Főmenü

· Főoldal

· Árjegyzék

· Tájékoztatók

· Tesztvizsga

· Személyes

· Magunkról

· Kapcsolat


Felhasználó
Felhasználónév

Jelszó

Biztonsági kód
Biztonsági kód
A fenti biztonsági kód megadása


Új felhasználó
REGISZTRÁCIÓ

Facebook

Facebook: Tesztvizsga.hu

Poster Mockup
Urban Poster MockupBrand New Mockup


 
Általános információk

Keresés a kategória cikkeiben:   
Főoldal   |   Kategóriák ]

KARÁCSONYI, ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Általános információk
A TESZTVIZSGA.HU MUNKATÁRSAI
MINDEN KEDVES ÜGYFELÜNKNEK, ÉRDEKLŐDŐKNEK, A HAJÓZÁS MINDEN BARÁTJÁNAK


ÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK!A karácsonyi képeslapot a TIT Hajózástörténeti, -Modellező és Hagyományőrző Egyesület tagjai készítették a Lajta monitor hadihajó megújulása alkalmát is megünnepelve, köszönet Nekik érte.Köszöntő
Általános információk   
Tisztelt Érdeklődő!

Örömmel köszöntjük portálunkon! Feltehetőleg a "tesztvizsga" kifejezés keltette fel figyelmét, ami az oldalunkon nyújtott szolgáltatások egyik legfontosabb eleme.

Távoktatási (e-learning) rendszerünket számos KÉPZŐSZERV alkalmazza távoktatás és hagyományos tantermi oktatás során, de a hozzáférés EGYÉNILEG is előfizethető.

Szándékunk szerint a portálunkon alkalmazott oktatási módszerrel segítjük azokat, akik vizsgára készülnek, szakmájuk/hivatásuk vagy kedves időtöltésük ismereteit EGYÉNILEG kívánják megszerezni, továbbá azokat, akik VALAMELY KÉPZŐSZERV TANFOLYAMÁRA JÁRNAK, de szeretnék tudásukat maradandóbbá tenni és vizsgabiztonságukat növelni.

Céljaink közé tartozik
segítséget nyújtani a képzőszervek oktatási tevékenységéhez, közösen kialakítani és szinten tartani egy megközelítőleg azonos (magas) színvonalú képzés törzsanyagát, együtt erősíteni a megszerzett tudás értékét, a vizsgák eredményességét.


Mit nyújtunk?A hivatásos, szolgálati célú vagy kedvtelési célú hajózási hatósági képesítő
vizsgára készülőknek

A Hajózási Hatóság által (KH/HL/A/74/37/1/2009 számon) tansegédletként jóváhagyott és felkészülési segédletként ajánlott 
 • folyamatosan karbantartott OKTATÁSI ANYAGOT,
 • a vizsgán alkalmazott HIVATALOS hajózási hatósági VIZSGAKÉRDÉSEK (tesztkérdések) gyakorlásának lehetőségét, tanulást segítő kiegészítő szolgáltatásokkal, ahol az illetékes szervek közzé tették a kérdéseket,
 • azon vizsgatárgyaknál, ahol a hatóság
   - nem tette közzé a vizsgáikon alkalmazott vizsgakérdéseket,
   - nem tette közzé a vizsgáikon alkalmazott vizsgakérdések válaszait,
   - vagy szóbeli a vizsga,
  a felkészítő rendszer, a rendelkezésünkre álló információk figyelembevételével, az általunk készített kérdések és válaszok tesztrendszerű gyakorlási lehetőségét, ami jelentősen segíti a tudás elmélyítését, az önellenőrzést,

 • egyéni tanulást segítő oktatástechnológiai és pedagógiai módszertant is alkalmazó interaktív oktatórendszert,
 • önellenőrzés lehetőségét a tényleges hatósági vizsga rendjét követő vizsga-tesztsorokkal,
 • rendszerbe integrált konzultációs lehetőséget
itt, a Tesztvizsga.hu interneten elérhető és használható felületén.

A Tesztvizsga.hu zárt rendszerű - interneten működő, böngészővel használható - távoktatási képzésmenedzsment rendszer (Learning Management System, LMS) -ként is alkalmazható

jóváhagyott elektronikus távoktatási és oktatást támogató "e-learning" rendszer, mely

szándékaink szerint minden vizsgakérdéshez,
a rendszerünkbe integrált
szakszerű magyarázó szöveg, ábra és elektronikus tananyag olyan kompletten kapcsolódik,
hogy más segédanyag (pl. könyv vagy CD) felhasználása nélkül is
elegendő a hatósági vizsgákra való felkészüléshez.

Árjegyzék
Minden hivatásos hajós figyelmét felhívjuk, hogy egy uniós szabályozás kihirdetése a 12/2022. (IV.14.) ITM rendelet a hivatásos hajósok képesítéseiről jelentősen megváltoztatta a vizsgafelkészülés, a vizsgafeltételek, a vizsgák rendszerét. Oldalunkon kiemeltük a legfontosabb változásokat és azok várhatóan befolyásolják majd a kínálatunkban szereplő tárgyak elnevezését és tartalmát is. Igyekszünk minél gyorsabban követni a jogszabályi változásokat, hogy felhasználóink biztonsággal fel tudjanak készülni vizsgáikra.   


(Tovább... 14961 betű van még )

Tájékoztató bemutatók a Tesztvizsga.hu működéséről
Általános információk
Előfizetőink és Partnereink kérésére részletes bemutatókat készítettünk a Tesztvizsga.hu rendszer működéséről:


 Bemutatók

pdf formátumban
m4v videó formátumban
html formátumban
PowerPoint formátumban
 
A Tesztvizsga.hu rendszer működése, használata:

megtekintés / letöltés megtekintés / letöltés megtekintés megtekintés / letöltés

Új felhasználó regisztrálása:

megtekintés / letöltés megtekintés / letöltés megtekintés megtekintés / letöltés

Megrendelés vagy aktiválás:

megtekintés / letöltés megtekintés / letöltés megtekintés megtekintés / letöltés

A rendszer működésének és használatának bemutatója a megrendelés előtti előzetes tájékozódást szolgálja, azaz eldönthető, hogy érdemes-e használni a Tesztvizsga.hu szolgáltatásait.Szerkesztés alatt
Általános információk


(Tovább... 5225 betű van még )

Személyes adatok kezelése - Ügyféltájékoztató
Általános információk
Tisztelt Regisztráló,

„Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről” szóló, 2018. május 25-től közvetlenül alkalmazandó - a továbbiakban GDPR - rendeletnek megfelelően tájékoztatjuk:

A Belépési Nyilatkozat elfogadása esetén, hogy a Rendszer valamely szolgáltatását meg tudja rendelni vagy regisztrációhoz kötötten hozzáférhető információinkat megtekinthesse, a következő lépésben töltheti ki felhasználói fiókja létrehozásához a Tesztvizsga.hu rendszer (a továbbiakban: Rendszer) regisztrációs adatlapját:
 • Felhasználónév (felhasználói fiók azonosító -  pl.álnév - amit használni kíván)
 • Email cím (működő email cím)
 • Jelszó (amely a regisztrációhoz, továbbá a weboldalra való belépéshez szükséges).
A Felhasználónév és a Jelszó mezők alatt látható biztonsági kód kitöltését követően, kattinthat a [Folytat] gombra, mellyel hozzájárul ezen adatainak kezeléséhez és elindul a regisztrációs folyamat. Ha Ön nem fogadja el a fenti feltételeket, akkor a folyamat megszakad és valamennyi addig beírt adata törlődik, ezzel lemond a Rendszer regisztrált felhasználóként történő használatáról. Elfogadás esetén a megadott Email címre kap egy emailt, amelyben a további lépésekről kap információt. A regisztrációs folyamatot 24 órán belül be kell fejezni, ellenkező esetben a Rendszer törli a kezdeményezést, minden ezzel kapcsolatos adat (az automatikusan naplózott IP címek kivételével) törlődnek a Rendszerből.

Ha Önnek egy képzőszerve (iskolája) - mint viszonteladó - rendelte meg a Rendszer használatának lehetőségét, akkor a képzőszerv számára a Rendszer betekintési lehetőséget biztosít az Ön tanulási eredményeibe, a tanulási folyamat eredményességének elősegítése érdekében. Ha Ön közvetlenül a Tesztvizsga.hu-tól rendelte meg szolgáltatásunkat, akkor a képzőszerve nem láthatja eredményeit.

A fenti továbbá a megrendeléskor kiegészített személyes adatokat az Ön és a Rendszer közti kapcsolat biztonsága és a Rendszer szolgáltatásainak igénybevehetősége érdekében addig tároljuk, ill. tároljuk az Ön személyéhez köthető módon, amíg
 • Ön aktív felhasználója a Rendszernek, illetve érvényes előfizetéssel rendelkezik, vagy
 • nem kezdeményezi személyes adatainak törlését (pl. személyes menüpontjában található deaktivizálással), vagy
 • legalább 3 hónapja nincs aktuálisan érvényes előfizetése és nem használta a Rendszert (a továbbiakban: elavulás).
Anonimizálást (álnevesítést) követően a tárolt személyes adatai már nem köthetőek az Ön személyéhez, de Felhasználónevével és Jelszavával később is használhatja rendszerünket.

