Főmenü

· Főoldal

· Árjegyzék

· Tájékoztatók

· Tesztvizsga

· Személyes

· Magunkról

· Kapcsolat


Felhasználó
Felhasználónév

Jelszó

Biztonsági kód
Biztonsági kód
A fenti biztonsági kód megadása


Új felhasználó
REGISZTRÁCIÓ

Facebook

Facebook: Tesztvizsga.hu

Poster Mockup
Urban Poster MockupBrand New Mockup


Köszöntő
Általános információk   
Tisztelt Érdeklődő!

Örömmel köszöntjük portálunkon! Feltehetőleg a "tesztvizsga" kifejezés keltette fel figyelmét, ami az oldalunkon nyújtott szolgáltatások egyik legfontosabb eleme.

Távoktatási (e-learning) rendszerünket számos KÉPZŐSZERV alkalmazza távoktatás és hagyományos tantermi oktatás során, de a hozzáférés EGYÉNILEG is előfizethető.

Szándékunk szerint a portálunkon alkalmazott oktatási módszerrel segítjük azokat, akik vizsgára készülnek, szakmájuk/hivatásuk vagy kedves időtöltésük ismereteit EGYÉNILEG kívánják megszerezni, továbbá azokat, akik VALAMELY KÉPZŐSZERV TANFOLYAMÁRA JÁRNAK, de szeretnék tudásukat maradandóbbá tenni és vizsgabiztonságukat növelni.

Céljaink közé tartozik
segítséget nyújtani a képzőszervek oktatási tevékenységéhez, közösen kialakítani és szinten tartani egy megközelítőleg azonos (magas) színvonalú képzés törzsanyagát, együtt erősíteni a megszerzett tudás értékét, a vizsgák eredményességét.


Mit nyújtunk?A hivatásos, szolgálati célú vagy kedvtelési célú hajózási hatósági képesítő
vizsgára készülőknek

A Hajózási Hatóság által (KH/HL/A/74/37/1/2009 számon) tansegédletként jóváhagyott és felkészülési segédletként ajánlott 
 • folyamatosan karbantartott OKTATÁSI ANYAGOT,
 • a vizsgán alkalmazott HIVATALOS hajózási hatósági VIZSGAKÉRDÉSEK (tesztkérdések) gyakorlásának lehetőségét, tanulást segítő kiegészítő szolgáltatásokkal, ahol az illetékes szervek közzé tették a kérdéseket,
 • azon vizsgatárgyaknál, ahol a hatóság
   - nem tette közzé a vizsgáikon alkalmazott vizsgakérdéseket,
   - nem tette közzé a vizsgáikon alkalmazott vizsgakérdések válaszait,
   - vagy szóbeli a vizsga,
  a felkészítő rendszer, a rendelkezésünkre álló információk figyelembevételével, az általunk készített kérdések és válaszok tesztrendszerű gyakorlási lehetőségét, ami jelentősen segíti a tudás elmélyítését, az önellenőrzést,

 • egyéni tanulást segítő oktatástechnológiai és pedagógiai módszertant is alkalmazó interaktív oktatórendszert,
 • önellenőrzés lehetőségét a tényleges hatósági vizsga rendjét követő vizsga-tesztsorokkal,
 • rendszerbe integrált konzultációs lehetőséget
itt, a Tesztvizsga.hu interneten elérhető és használható felületén.

A Tesztvizsga.hu zárt rendszerű - interneten működő, böngészővel használható - távoktatási képzésmenedzsment rendszer (Learning Management System, LMS) -ként is alkalmazható

jóváhagyott elektronikus távoktatási és oktatást támogató "e-learning" rendszer, mely

szándékaink szerint minden vizsgakérdéshez,
a rendszerünkbe integrált
szakszerű magyarázó szöveg, ábra és elektronikus tananyag olyan kompletten kapcsolódik,
hogy más segédanyag (pl. könyv vagy CD) felhasználása nélkül is
elegendő a hatósági vizsgákra való felkészüléshez.

