jogviszony fennállása során bármikor módosíthatja, anonimizálhatja, vagy deaktiválja saját magát a Rendszerben. Deaktiválást követően a Rendszer azonos felhasználói fiók adatokkal (Felhasználónév + Jelszó, Felhasználónév + Kulcsszó párokkal) semmilyen formában nem férhető hozzá. E felhasználói fiókhoz kapcsolódó további adatok – pl. tanulási eredmények – már nem köthetők a személyhez és nem is férhetők hozzá.

A deaktivált felhasználói fiókhoz kapcsolódó adatok a soron következő rendszerkarbantartáskor kerülnek részben anonimizálásra, részben törlésre. Az így megmaradt adatok a továbbiakban anonim módon a Rendszerben tárolódnak a statisztikai, elszámolási, hibakeresési és kezelési funkciók működtetése érdekében.

4.6    A Rendszer az Ügyfél személyes adataival végzett eljárásaival kapcsolatosan tájékoztatja az Ügyfelet a panasztétel lehetőségéről megadva a felügyeleti szerv megjelölését és a bírósági út igénybevételének lehetőségét is, továbbá a személyes adatok kezelésével kapcsolatban kérhető tájékoztatás lehetőségéről.

5. Közös adatkezelés

5.1    A Rendszerbe kerülő személyes adatok kezelése az 1. számú Melléklet táblázata szerint történik.

5.2    A közös adatkezelés során tudomására jutott adatokat az adatkezelők nem adhatják át harmadik személynek, kivéve a Rendszer által biztosított korlátozott betekintési lehetőséget azon képzőszervek kijelölt képviselőinek, akik maguk rendelték meg tanulóiknak a Rendszer használatát és ezzel őket a tanuló felhatalmazta. Erre vonatkozóan a regisztrációkor a tanuló figyelmét a Rendszer felhívja és hozzájárulását kéri, amit visszautasíthat, és közvetlen megrendelést kezdeményezhet.

5.3    A Rendszer dokumentumainak létrehozásában közreműködő szerződött partnereink, akik a Rendszer termékeinek értékesítéséből származó bevételből részesülnek a számla kiállításáig, az annak kiállításához szükséges adatokat az 1. sz. Mellékletben foglaltak szerint kezelik.   

6.     Záró rendelkezések

A jelen Szabályzat rendelkezéseit a Rendszer üzemeltetői közös akaratukkal egyezőnek fogadják el és azt évente egy alkalommal, szükség esetén nagyobb gyakorisággal felülvizsgálják és a tapasztalatok alapján módosíthatják közös akarattal.


   
 
 
Az oldalainkon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
Az oldalainkon elérhető tartalmat és a Tesztvizsga.hu rendszert szerzői jog© védi. A Tesztvizsga.hu on-line e-learning rendszer, az előfizethető moduljait és azok tartalmát kizárólag előfizetőink használhatják, előfizetésük időtartama alatt és csak a Tesztvizsga.hu oldalain. Az oldalainkon található bármely tartalom részben vagy egészben (a vizsgakérdéseket, képeket, ábrákat és válaszokat is beleértve) egyéb felhasználása, pl. másolása, publikálása, kölcsönbe vagy ajándékba-adása, hálózaton vagy más módon való elérhetővé tétele, üzleti célú felhasználása a Tesztvizsga.hu rendszer tulajdonosainak és az adott tartalom szerzőjének/előadójának előzetes írásbeli engedélyével lehetséges!

HA5ABE Software © 1980

Elérhetőség / Kapcsolat               Árjegyzék /Megrendelés

A tartalomkezelő keretrendszer: © 2005 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licenc érvényes.
Oldalkészítés: 0.07 másodperc