Személyes adatainak törlése deaktivizálással kezdődik. Felhasználói fiókjának deaktiválást követően már nem fog tudni belépni a rendszerbe a jelenlegi felhasználói adatokkal. A deaktiválás során adatai részben anonimizálásra, részben törlésre kerülnek. A deaktíválás végleges, nem fordítható vissza, azaz felhasználói fiókjának hozzáférése nem lehet újra aktív, adatai nem visszaállíthatóak, még kifejezett kérésére sem.

A Rendszert érintő egyes elemek az Európai Unión kívüli informatikai rendszereken is működnek. Pl. levelezés, vagy ha Ön EU-n kívüli ország hálózatán keresztül használja rendszerünket. Adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatás a Rendszertől oldalunkon közzétett email címeken. A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan panasszal élhet felügyeleti szervünknél vagy bíróságon.

További információk a személyes adatok védelméről és kezeléséről:Személyes adatok kezelése - Szabályzat
Általános információk
Szabályzat a Tesztvizsga.hu rendszerben tárolt személyes adatok kezeléséről

„Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről” szóló rendelet (a továbbiakban: GDPR) alapján a Tesztvizsga.hu rendszerben (a továbbiakban: Rendszer) a GDPR hatályba lépését követően a következők szerint történik a személyes adatok kezelése.

1. Fogalmak

1.1    Rendszer: a Tesztvizsga.hu rendszer, a működtető szoftver, hardver, a kezelt adatok és azok weben megjelenített elemeit jelenti;
1.2    Személyes adat: a GDPR által személyes adatként meghatározott adatok;
1.3    Képzőszerv: a Tesztvizsga.hu szolgáltatásait viszonteladóként jogosultságokkal igénybe vevő szervezet;
1.4    Adattárolás: a személyes adatoknak a Rendszerben való tárolása;   
1.5    Ügyfél: olyan természetes személy, aki a Rendszerben regisztrált;
1.6    Közös adatkezelés: két vagy több személy által végzett adatkezelés.
1.7    Személyes adatok törlése: tényleges törlés és/vagy a személyhez köthetőséget anonimizálással (pl. álnévre cseréléssel) megszüntető eljárás, amelyet követően a Rendszerben az, vagy az ahhoz köthető más adat már nem minősül személyes adatnak.
1.8    Email: elektronikus levél

2. A személyes adatok rögzítése

2.1    A Rendszer azon személyek személyes adatait kezeli, akik
 • a weboldalon regisztráltak,
 • a Rendszer szolgáltatásait előfizetőként veszik igénybe,
 • a Rendszert használó képzőszervek kapcsolattartó munkatársai, vagy a képzőszerv megrendelése alapján használói a szolgáltatásnak,
 • a Rendszerben munkatársként – szerződésbe foglalt - feladatokat látnak el.

2.2    A Rendszer – a regisztráció alapján – az 1. sz. mellékletben felsorolt személyes adatokat tárolja, amelyeket a Rendszert használni kívánó Ügyfél - az adatkezelési feltételek megismerését és elfogadását követően, önként - bocsát a regisztráció során a Rendszer rendelkezésére.

3. Ügyfél-tájékoztató a regisztrációkor

A 2.2 bekezdésben meghatározott adatkezelés részleteiről a Rendszer első alkalommal a regisztráció megkezdésekor Ügyféltájékoztató hívja fel az Ügyfél figyelmét és annak egyértelmű nyilatkozata alapján folytatható a regisztráció.

4. Személyes adatok kezelésének szabályai

4.1    A Rendszer biztosítja, hogy bármely természetes személy (a továbbiakban: Ügyfél) – saját döntése szerint – valós vagy fantázia néven rendeljen meg szolgáltatást, azonban a számlaadást szabályozó jogszabályok betartása érdekében valós számlázási adatot kell megadnia, amelyben szereplő személy részére a szolgáltatás díjának befizetéséről számla állítható ki (név, számlázási vagy ha eltér, akkor a postázási cím, utóbbi akkor is szükséges, ha nem kéri a számla postázását). A számla kibocsátását követően az Ügyfélnek a megrendelő felületen történt nyilatkozatának megfelelően személyes adatai
 • a)    tárolásra kerülnek a későbbi tervezett Rendszerhasználat érdekében az Ügyfél kényelme és gördülékeny Rendszerhasználata érdekében mintegy 3 hónap időtartamra, amely biztosítja azt, hogy az Ügyfél esetleges sikertelen vizsga vagy egyéb ok miatti hosszabb használati idő esetén a tanulást/gyakorlást saját döntésének megfelelő módon tudja folytatni, vagy
 • b)    anonimizálásra kerülnek a Rendszerben;
 • c)    utóbbi esetben az Ügyfél a továbbiakban nem azonosítható a rendszerben, eredményei kizárólag a Rendszert működtető munkatársak belső elszámolása és technikai vizsgálatok, statisztika céljára anonim módon kerülnek felhasználásra; az ismételt használat a Rendszerbe történő új regisztrációval kezdeményezhető; ebben az esetben a Rendszer nem tudja figyelembe venni korábbi eredményeit,
 • d)    a Rendszerben tárolt személyes adatok az 1. sz. melléklet szerint hozzáférhetők a Rendszer működtetéséhez szükséges mértékben és ideig, más számára. A GDPR-ben meghatározott közcélok kivételével mások számára nem hozzáférhetők, amit a Rendszert működtető zárt rendszerű program biztosít a hozzáférés szabályozásával;  
 • e)    a számlázási adatok a Rendszer bevételeiből részesülő munkatársak számára a számla kiállításáig értesítő panelben tekinthetők meg; a működtető Rendszer tárolja a számlázási adatokat, amely alapján megállapítható, hogy a számla kiállításra került, amelyet követően a személyes adatok tárolására az e pont a és b pontokban leírtak kerülnek alkalmazásra.

4.2    A közvetlen, azaz nem viszonteladón keresztül történő, megrendelés folyamán a számla szabályos kiállíthatósága miatt az 1. sz. Mellékletben szereplő, számlázással összefüggő személyes adatok bekérése történik meg a megrendelő űrlapon, amely kitöltése és a megrendelés elküldése egyben a személyes adatok megjelölt körének kezelésére is feljogosítja a Rendszer üzemeltetőit.

Ha a feltéteket az Ügyfél elfogadja, akkor a megrendelő űrlap alján látható Biztonsági kód beírását és a „Tovább” ikonra kattintást követően a Rendszer rögzíti megrendelését és az Ügyfél által megadott címre emailben elküldi a megrendelés adatait és azt a bankszámla számot, amelyre a használat díját utalni/befizetni lehet. A használati díj beérkezését követően a Rendszer üzemeltetője emailben kiküldi az Ügyfél Felhasználónevéhez tartozó, a Rendszer által generált Kulcsszót, amellyel a Rendszert – a megrendelésnek megfelelő képesítés és tárgyak szerint – használatba veheti.

A személyes adatok kezelése célvezérelten történik, azaz annak biztosítására, hogy a megrendelő célszerűen, saját döntésének megfelelő rendszerességgel tanulásra, és a megtanult ismeretek különböző formában történő gyakorlására használni tudja a megrendelt szolgáltatást.
    
4.3    A Rendszer nem kér felhatalmazást a személyes adatok mások számára történő átadásához és – a megrendelő képzőszerv kivételével, akinek a tanulója adta meg személyes adatait és azok kezelésére a hozzájárulását – hiszen azokat nem is adja át másnak.

4.4    A Rendszer és az 1. mellékletben szereplő szervezetek rendszeres adatmentéssel biztosítják az adatok biztonságos megőrzését és szükség esetén visszaállíthatóságát, továbbá védelmi eszközöket használ a Rendszer működését veszélyeztető külső beavatkozások, támadások, adatlopások megakadályozására.

4.5    Az Ügyfél a jogviszony fennállása során bármikor módosíthatja, anonimizálhatja, vagy deaktiválja saját magát a Rendszerben. Deaktiválást követően a Rendszer azonos felhasználói fiók adatokkal (Felhasználónév + Jelszó, Felhasználónév + Kulcsszó párokkal) semmilyen formában nem férhető hozzá. E felhasználói fiókhoz kapcsolódó további adatok – pl. tanulási eredmények – már nem köthetők a személyhez és nem is férhetők hozzá.

A deaktivált felhasználói fiókhoz kapcsolódó adatok a soron következő rendszerkarbantartáskor kerülnek részben anonimizálásra, részben törlésre. Az így megmaradt adatok a továbbiakban anonim módon a Rendszerben tárolódnak a statisztikai, elszámolási, hibakeresési és kezelési funkciók működtetése érdekében.