Árjegyzék
Minden hivatásos hajós figyelmét felhívjuk, hogy egy uniós szabályozás kihirdetése a 12/2022. (IV.14.) ITM rendelet a hivatásos hajósok képesítéseiről jelentősen megváltoztatta a vizsgafelkészülés, a vizsgafeltételek, a vizsgák rendszerét. Oldalunkon kiemeltük a legfontosabb változásokat és azok várhatóan befolyásolják majd a kínálatunkban szereplő tárgyak elnevezését és tartalmát is. Igyekszünk minél gyorsabban követni a jogszabályi változásokat, hogy felhasználóink biztonsággal fel tudjanak készülni vizsgáikra.   


(Tovább... 14961 betű van még )

Tájékoztató bemutatók a Tesztvizsga.hu működéséről
Általános információk
Előfizetőink és Partnereink kérésére részletes bemutatókat készítettünk a Tesztvizsga.hu rendszer működéséről:


 Bemutatók

pdf formátumban
m4v videó formátumban
html formátumban
PowerPoint formátumban
 
A Tesztvizsga.hu rendszer működése, használata:

megtekintés / letöltés megtekintés / letöltés megtekintés megtekintés / letöltés

Új felhasználó regisztrálása:

megtekintés / letöltés megtekintés / letöltés megtekintés megtekintés / letöltés

Megrendelés vagy aktiválás:

megtekintés / letöltés megtekintés / letöltés megtekintés megtekintés / letöltés

A rendszer működésének és használatának bemutatója a megrendelés előtti előzetes tájékozódást szolgálja, azaz eldönthető, hogy érdemes-e használni a Tesztvizsga.hu szolgáltatásait.Új helyzet a hivatásos hajós képzésben - 2022
Belvízi és tengeri hajózás
2022. április 19-én új rend alakult ki a hivatásos hajós képzés területén. Az ITM kihirdette a 12. és 13/2022. (IV.14) ITM rendeleteket, amelyek közül az előbbi az EU több irányelvét és szabványát építette be a magyar jogba.

Hajóvezetők esetében

A hajóvezetők tekintetében jelentős az átalakulás az eddigi rendszerhez képest, mivel megszűnt az "A" és "B" kategória, a "C" kategória pedig más tartalmat kapott.
FONTOS!!!!! Akik 2022. január 18-a előtt szereztek ilyen képesítéseket, azok továbbra is használhatják a korábbi képesítésüket annak érvényességi határáig, de legfeljebb 10 évig. Ezt követően a Vizsgaközpont ezeket kicseréli az új UNIÓS HAJÓVEZETŐ képesítésre. A korábban szerzett vonalvizsgák, tengeri kiegészítők (vonalismeret III.), radarhajós képesítés az új képesítésbe is bekerül (kód formájában).

A Tesztvizsga.hu kialakította az uniós hajóvezetői vizsgákra felkészítő elektronikus tananyagát és - ahol a vizsga is teszt jellegű - teszt gyakorlási rendszerét. Az uniós hajóvezetők vizsgatárgyai külön-külön és csomagban is rendelhetők. Az uniós matróz tananyaga rövidesen elkészül (várhatóan 2024. február).

Az uniós hajóvezető vizsga tárgyi összetétel (és tartalmi leírás) szerint: 

 

Vizsgatárgyak

A tárgy elemei

1

Hajózási szabályzat V. szint

A HSZ teljes anyaga, és annak teszt rendszerben való számonkérése. Felkészülés egyénileg.

2

Hajóvezetéstan VI. szint

A hajóvezetés legfontosabb elemeinek ismerete, kiegészítve a vezetés személyzettel kapcsolatos szervezési, kommunikációs ismeretekkel. A Hajóvezetéstan jegyzet ezekre részletes leírást tartalmaz. Tanfolyami hallgatóinknak a vizsgakérdések ismeretanyagának a jegyzetben való elhelyezkedésre is adunk segítséget, ill. néhány ismeretanyag kiegészítést. A jegyzet tartalmazza a radarhajózási ismereteket is. Felkészítés előadásokon számos videó anyag segítségével. A vizsga szóbeli.