4.6    A Rendszer az Ügyfél személyes adataival végzett eljárásaival kapcsolatosan tájékoztatja az Ügyfelet a panasztétel lehetőségéről megadva a felügyeleti szerv megjelölését és a bírósági út igénybevételének lehetőségét is, továbbá a személyes adatok kezelésével kapcsolatban kérhető tájékoztatás lehetőségéről.

5. Közös adatkezelés

5.1    A Rendszerbe kerülő személyes adatok kezelése az 1. számú Melléklet táblázata szerint történik.

5.2    A közös adatkezelés során tudomására jutott adatokat az adatkezelők nem adhatják át harmadik személynek, kivéve a Rendszer által biztosított korlátozott betekintési lehetőséget azon képzőszervek kijelölt képviselőinek, akik maguk rendelték meg tanulóiknak a Rendszer használatát és ezzel őket a tanuló felhatalmazta. Erre vonatkozóan a regisztrációkor a tanuló figyelmét a Rendszer felhívja és hozzájárulását kéri, amit visszautasíthat, és közvetlen megrendelést kezdeményezhet.

5.3    A Rendszer dokumentumainak létrehozásában közreműködő szerződött partnereink, akik a Rendszer termékeinek értékesítéséből származó bevételből részesülnek a számla kiállításáig, az annak kiállításához szükséges adatokat az 1. sz. Mellékletben foglaltak szerint kezelik.   

6.     Záró rendelkezések

A jelen Szabályzat rendelkezéseit a Rendszer üzemeltetői közös akaratukkal egyezőnek fogadják el és azt évente egy alkalommal, szükség esetén nagyobb gyakorisággal felülvizsgálják és a tapasztalatok alapján módosíthatják közös akarattal.
Személyes adatok kezelése - 1.sz. melléklet
Általános információk
A Rendszerben kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférés szabályai

   Látogatók Regisztrált
felhasználók
Egyéni
előfizetők
Iskola
általi
előfizetők
Iskolák,
a saját
tanulóinál
Üzletek
Tartalom-
szolgáltatók,
a saját tantárgyainál
Rendszer-
fejlesztők és üzemeltetők
Felhasználónév - RW RW RW R - R RWUD
Megszólítás
- RWU RWU RWU R - R RWUD
Email - RWU RWU RWU - - - RWUD
Számlázási és postázási adatok - - RWU - - - - RWUD
Megrendelési adatok - - RW - - - - RWUD
Előfizetési adatok - - R - R - R RWUD
Gyakorlási eredmények - - R
R R - R
RWUD
Kérdések, észrevételek
-
- RW
RW R - R RWUD
Kérdésekre, észrevételekre adott válaszok - - R R
RW - RW RWUD
IP címek és a böngészők által publikált információk
- - - -
-
-
- RWUD

Jelmagyarázat:
 • R (read) adat olvasási jog
 • W (write) adat írási jog
 • U (update) adat módosítási jog
 • D (delete) adat törlési jog
Rendszert fejlesztőkről, üzemeltetőkről és tartalomszolgáltatókról itt olvashat.
Tudományosan bizonyítva is hatékony a Tesztvizsga.hu alkalmazott módszere
Általános információk
Kutatók felismerték és bizonyították azt, hogy hatékony az a módszer, ahogyan a rendszerünk kitalálója és fejlesztője tanította olyanoknak a Morse-t, akiket ugyan úgy vittek be katonának mint őt, tehát akaratuk ellenére. Ezt a módszert programozta le egy Commodore számítógépen működő Morse oktató programba kb. 1985-ben, később PC-re, majd 2007-ben a Tesztvizsga.hu ma is alkalmazott rendszerébe. A Tesztvizsga.hu, a cikkben leírt módszert is alkalmazza (a "teszt-hatás"-t és az "előteszt-hatás"-t is beleértve) tehát mára tudományosan is bizonyított, hogy miért olyan sikeresek a vizsgákon azok, akik ezt a rendszert is alkalmazzák felkészülésük során.

A hivatkozott cikk:
Nyilt levél
Általános információk
Tisztelt MR1!
Tisztelt 180 perc Szerkesztőség!

Igazán örültem annak, hogy remekül sikerült a hétfő délelőtti műsor és a műsorkészítők nagyon fontos dolgokat emeltek ki az engem is érintő műsorrészben. Számomra nem jelentett újdonságot ez a bűnbak-teremtés, hiszen 17 évet dolgoztam az államigazgatásban - már megszoktam (ha nem is szerettem meg). Azt is tudomásul veszem, hogy az újságírás nehézsége, hogy nincs idő a tények valós formában történő feltérképezésére, ezért negyed információkkal dolgoznak és ezeket saját ízlésük és szimpátiáik szerint kiegészítik.
Ebből szép számmal volt hallható a délelőtti műsorban a műsorvezető - aki nyilván teljes részletességgel ismeri a témát - részéről szép regényes formában tárgyalt a mi 20 milliós éves bevételünkről (de szép is lenne), arról hogy a teljes tananyag mennyibe is kerül (csak azt felejtette el hozzátenni, hogy az 6 vizsgatárgy teljes tananyagának, gyakorló interaktív tesztrendszerének, és 140-szeri vizsgateszt gyakorlási lehetőség ára és nem a többször emlegetett Hajózási Szabályzat kérdéseié) – bár ez gondolom a valóságból nem különösebben hiányzó infó.

Élvezettel hallgattam, hogy mennyire képben van ma - hét évvel az események után - a műsorvezető az én akkori munkaköri kötelességeimmel kapcsolatban. Megjegyzem, hogy ezt a feladatot – amit ő nekem tulajdonított - egy teljes független főosztály látta el a hatóságnál, amelyhez nekem speciel semmi közöm nem volt - ezt talán nem ártott volna tudni mielőtt az én egykori kötelességeimről futtat eszmét valaki.
Biztos sikeres műsort eredményez hatalmas gonosz mogulnak feltüntetni valakit, de ettől én még visszamenőleg sem voltam felelőse sem a víziközlekedés rendjének, sem a Hajózási Szabályzatnak, és nem volt feladatom kérdéseket készíteni sem.
Ettől függetlenül annak idején én voltam az, aki minden vizsgakérdést – vezetőim támogatásával - nyilvánossá tettem (valamennyi hajós vizsgatárgyból), ami akkor teljesen egyedi dolog volt még Európában is. Egyébként annak utána nézett-e valaki a t. MR1-nél, hogy más országokban hogy van ez? Nem ártott volna, mert esetleg kiderült volna, hogy … talán nem is annyira indokolt bántani a magyar hatóságot.

Azt is megértettem én Pomucz úr nyilatkozatából, hogy neki mi a problémája - sajnos Önök nem értették meg, segítek: az a probléma, hogy a korábbi papír alapú tesztvizsgák országosan 4(azaz négy!) fajta tesztlapon történtek, azaz a képző szervek kb. egy hét alatt mind a négyet megismerték, azaz a következő 50-500 tanulójuknak azt a 100 kérdést kellett csupán megtanítani és elmondani, hogy ha 1. sz lapot látsz, akkor ezeket kell megjelölni. Ez a világ elmúlt azzal, hogy a hatóság már rendelkezik eszközökkel ahhoz, hogy az új rendszerben gépi készítésű egyedi tesztlapot kap mindenki (nincs két azonos) és "sajnos" most meg kellene tanítani a hallgatóknak az egész tananyagot, hiszen a gép bármely részből tehet fel kérdést - lehet, hogy ezután olyanok fognak csak vezetni, akik ismerik a szabályokat? Ez bizonyára nem közérdek csak a hatóság packázása.
Az sem tűnt fel Önöknek, hogy miért éppen most került elő ez a kérdés – segítek: mivel a Pomucz úr által lefestett helyzet 4 éve így van (nincs tesztkönyv – vizsgák pedig eddig is voltak) mégiscsak érdekes, hogy éppen most vették ezt észre, amikor végre egy lényegesen pontosabb képet ad egy vizsga a felkészültségről (és egyben a képző szervek munkájáról).

Sikerült kivágni nyilatkozatomból azt az elemet, amit én nagyon fontosnak vélek, ezért most leírom: az átalakítás célja a vizsga tisztaságának minél erősebb védelme, amelyre a hatóság uniós támogatást kapott és ezt kívánja teljesíteni – egyet tudok vele érteni, mivel az uniós pályázatot egykori kedves kollégáimmal együtt én írtam; de ez bizonyára nem tetszik mindenkinek egyformán. Különösen nem azoknak a képző szervezeteknek, amelyek igen sekélyes teljesítményt nyújtva hallgatóiknak semmiféle támogatást nem adnak a sikeres tanulás érdekében (nem Pomucz úrra céloztam). A fentiekből az is egyértelmű, hogy a hatóság nem azért nem adta ki a tesztkönyvet, mert én nem engedtem, hanem azért, mert egy korszerűbb formát kívánt bevezetni (ez a döntés egyébiránt még akkor született, amikor még ott dolgoztam, azaz hogy én – középvezető - akarom vagy sem, annak nem volt relevanciája egy felső vezető számára).
Egy kis szakma: tesztkönyvvel nem lehet számítógépes rendszerű vizsgára felkészülni, azt lehetőleg vizsga körülmények között kell gyakorolni, mert nem vagyunk egyformán profik egy számítógépes képernyő előtt (még a fiatalok között is akad, aki zavarba jön).

Én azt gondolom, hogy mi korrekt javaslatot tettünk a hatóságnak a munka elvégzésére, a szolgáltatásunk ára (az összeget én nem írhatom le bár szívesen tenném) úgy gondolom bármilyen kritikát kibír. A szerződésre és a mi szerepünkre vonatkozóan vállaltuk – mint magánszervezet - az ÁSZ bármikori ellenőrzését is.
Visszatérve a szakmai oldalra, elhangzott, hogy „nem életszerű”-ek a kérdések. Valóban a kérdések egy része a kedvtelési hajósoknál nem feltétlenül szükséges ismereteket kér számon, ezért a hatóság meghatározta számunkra milyen kérdéstípusokat töröljünk a kérdésbankból és jónéhány kérdést konkréten is kijelölt törlésre – mi ezt végrehajtottuk és a hatóság feltett szándéka ezt alkalmazni, azaz életszerűbbé tenni a vizsgát. Megjegyzem: ezek a kérdések a kedvtelési hajósoknál kb. 30%-ban tartalmazzák a régi tesztkönyv anyagát, a többi elem új (amit – megelőzve a műsorvezető kérdését - már nem tudtam „hatósági munkaidőben” elkészíteni, mivel nyugdíjas vagyok három éve).

A hatóság – ismereteink szerint - nyilvánosságra fogja hozni a tesztvizsgák kérdéseit, amelyek alapján a képző szervek kidolgozhatják saját képzési rendszerüket vagy megvesznek egy kész rendszert (pl. a tesztvizsga.hu rendszerét), ami nem kötelező, de kényelmes és főleg – alkalmas és jó, a képző szerv számára jelentős költségkímélési lehetőség. Mivel? Azzal, hogy komplett képzési anyagot kap (azért a bizonyos 16e F-ért), amit az óráin is fel tud használni, valamint kialakul egy szakmai átlag követelmény, ami éppen ennek a szegmensnek a legnagyobb hiányossága. Ez az ár bármilyen összehasonlításban a legkedvezőbb (nézzenek utána)! A Tesztvizsga.hu egyébiránt nem képző szerv, azaz nem versenytársa a képző szerveknek, bárkinek azonos feltételeket kínál.

A műsorvezető szövegében és a neten olvashatóan az derül ki, hogy a tesztvizsga.hu több száz kérdést tartalmaz és ezt mind én csináltam munkaidőben állami fizetésért. Csak pontosításként: a tesztvizsga.hu képzési rendszere 9 tantárgy kb. 800 oldalnyi tananyagát tartalmazza, valamint az e tárgyak megtanulását elősegítő tesztkérdéseket, válaszokkal, magyarázatokkal, amelynek egynegyed része az én munkám. A teljes anyag 80%-a 2006 év végi nyugdíjba vonulásom után készült és több ezer kérdést tartalmaz a belvízi és tengeri kedvtelési hajósok, a hivatásos hajósok számára. Az a feltevés pedig, hogy a régi kérdéseket munkaidőben készítettem volna – nevetséges, tájékozatlanságot eláruló megjegyzés.

Elhangzott és leírásra is került, hogy a kérdések meglepetést okoznak a hallgatóknak a vizsgán, akkor látják először! Erre részben adtam már véleményt, hogy ez miben is áll, amit annyival egészítek ki ezen a helyen, hogy a képző szerveknek éppen az a feladata, hogy képzési anyagot biztosítsanak a hallgatóiknak, amit – én úgy vélem – egy kedvtelési tevékenység tekintetében semmiképpen nem indokolt állami pénzekből finanszírozni (itt nem tömegsportról van szó, ahol ez indokolt lehet). Azaz nem az államtól kell várni sem a kérdéseket sem a válaszokat, hanem dolgozni kell a befizetett pénzekért, fel kell készíteni a hallgatókat (nem csak besöpörni a tandíjat) és ha ez így történne, akkor teljesen mindegy milyen kérdést kapnak a vizsgán. Egyébként számos panaszt kapunk egyes képző szervek munkáját illetően, de szerencsére a mi közérzetünket elsősorban az határozza meg, hogy számtalan elégedett visszajelzést kapunk a sikeres vizsgázóktól és az elégedett képzőszervektől.

Elhangzott és szerepel a leírt szövegben is, hogy a vizsgabiztos a vizsgán látja először a kérdéseket! Ez a tény csak azt erősíti meg, hogy a hatósági vizsgabiztosok betartják a vizsgaszabályzatot, amely szigorúan tiltja a tesztlapokat tartalmazó boríték vizsgakezdés előtti felnyitását (?) Éppen azért alkalmazzák ezt a szabályt, hogy a visszaélések egyik lehetőségét kizárják, tehát ez a kitétel kifejezetten a hatóság munkájának jogszerűségéről tanúskodik (a nevükben is köszönjük az akaratlan elismerést).

Még egy pontosítás – csak a rend kedvéért – sosem voltam referens a hatóságnál, de ennek bizonyára utána jártak és én tudom rosszul.

Az Önök jóvoltából mi is elolvastuk az ombudsman állásfoglalását és úgy véljük, hogy egy rádióműsorban illik pontosan idézni egy közjogi szereplő álláspontját – Önök nem ezt tették és ezzel jelentősen megváltoztatták annak tartalmát, ezzel téves következtetésre jutottak és igyekeztek ezt igazságként tálalni. Az ombudsman állásfoglalása tökéletesen alátámasztja annak helyességét és jogszerűségét, amit a hatóság és mi is tettünk eddig ebben a kérdésben. Köszönettel tartozunk Önöknek azért, hogy megismerhettük az állásfoglalást.

Mindig „szerettem”, ha valaki úgy fogalmaz, hogy amit a másik csinál az annak „jó üzlet”. Ez azért nagyon frappáns, mert nem bíbelődik a kijelentést tevő azzal, hogy ezért a másik megdolgozott vagy ajándékba kapta. Ki kell ábrándítanom Pomucz urat, mi nem jutunk annyi bevételhez a munkaóráinkra vetítve, mint ő, igaz mi csak egyszerű mérnök és hajós emberek vagyunk (összességében úgy 80 évet hajóztunk, ami nyilván elhanyagolható tapasztalat).

Kérjük, hogy a nyilvánosság tájékoztatása érdekében a honlapjukon, mint véleményt szíveskedjenek megjeleníteni e levelet, hogy a közvélemény tájékozottsága teljesebb lehessen és mi is kifejthessük véleményünket. Ha kell állunk bárki rendelkezésére, hogy mindenki világosan lásson és elmondhassa jobbító szándékú gondolatait.

Tisztelettel,
Horváth Imre
---------------------------------------------
Utóirat 2023 év végén: a helyzet a médiával kapcsolatban változott!!! negatív irányban. Hurrá!!!Partner képzőszervek és viszonteladók
Általános információk
Üzletben történő vásárláskor Ön kap egy felbontatlan és azonosítóval ellátott borítékot, melyben megtalálja azt a kódot, mellyel oldalunkon aktiválhatja a megvásárolt terméket. A Tesztvizsga-rendszert azonnal használatba veheti.

Azok a képzőszervek, amelyek tanfolyami segédletként és a vizsgabiztonság fokozása érdekében, vagy távoktatási (Távoktatásban is) rendszerként alkalmazzák a tesztvizsga-rendszert, tanfolyami tematikájuknak megfelelő ütemben osztják ki a vizsgára készülőknek a használathoz szükséges kódokat.

  Partner képzőszervek
Elméleti tárgyak
távoktatási formában
is tanulhatók.
Képzési terület
Zoltán alapítvány - Hajós akadémia Zoltán alapítvány - Hajós akadémia
 Távoktatásban is
Távoktatásban is
Belvízi hivatásos és kedvtelési, valamint a tengeri kedvtelési célú képesítések.
Balatoni Hajózási Zrt. Balatoni Hajózási Zrt.
Siófok, Krúdy sétány 2.
  Hivatásos képesítések.