3

Kiegészítő modul I. kategóriájú kompetenciák (gyakorlati vizsga)

A hajón végzett tevékenységek ismertetése, veszélyeinek, szabályainak szóbeli kérdésekre adott szóbeli és gyakorlati válasz formájában való számonkérése. A felkészítés távoktatásban és előadásokon.

4

Kiegészítő modul II. kategóriájú kompetenciák (gyakorlati vizsga)

A hajó vezetésének ismeretei, beleértve a kormányzást, kedvezőtlen helyek meghajózását, a víziutak főbb jellemzőihez való alkalmazkodást és ehhez kapcsolódó kommunikációs, műszaki ismeretek, vészhelyzetek megoldása szóbeli és gyakorlati válasz formájában való számonkérése. A felkészítés távoktatásban és előadásokon.

5

Utazástervezés I. kategóriájú kompetenciák (esettanulmány vizsga)

A hajó rakodásának, útjának tervezését átfogóan számonkérő írásbeli és szóbeli vizsga (konkrét fuvarfeladat megoldása a vizsgabizottság által nyomtatott formában átadott adatok kiértékelése alapján (elemei: víziút jellemzőinek felhasználása, a konkrét hajó részletes ismerete, berakható rakomány mennyiségének meghatározása, a személyzetre vonatkozó szabályok, menetterv a megadott korlátozások figyelembevételével. A felkészítés távoktatásban és előadásokon.

6

Utazástervezés II. kategóriájú kompetenciák (szóbeli vizsga)

Több ismeretcsoportból összeállított 81 kérdés, amely szóban kerül számonkérésre. A felkészítés távoktatásban és előadásokon.

7

Utazás megvalósítása (gyakorlati vizsga)

Egy felkészítő tárgy, ami kiemeli a Hajóvezetéstanból és esetleg már tárgyakból a kompetencia lista témáihoz tartozó elemeket és felhívja a vizsgázó figyelmét mire koncentráljon a vizsgán. A felkészítés távoktatásban és előadásokon.

8

Vonalismret III.

A vizsga a tengeri jellegű szakaszokon hajózáshoz szükséges ismereteke tartalmazza. A vizsga teszt vizsgával kezdődik, majd a gyakorlati elemek a tengeri térképhasználat, út-tervezés, jelzések ismeretére terjed ki. A felkészítés távoktatás, előadás formájában történik. Valamennyi fenti tárgyból tett sikeres vizsga után tehető a vizsga.

A hajóvezetői képesítés megszerzésének feltételeit a következő táblázatban találhatja meg.


Tájékoztatásul:

A matróz képesítés megszerzésének feltételei jelentős mértékben átalakultak. Javasoljuk minden érintettnek a 12/2022.(IV.14.) ITM rendeletben az általános szabályokat, ill. matróz képesítésről szóló 3. mellékletét tanulmányozni (njt.hu oldalon megtalálhatók). A tesztvizsga.hu rövidesen hozzáférhetővé teszi a vizsgafelkészítő tananyagát.
Jelentős változás történt e tekintetben 2023.11.23-án kiadott módosító rendelettel, amely megengedi, hogy a kizárólag magyar területen közlekedő hajókon a matróz munkakört ne csak uniós matróz, hanem a hagyományos (nem uniós) matróz képesítéssel is el lehessen látni. Ez a megoldás lényegesen csökkenti a vizsgáig való eljutás idejét és az unióshoz képest egyes elemekre nem tér ki a képesítést megszerzők és az őket alkalmazó vállalkozások hátrányba kerülése nélkül. A Tesztvizsga.hu oldalán továbbra is hozzáférhető ennek a matróz képzésnek a távoktatásos anyaga.