 
Human Shipping


Human Shipping
1148 Budapest, Bánki Donát 22/c
  Hivatásos képesítések.
DECKPARTNER Deckpartner Hajózási Kft.
Hajóvezetői Oktatási Centrum
Budapest, XXI. ker. Nyuszi sétány 10./b
 
Belvízi és tengeri kedvtelési célú képesítések.
NAVIGATOR Discoverer Yachting Kft. NAVIGATOR Discoverer Yachting Kft.
1138 Budapest, Szekszárdi utca 19-25.
Távoktatásban is
Távoktatásban is 
Kishajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Lőcsei és Társa Kft. Lőcsei és Társa Kft.
Kismaros, Duna utca 24.
  Kishajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
HAFEN - HAGI YACHT SPORT
HAFEN - HAGI YACHT SPORT
Budapesten és Balatonon
  Kishajó-vezető kedvtelési, hivatásos és szolgálati célú képesítések.
Második Hullám Második Hullám Hajózási és Szolgáltató Kft.
Balatonfűzfő, Nike Krt. 11/1.
  Kishajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Úszóstég Úszóstég - Tapsimist vitorlásiskola
Balatonalmádi, Keszthely
  Kishajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
HT Vitorlás Klub Hiradástechnika Vitorlás Klub
Elmélet: Budapest II. ker.
Gyakorlat: Balatonlelle
 
Kishajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Anno Ship Anno Ship
Szigetszentmiklós
 
Kishajó-vezető kedvtelési, hivatásos és szolgálati célú képesítések, "B" kategóriás hivatásos hajóvezetői képesítések.
vitorlasoktatas.hu
Vitorlasoktatas.hu
Agárd, Velencei-tó, Budapest, Balatonfüred
  Kishajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Bánki Donát Technikum Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola
Budapest
  Hajózási technikus (OKJ), matróz (OKJ), kishajó-vezető képesítés.
Dajkahajo Dajkahajó Kft.
Hajósiskola és Hajósközpont
1239 Budapest, Horgász part 5/A.
 Távoktatásban is
Távoktatásban is
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Derby
Derby Hajós és Autósiskola
Elmélet: Debrecen, Vámospércsi u 84.
Gyakorlat: Dombrád, Tokaj, Agárd
 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Szolchrom Kft Szolchrom Kft
Szeged, Abádszaló, Gyula-Szanazug
Távoktatásban is
Távoktatásban is
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Sport Yacht Kft
Sport Yacht Kft.
Alsóörs

 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Szántó und Co Kft.
Szántó und Co Kft
Baja

 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja
ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja
Budapest

 
Szolgálati célú képesítések.
Best in Sailing
Best in Sailing
Elmélet: Budapest III. ker.

 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú, hivatásos és szolgálati célú, valamint a tengeri kedvtelési célú képesítések.
Magyar Jacht Akadémia Magyar Jacht Akadémia
  Tengeri kedvtelési célú képesítések.
Kapitány Hajós Iskola
Kapitány Hajós Iskola
Miskolc, Tisza tó

 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
RSOE
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület - RSOE
1089 Budapest, Elnök utca 1.

 
Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő.
M.Mariner Bt.

M.Mariner Bt.

Banatonkenese 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Obudai SE.

Obudai SE.

Budapest 
Kajak, kenu oktatás.
Látványos EC.
Látványos EC.
Abádszalók, Debrecen

 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
BFYC Kereskedelmi és Oktatási Központ

BFYC Kereskedelmi és Oktatási Központ

Balatonkenese 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú, hivatásos és szolgálati célú képesítések.
Készenléti Rendőrség
ROKK
Rendőrségi Oktatási Kiképző Központ
Oktatási és Továbbképzési Központ
Készenléti Rendőrség
Budapest

 
Szolgálati célú képesítések.
Calypso Vitorlás Iskola

Calypso Vitorlás Iskola

Siófok 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Békéscsaba

 
Szolgálati célú képesítések.
EDU SAIL

EDU SAIL

Balatonfenyves és Alsóörs


 
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
BMVI Balatonmáriafürdői Vitorlás Iskola

BMVI Balatonmáriafürdői Vitorlás Iskola

Balatonmáriafürdő

Távoktatásban is
 Távoktatásban is
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú, hivatásos és szolgálati célú képesítések.
LENSIT

LENSIT Bt.

4400 Nyíregyháza, Búza tér 3. 
Kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Kishajós Iskola Budapest

Kishajós Iskola Budapest

BudapestKisgéphajó-vezető kedvtelési célú, képesítések.
Popey Hajós Iskola

Popey Hajós Iskola

Tisza-tó


Távoktatásban is
 Távoktatásban is
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú, hivatásos és szolgálati célú képesítések.
Információ és Média Kft.

Információ és Média Kft.

Miskolc, Harsány


Távoktatásban is
 Távoktatásban is
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú, hivatásos és szolgálati célú képesítések.
 DEBOTI Vitorlás Sportegyesület
DEBOTI Vitorlás Sportegyesület

Nyékládháza
Távoktatásban is
 Távoktatásban is
Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú képesítések.
Sailing Yacht Kft.
Sailing Yacht Kft.
Csopak

Vitorlás kishajó és kisgéphajó-vezető kedvtelési célú, hivatásos és szolgálati célú képesítések.

Üzletek:


Üzletek   Megvásárolható belépési-kódok típusai
 Mare Nostrum Mare Nostrum Yacht Charter
Budapest, XIV. ker. Dózsa Gy. út. 17.
  Kishajó-vezető kedvtelési, hivatásos és szolgálati célú képesítésekhez.
Maritime hajósbolt MARITIME hajósbolt
1037 Budapest, Gyöngysor utca 10-12.
  Kishajó-vezető kedvtelési, hivatásos és szolgálati célú képesítésekhez.  Termékeinkről
Általános információk
Társaságunk egy olyan Interneten működő interaktív távoktatási ill. e-learning rendszert készített, mely a vizsgákra való felkészülést segíti. A Tesztvizsga-rendszer fejlesztése során sok év oktatásban és vizsgáztatásban szerzett tapasztalatát használtuk fel annak érdekében, hogy minél hatékonyabbá tegyük az egyéni felkészülést. A rendszer három fő funkció alkalmazását teszi lehetővé:
1.   
A vizsgára felkészüléshez szükséges tananyag, az ahhoz tartozó – elsajátítást és kellő tájékozottságot segítő – oktatói megjegyzésekkel kiegészítve. A tananyag nem pusztán a vizsgára koncentrál, hanem az adott ismeretanyag vizsga utáni alkalmazásának fontosabb gyakorlati, jogi vonatkozásaira is rámutat. A tananyag segítséget nyújt a vizsgák módszerének, szemléletének előzetes megismeréséhez is.
2.
A Tesztvizsga-rendszer tanító és gyakorló eleme egy-egy összefüggő ismeretcsoport vizsgakérdéseinek gyakorlását, ill. tanulását teszi lehetővé tematika és téma szerinti csoportosításban. A kérdések között - ahol közzé tették - a hatóságnál alkalmazott kérdések szerepelnek, amelyeknél nem ott többtárgyban saját készítésű tesztkérdések, vagy - szóbeli vizsga esetén - vizsgakérdésekre vonatkozó tananygot tartalmaz, mely a már elérhető vizsgatárgyaknál összességében valamivel több, mint harmincegyezer kérdést jelent. A rendszer tanulás közben tárolja a felhasználó előre haladását a tananyag megismerésében és a tárolt információkat is figyelembe véve segíti a még el nem sajátított elemek megtanulását, a már elsajátítottak hosszú távú memorizálását.


(A tájékoztatókban megjelenő képek, illusztrációk, kérdések, válaszok és magyarázatok, tartalmilag nem követik a tananyag és a tesztkérdések változásait.)

A rendszer a helyesen megválaszolt tesztkérdésekre is többször visszatér (változó környezetben) - különösen azokra, melyek nehezebben mentek - hiszen bármely kérdéssel találkozhat majd a vizsgázó a hatósági vizsgán. Hibás válasz esetén (a legtöbb esetben) hasznos rövid magyarázattal is szolgál a rendszer. A t. Felhasználó a tananyaggal és vizsgakérdésekkel kapcsolatosan kérdéseket tehet fel, amelyekre szakemberek válaszolnak. Az anyagban való előrehaladás mértéke a rendszerbe épített táblázat segítségével is követhető:
   
További információ a felkészítő használatában olvasható.
3. A Tesztvizsga-szimulációs elem a hajózási tárgyak tekintetében a hajózási hatósági vizsga körülményei közti tudás ellenőrzését és a képzőszerveknél történő házi-vizsga lebonyolítását támogatja. A rendszer a hatósági vizsga szabályai szerint állítja össze a kérdéseket, a fent említett kérdésekből. A kérdések mindegyike a hatóságnál is alkalmazott vizsgakérdés.

 

A véletlenszerűen (de a hatósági szabályoknak megfelelően) generált teszt-kérdéssorok megoldását követően a program azonnal kiértékeli a teljesítményt és tájékoztat pl. arról, hogy a hibás válaszok esetében milyen válasz lett volna helyes.
  Javuló
vizsga-szimulációs
eredmények: 
A Tesztvizsga-rendszer számos kényelmi és információs szolgáltatást nyújt. Bizton állíthatjuk, hogy a vizsgakérdések tanulásának fent leírt módja lényegesen kényelmesebb és hatékonyabb, mint a hagyományos módon való memorizálás. A színvonalas oktatási anyagokból (könyvekből, jegyzetekből, stb) és az iskolapadban való tanulást továbbra is hasznosnak és szükségesnek tartjuk (különösen a gyakorlati képzés részét), amelyekhez rendszerünk kiegészítésül szolgál.

Elvünk: tanuljunk kényelmesen, otthon vagy kedvünk szerint bárhol, olcsón, zavartalanul, szakszerű anyagból - eredményesen!

További speciális lehetőségek, eredményesség javítása

A tanfolyamra járók is biztosabbá tehetik megszerzett tudásukat és kipróbálhatják felkészültségüket, akik pedig elsőre sikertelenül vizsgáztak - javító vizsgát tesznek - módszerünkkel jelentősen növelhetik esélyüket arra, hogy már csak egyszer kelljen újra vizsgázniuk.

A Tesztvizsga.hu rendszert és annak a Hatóság által tansegédletként jóváhagyott oktató anyagát és tesztkérdéseit, valamint szolgáltatásait számos képzőszerv alkalmazza rendszeresen és eredményesen. A visszajelzések kedvező képet mutatnak a kedvtelési (sport) területen képzők és a hivatásos képző szervezetek, valamint az egyéni felhasználók körében is.

Általános tapasztalat a képző szerveknél, hogy a Tesztvizsga.hu rendszert használók esetében a vizsgák eredményessége jelentősen magasabb mint az anélkül felkészülők esetében.

További információk: Bemutatók megtekintése, előfizetés megrendelésének módja és árai.Felkészítő használata
Általános információk
A Tesztvizsga.hu rendszer működése döntően arra irányul, hogy segítségével a vizsgára készülő a vizsga eredményességéhez és a későbbi alkalmazáshoz szükséges szintű tudás birtokába jusson, valamint fel tudja mérni felkészültsége szintjét. A program legfeljebb az előfizetésnek megfelelő ideig használható az alábbiak szerint, de újabb előfizetéssel meghosszabbítható. A Tesztvizsga.hu rendszer előfizetőnként (felhasználónév+jelszó) több készülékről (pc, notebook, táblagép böngészőjéből) is használható, de egyidejűleg egy belépést tesz lehetővé.
 
 • Az előfizetés tulajdonosának felkészültségét, előrehaladását és teljesítményét értékeli a Tesztvizsga.hu rendszer.
 • A Tesztvizsga.hu rendszert egy előfizetéssel, egy felhasználó használhatja. A Tesztvizsga.hu rendszer azért sem használható egy előfizetéssel többek által, mert azokat a kérdéseket már nem fogja feltenni a gyakorló modul, amit más felhasználó többször, biztonságosan és helyesen megoldott, vagy partnere hibás válaszai esetén a felkészültebbeknek is többször felteszi a már jól elsajátított kérdéseket, feleslegesen. Az előfizetőnek tehát, kifejezett érdeke, hogy a Tesztvizsga.hu rendszert saját belépési kódjaival kizárólag egyedül használja.
 • A Tesztvizsga.hu rendszer esetleges egyidejű használatot érzékelve rövid időre (néhány percre) kizárja a rendszerből az adott felhasználót, tájékoztatva arról, hogy mikor léphet be ismét. Ez előfordulhat akkor is, ha a felhasználó kilépés nélkül lép be egy másik számítógépen, vagy egy új böngésző ablakba.
 • A rendszer három modulja összehangoltan működik, azaz a kérdések tematika vagy téma gyakoroltató modulok és a "Vizsga-szimuláció" modul.
 • A teljesítményét mindhárom modul folyamatosan rögzíti, saját eredményeit a statisztikai modulban ellenőrizheti.A tananyag megnyitása/olvasása önmagában nem indítja el a használati idő számolását. A használati idő számolása a tesztkérdések gyakoroltató, vagy vizsgaszimulációs moduljának első alkalommal történő megnyitásával veszi kezdetét, tárgyanként külön-külön számítottan.

Egyéni felkészülés esetén a tananyag elolvasását, megismerését követően, elsőként tematika szerint haladva célszerű a vizsgakérdések elsajátítása, gyakorlása, mivel az anyagrészek sok esetben egymásra épülő ismeretanyagot tartalmaznak. A rendszer egy adott kérdésre még helyes válaszadás esetén is több esetben tér vissza, egy sok éve alkalmazott és finomodó algoritmus szerint.

Ha egy adott kérdésnél segédeszközt használ, vagy csak még többször szeretné azt gyakorolni, akkor jelöljön meg hibás választ.

A Tesztvizsga.hu rendszer szervezett képzésben való alkalmazásakor az előadó iránymutatása mérvadó, amely leggyakrabban elsőként a téma szerinti gyakorlás (az összes témakört 100%-osan teljesítve) majd néhány szimuláció elvégzése.

A "Vizsga-szimuláció" modult akkor célszerű igénybe venni, ha már a teljes anyagon 100%-os eredménnyel túljutott, vagy csak ki szeretné próbálni tudását. A szimulációs modul a vizsga szintjének megfelelő tartalmú és számú kérdést tartalmazó (a megrendelő űrlapon szereplő számú) vizsga-szimulációs tesztsor kitöltésére ad lehetőséget. A tesztsorokat a teljes anyagból véletlenszerűen állítja össze a Tesztvizsga.hu rendszer, a hatósági vizsga-szabályoknak megfelelően.

Néhány vizsga-szimulációt követően lehetséges és érdemes visszatérni azokra a kérdés-csoportokra, amelyek téma teljesítés-mutatója az esetleges hibák miatt 100% alá csökkentek (lásd: statisztika) és ezzel ismét hozzáférhetőek. Ezeket a kérdéscsoportokat, már nem kérdezi előröl a Tesztvizsga.hu rendszer, mert csak az elhibázott vizsgakérdéseket és azok szűk környezetét szükséges tovább gyakorolni. A 100% alá csökkent csoportok ismételt 100%-os teljesítését követően javasolunk megint néhány vizsga-szimulációt, és így tovább...

Ha a bizonytalan kérdések és a vizsga-szimulációs lehetőségek is teljesen elfogytak, akkor program egy havi előfizetés keretében több kérdést már nem tesz fel, a gyakorlás, ill. tanulás folyamata (akár az előfizetés határidejének lejárta előtt) lezárul, de a tananyag továbbra is hozzáférhető. Tapasztalatunk szerint, a fent leírt módon történő (kedvtelési/sport célú hajózási képesítések esetén, jellemzően 2-3 hetet igénybe vevő) gyakorlás elegendő "vizsgabiztonságot" nyújt.

A tanulási periódus egy havi előfizetésen túlnyúlhat. Egy adott felhasználóhoz kötődő ismételt előfizetés vagy hosszabbítás esetén a Tesztvizsga.hu rendszer nem felejti el a korábbi eredményeket, így az nem a tanulás teljes megismétlését vagy megismételhetőségét, hanem (a vizsga-szimulációs lehetőségek számának növelése mellett) folytatást jelent.

Bár a Tesztvizsga.hu rendszerben eredetileg elérhető lehetőségeket is kevesen használják ki teljes mértékben, mégis lehetőséget biztosítunk azoknak, akik egynél több hónapra fizetnek elő arra, hogy a már elsajátított kérdéseket az eredetihez képest újra, és kissé gyorsabban átismételhessék. Általános javaslatunk az, hogy csak akkor kérjék az újrakezdés lehetőségét, ha már minden kérdéscsoportot 100%-ig teljesítettek. Az ilyen újrakezdési lehetőségek száma minden további hónaponként és tárgyanként egy alkalom, az előfizető, vagy oktatója kérése szerinti időpontban.Megrendelés módja
Általános információk
A Társaságunk által készített Tesztvizsga.hu rendszer szolgáltatásai az Interneten keresztül vehetők igénybe, azaz a tananyag megismerésére, valamint a tesztkérdések gyakorlására is e módon van lehetőség.
 • Ha Ön olyan képzőszervnél készül fel a hatósági vizsgára amely tanfolyami segédletként és a vizsgabiztonság fokozása érdekében oktatásuk során alkalmazzák a Tesztvizsga.hu rendszert, akkor a tanfolyami tematikának megfelelő ütemben oktatójától fogja megkapni, a használathoz szükséges kódokat. Ez esetben a számlát is iskolájától kapja mint viszonteladótól.
 • Egyéni előfizetés esetén a szabadon megnyitható oldalainkon található információk alapján Ön dönt arról, hogy igénybe kívánja-e venni szolgáltatásainkat. Ha az igénybe vétel mellett dönt, akkor termékeink közül, az árjegyzékből választhat.
A szolgáltatás használata során a 30 napos használati időszak az adott termék (vizsgatárgy) tesztkérdéseinek első használatba vételtől számít, melybe nem számítanak bele az ingyenesen letölthető anyagok, ill. a tananyag használata (ha az nem jár együtt a tesztkérdések használatával is). A használati időszak - díjfizetés ellenében - meghosszabbítható. Ilyen esetben lehetőség van - a t. Megrendelő igénye szerinti időpontban - a korábbi teljesítmények törlésére, azaz a gyakorlás során ismételten valamennyi vizsgakérdés gyakorlására. Ez e-mailben igényelhető az info@tesztvizsga.hu címen.

A megrendelés/szolgáltatási csomag kiválasztásakor a program, tájékoztatást ad a szolgáltatás(ok) tételes és összesített áráról valamint a befizetés lehetséges módjairól.

A szolgáltatás igénybevétele előfizetéses, azaz a kiválasztott szolgáltatások akkor vehetők igénybe, ha a szolgáltatás (ill. előfizetés) díja Társaságunk e-mailben megadott bankszámlájára beérkezett. Kérjük, hogy befizetéskor vagy utaláskor a megjegyzés rovatba feltétlenül adja meg "Felhasználónevét".

WEB oldalunkon közvetlenül is megvásárolhatja, vagy megrendelheti termékeinket. Megrendelését - az ellenérték beérkezését követően - jellemzően aznap, másnap, a következő munkanap, ritka esetben legfeljebb öt munkanapon belül teljesítjük, az alábbiak szerint.


Fizetési módok
(A szolgáltatás használata a befizetés beérkezését követően kezdhető meg.)


Jellemző átfutási idők

Banki átutalás
Aznap, másnap, vagy a következő munkanap.
Készpénz befizetés - a megjelölt bank bármely fiókjában
Készpénz befizetés - másik bank bármely fiókjában
Bankkártyás Visa Mastercard American Express Discover PayPal  vásárlás WEB oldalunkon közvetlenül, a PayPal bank internetes rendszerét használva.
Azonnal, de ha az utalást követően bármilyen okból megszakad az automatikus folyamat (pl. ha nem térne vissza automatikusan böngészője a Tesztvizsga.hu oldalára) akkor aznap, vagy másnap.
Aktiváló kód vásárlása viszonteladóinknál Azonnal.

A belépéshez szükséges kulcsszót az Ön által megadott e-mail címére küldjük meg.

Az utaláshoz szükséges információkat (pl. bank neve, számlaszám, stb. mivel az termékfüggő) a megrendelést követően olvashatja a képernyőn, mely adatokat egyúttal e-mail-ben is megküldjük. A pénzügyi teljesítést követően elektronikus számlát állítunk ki, melyről e-mailben küldünk értesítést.
A megrendelési adatlapon jelezheti, hogy Ön, ill. cége mint vevő, ÁFA visszaigénylő-e.Visszajelzésekből
Általános információk
Felhasználóink írták:

 • "...az Önök rendszerében számomra az tetszett különösen, hogy önmagában, más háttéranyag nélkül, egyetlen böngészővel is megállt.  ..."
 • "...Az oldal jó és jól használható. Kitűnő tanulási segédlet. Jók a magyarázatok. Ráadásul sikeres vizsgát tettem. :-) Köszönöm végre valami normálisan működik.  ...."
 • "...A vizsgán minden rendben ment! A gyakorló oldal tényleg kiváló!  ...."
 • "...Csütörtöki vizsga: 20 vizsgázóból 1 bukott 9 ponttal. (Pech kategória) Ez évben, mióta a tesztvizsgát használjuk: 32 vizsgázóból 1 bukott. Sikermutató: 97%. Azt hiszem nem kell ragozni. A hallgatók véleménye ugyan ez. Mindenki nagyon jónak és hasznosnak tartja.  ..."
 • "...a kérdés megfogalmazásával akad némi probléma...a tesztvizsga rendszer egyébként nagyon tetszik!  ...." (Javítottuk, köszönjük!)
 • "...Szeretném megköszönni hogy van ez az oldal. Segítségével sikeresen levizsgáztam a hajózási szabályzatból. Nélküle nehéz lett volna..."
 • "...A vizsgára való felkészülésben sokat segített a program. Sikeresen levizsgáztam! További sok sikert! ...."
 • "...Elsőre sikerült a vizsgám, sokat segített a teszt gyakorlás. Nagyon jó így gyakorolni, másoknak is ajánlani fogom Önöket. Köszönettel és további sikereket kívánva..."
 • "...A tesztvizsga oldallal maximálisan elégedett vagyok, sokan köszönhetik Önöknek a sikeres vizsgájukat! ...."
 • "...Gratulálok a szolgáltatáshoz, színvonalas és szép. ...."
 • "...Ma vizsgáztam kedvtelési célú kishajó vezetésből és az Önök "tesztvizsga" programjának köszönhetően sikeresen vettem az " akadályokat" . Nagyon nagy segítség volt a program nyújtotta tanulási mód, gyakorlatilag elő sem vettem a H.Sz-t. ...."
 • "...Szeretném még egyszer megköszönni, hogy használhattam a rendszerüket. Sok ideig tart végigmenni az összes kérdésen ilyen módszerrel, ám szinte biztos eredményt ad. Teljesen magabiztosan mentem a vizsgára tegnap - már ami a teszt részét illeti -, és sikerült is 1 hibapontosra megírnom. A rendszer nagy előnye, hogy a lehető legkényelmesebb módon lehet vele tanulni. Sokkal könnyebb így, mintha a nyomtatott HSZ és a tesztkönyv alapján kellene készülni. Köszönettel és üdvözlettel..."
 • "...Őszintén megvallva, nagyon féltem a HSZ. megtanulásától, de ezzel a rendszerrel szinte élvezem.  ...."
 • "...Szeretném, megköszönni és egyben gratulálni a Tesztvizsga.hu rendszer hatékonyságához és összeállításához! A múlt héten vizsgáztam Hivatásos Kishajó vezetésből, és a Tesztvizsga.hu rendszer anyagával, anyagából készültem fel. A rendszer annyira tökéletes, hogy aki lelkiismeretesen végigmegy rajta, az szinte „álmából felébresztve” fogja tudni a vizsga anyagot. A számítógépen való tesztlap gyakorlási lehetőség, és a vizsgakörülmények szimulálása, is nagyon jó és szinte kényelmes tanulást tesz lehetővé! ..."
 • "...Köszönöm szépen a segítséget! 1 hibapontos lett a tesztvizsgám ma..."
 • "...Nagyon tetszik ez a távoktatásos rendszer, jól használhatók, könnyű vele tanulni. ..."
  Egy dolog viszont nagyon zavar benne: a Statisztika pontra kattintva elvileg azt kellene látni, hogy az adott tananyagrészben hány kérdés van, es ebből mennyiben vagyok meg bizonytalan..." (Javítottuk, köszönjük!)
 • "...Tisztelt Alkotók! Nagy segítség volt ez az oldal számomra, örök hála érte. Köszönettel,..."
 • .....Ez is pozitív tapasztalat és az eddigiek is mind pozitívak! ..."
 • "...A mai napon sikeres vizsgát tettem Hajózási szabályzatból! Köszönöm önnek és csapatának hogy segítségemre voltak célom elérésében! A vizsga után büszkén mondtam Tesztvizsga.hu ajánlottam önöket bukott vizsgázó társaimnak. Köszönöm! Tisztelettel:...... U.I. Nagyon jó csapat az önöké! ..."
 • "...A program jelenlegi formáját rendkívül jónak találom, nagy mértékben megkönnyíti a tanulást, csak gratulálni tudok a létrehozóknak, üzemeltetőknek!..."
 • "...Köszönet! Három vizsga, négy hibapont. BUÉK!..."
 • "...Ma sikerült a vizsgám, mindent köszönök..."
 • "...Tisztelt szolgáltató! Sajnálom, nem előbb találtam meg ezt a szenzációsan működtetett oldalt. Hiba pont nélkül sikerült levizsgáznom HSZ-ből. Zseniális, ahogy elmagyarázza, megtanítja az embert vízen közlekedni. Sok sikert a további munkájukhoz..."
 • "...Nagyon jó volt a rendszert használni .... csak időt kell az egészre fordítani. ! :) ... tényleg nagyon jó ami nagyon jó hogy a hatósági vizsgán betűről betűre ezek a kérdések képek stb.. található a tesztlapon. :) Hálas vagyok és Köszönöm a ... iskolának a sok szaktudás elsajátítását, és a Tesztvizsga csapatának meg a progi használatát! :-))) üdv: .... egy sikeresen vizsgázott hallgató! :))..."
 • "...Ezúton is szeretnék köszönetet mondani,mint felhasználó,mert nagyon sokat segít ez a program a tanulásban..."
 • "...Nagyon köszönöm gyors válaszukat és az erőfeszítést, segíteni akarást amellyel ezt az oldalt létrehozták..."
 • "...Nekem az oktatásban nagy segítség volt a program. Nagyon örülök, hogy a jövőben is alkalmam lesz együtt működni veletek..."
 • "...Egyébként nagyon köszönöm, hogy ilyen rugalmasan állnak a tanulóinkhoz. Elismerően szoktak írni Önökről..."
 • "...Tisztelt "tesztvizsga.hu"csapata! Ezúton szeretném kifejezni nagyrabecsülésemet munkájuk iránt. Kiválóan fel tudtam készülni, és gyakorolni a vizsgáimra. Melyek, természetesen az Önök munkájának is köszönhetően, sikerültek. Köszönöm! További jó egészséget a munkához!..."
 • "...Az Onok weboldala fantasztikus. Koszonom hasznalatat, minden menupont tokeletesen ertheto es nagyon jol hasznalhato volt szamomra...nem beszelve a sikeres vizsga letetelerol.. Tovabbi sikeres eveket s mindenkinek ajanlani fogom Onoket. Udvozlettel..."
 • "...Köszönöm  a gyors intézkedést! Továbbá köszönöm  a lehetőséget, hogy így támogatták  a ma letett sikeres vizsgáimat. Az Önök szoftvere nélkül biztosan többször  kellett volna nekirugaszkodnom. További eredményeket és sikereket kívánok az egész csapatuknak! Üdvözlettel..."
 • "...az oldaluk nagyszerű, komoly segítséget nyújt a felkészülésben!..."
 • "...A héten, a keddi vizsganapon 0 hibapontos eredménnyel zártam a HSZ, a kisgéphajó és a vitorlás kishajó tárgyakat. Nagyrészt az Önök programja segítségével készültem a vizsgára... Szeretettel gratulálok a program megalkotóinak és köszönöm minden kadéttársam nevében ezt a kitűnő tanulási lehetőséget!..."
 • "...Nagyon komoly és precíz segédlet!..."
 • "...Szeretnem megkoszonni, hogy letrehoztak ezt a remek oldalt/illetve felkeszulesi programot. tegnapi nappal sikeres kedvtelesi vitorlas elmeleti es hajozasi szabalyzati vizsgat tettem, az utobbit pl. nulla hibaval. Tovabbiakban is sok sikert kivanok Onoknek!..."
 • "...Ez úton szeretnék gratulálni a modulhoz, fantasztikusan lehet vele haladni, készülni. Annak aki életében nem látott hajót ezek a dolgok nem egyértelműek és a tesztben meg kérdezik. Ez úton is köszönöm a többi potenciális tanulójuk nevében is, akiknek ajánlani fogom az oldalt ! :) ..."
 • "...Nagyon elégedett vagyok a Tesztvizsga.hu internetes módszerrel. Őszintén mondom, hogy az Önök módszere nélkül nem mentem volna át a vizsgán...Elsőre sikerült az elméleti vizsga..."
 • "...Igazán kiváló volt a felkészítés! :) Bátran fogom ajánlani ismerőseimnek, barátaimnak a szolgáltatásukat!..."
 • "...levelemben szeretném megköszönni a vizsgához való felkészülésemben a segítségüket. Egy hete sikeres, 100%-os vizsgát sikerült tennem és ehhez úgy gondolom nagyban hozzájárult a Tesztvizsga.hu oldal rendszer felépítése. Meggyőződésem, hogy aki végig gyakorolja az összes anyagrészt és fejezetet, amíg nem marad bizonytalan kérdése, nagyon kevés eséllyel tesz sikertelen vizsgát. Szintén nagyon hasznos a közvetlen, egy kattintással elérhető tananyag ami a tanuláshoz elengedhetetlen....ha minden jól megy visszatérek Önökhöz a jövőben, a hajózásról folytatott tanulmányaim miatt..."
 • "...Nagyon köszönöm a felkészülést! Tegnapi napon sikeres vizsgát tettem!"
 • "...Kedves Tesztvizsga....Nagyon köszönöm a segítséget. Sikeres vizsgát tettem. 🤗 Üdvözlettel,..."

Mi köszönjük!

Külön köszönjük a Tesztvizsga.hu rendszer működésével és tartalmával kapcsolatos visszajelzéseket.


Általános feltételek és információk
Általános információk
 • Rendeléstől függően papír vagy elektronikus számlát küldünk.
 • Az oldalainkon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
 • A felhasználó hozzászólásai, észrevételei vagy javaslatai tartalmának megküldésével felhatalmazza a Tesztvizsga.hu-t arra, hogy felhasználja azt a termékei és szolgáltatásai fejlesztéséhez.
 • Az oldalainkon elérhető tartalmat és a Tesztvizsga.hu rendszert szerzői jog © védi.
 • A Tesztvizsga.hu rendszer előfizethető moduljait és azok tartalmát kizárólag előfizetőink használhatják, előfizetésük időtartama alatt és csak a Tesztvizsga.hu oldalain.
 • A Tesztvizsga.hu rendszert azonos felhasználó több gépről is használhatja ugyanazzal a felhasználói névvel, de nem egy időben.
 • A Tesztvizsga.hu rendszer esetleges egyidejű használatot érzékelve rövid időre (néhány percre) kizárja a rendszerből az adott felhasználót, tájékoztatva arról, hogy mikor léphet be ismét. Ez előfordulhat akkor is, ha a felhasználó kilépés nélkül belép egy új böngésző ablakban, ezért ezt kérjük kerülni.
 • Az oldalainkon található bármely tartalom részben vagy egészben (a vizsgakérdéseket, képeket, ábrákat, válaszokat, magyarázatokat, tananyagokat, neveket, logókat, védjegyeket,  minőségi jelzéseket, bizalmi jegyeket vagy hasonló megkülönböztető jelöléseket is beleértve) egyéb felhasználása, pl. másolása, publikálása, kölcsönbe vagy ajándékba-adása, hálózaton vagy más módon való elérhetővé tétele, üzleti célú felhasználása a Tesztvizsga.hu rendszer tulajdonosainak és az adott tartalom szerzőjének/előadójának előzetes - hagyományos papíralapú céges aláírásokkal ellátott - írásbeli szerződéssel/megállapodással/engedéllyel és az ezekben foglalt feltételek/korlátozások szerint lehetséges!
 • Cookie / süti kezelés: Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező cég, a Tesztvizsga.hu is használ sütiket a weboldalain. A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. A Tesztvizsga.hu ezeket a kis fájlokat a munkamenetek legszükségesebb adatainak tárolására, használhatóságának és folyamatainak megkönnyítésére vagy lehetővé tételéhez használja.
 • Elállási és felmondási jog: A Tesztvizsga.hu oldalán elérhető tartalom a 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 29. § m) pontja alapján nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül. Így a teljesítés megkezdését , azaz a Felhasználó a Tesztvizsga.hu "Tesztvizsga" menüpontjába történő belépést követően - és mivel a belépést ill. a használatot e szabályzat előzetes ismeretével, elfogadásával és kifejezett beleegyezésével kezdi ill. kezdheti meg - a 20. § szerinti elállási jogát nem gyakorolhatja ill. elveszíti abban az esetben is, ha a szerződés megkötésétől - azaz a Tesztvizsga.hu által, a rendszeréhez való hozzáférési adatok Felhasználó számára email-ben megküldésének időpontjától - számított 14 nap még nem telt el, mivel ezzel lehetővé válik a Felhasználó számára a szerzői jogvédelem alá eső tartalom használata, valamint többszörözése is, mellyel sértené a szerzői jog jogosultjának érdekeit. A szerződéstől való elállás esetén a vállalkozás megakadályozhatja, hogy a fogyasztó tovább használja a digitális tartalmat, valamint a digitális szolgáltatást, különösen a digitális tartalomnak, valamint a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné tételével, vagy a fogyasztó felhasználói fiókjának letiltásával. Elállási és felmondási szándék emailban is kezdeményezhető, a Felhasználó Tesztvizsga.hu oldalán használt email címéről, az info@tesztvizsga.hu címre küldött levélben.Az oldalainkon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
Az oldalainkon elérhető tartalmat és a Tesztvizsga.hu rendszert szerzői jog© védi. A Tesztvizsga.hu on-line e-learning rendszer, az előfizethető moduljait és azok tartalmát kizárólag előfizetőink használhatják, előfizetésük időtartama alatt és csak a Tesztvizsga.hu oldalain. Az oldalainkon található bármely tartalom részben vagy egészben (a vizsgakérdéseket, képeket, ábrákat és válaszokat is beleértve) egyéb felhasználása, pl. másolása, publikálása, kölcsönbe vagy ajándékba-adása, hálózaton vagy más módon való elérhetővé tétele, üzleti célú felhasználása a Tesztvizsga.hu rendszer tulajdonosainak és az adott tartalom szerzőjének/előadójának előzetes írásbeli engedélyével lehetséges!

HA5ABE Software © 1980

Elérhetőség / Kapcsolat               Árjegyzék /Megrendelés

A tartalomkezelő keretrendszer: © 2005 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licenc érvényes.
Oldalkészítés: 0.19 másodperc