Változott a hajós szolgálati könyv megszerzésének feltételrendszere azzal, hogy egyéb feltételek mellett biztonságtechnikai vizsgát ír elő a rendelet, amely tehető a jogosultággal rendelkező képzőszervnél vagy a Vizsgaközpontnál. Utóbbi közzé tette a honlapján a vizsgakérdéseket és az eljárás menetét (https://vizsgakozpont.hu/hajozas/konyv-kivaltasa-csereje-potlasa-hszk). E vizsgára felkészítő tananyagunk és tesztkérdéseink az Árjegyzék menüpontban rendelhetők meg "Biztonsági alapképzés" cím alatt.
Fontos, figyelmet kívánó változás az, hogy a hajós szolgálati könyvbe jegyzett utak, szolgálatok legfeljebb 15 hónapra visszamenőleg igazolhatók le. Ennek elmulasztása jogvesztő, azaz nem igazolható, nem vehető figyelembe szolgálati időkén a vizsgáztatásban;

A rendelet számos egyéb képesítés megszerzési feltételeit is szabályozza, amelyek részben újak a magyar jogban, pl. az LNG hajóvezető, de korábbiakat is újra szabályoz, pl. a személyhajózási szakértő képesítést is. A másik megjelent rendelettel (13/2022.ITM r.) együtt több eddigi képesítést megszűntet, pl. fedélzeti tiszt, géphajókormányos, kishajóvezető "A". Ezek a képesítések már nem szerezhetők meg, de érvényességük időpontjáig még használhatók.

Módosult a szolgálati célú és hivatásos kishajóvezetők feltételrendszere, amelyből törlésre került a vonalvizsga és ezzel a nemzetközi víziutakon eddig előírt nyelvvizsga is. A Tesztvizsga.hu szakértői javasolják a kishajóvezetői képesítést szerzőknek, hogy a kötelezettség eltörlése ellenére tanulmányozzák annak a vízterületnek az ismereteit (vonalismeret), amelyen vezetni szándékoznak, mert a biztonságuk érdekében érdemesnek (fontosnak) tartjuk. Szintén ajánlatos a Rádiókezelő képesítés megszerzése is akkor, ha - különösen hivatásos kishajóvezetőknél - olyan hajóra is kerülhetnek, ahol üzemel hajórádió.


(Tovább... 18239 betű van még )

A nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány (ICC) elfogadásáról
Belvízi és tengeri hajózás
Sokan érdeklődtek nálunk a különböző országokban szerzett képesítések itthoni használhatósága iránt, amelyre a hajózási hatóság által kibocsátott tájékoztató ad részben választ a kedvtelési képesítések tekintetében (pl. horvát képesítés). A tájékoztatóban az alábbi mondatot emelték ki:

"Magyar állampolgár számára más ENSZ EGB tagállam által kiállított Bizonyítvány csak abban az esetben fogadható el, amennyiben annak tulajdonosa bizonyítottan a kiállító tagállamban él."

Teljes tájékoztató
:


(Tovább... 5103 betű van még )

Tudományosan bizonyítva is hatékony a Tesztvizsga.hu alkalmazott módszere
Általános információk
Kutatók felismerték és bizonyították azt, hogy hatékony az a módszer, ahogyan a rendszerünk kitalálója és fejlesztője tanította olyanoknak a Morse-t, akiket ugyan úgy vittek be katonának mint őt, tehát akaratuk ellenére. Ezt a módszert programozta le egy Commodore számítógépen működő Morse oktató programba kb. 1985-ben, később PC-re, majd 2007-ben a Tesztvizsga.hu ma is alkalmazott rendszerébe. A Tesztvizsga.hu, a cikkben leírt módszert is alkalmazza (a "teszt-hatás"-t és az "előteszt-hatás"-t is beleértve) tehát mára tudományosan is bizonyított, hogy miért olyan sikeresek a vizsgákon azok, akik ezt a rendszert is alkalmazzák felkészülésük során.

A hivatkozott cikk:
A Vonalismeret vizsgáról
Belvízi és tengeri hajózás

A Vonalismeret vizsgáról

        
A hajóvezetői ismeretek egyik legfontosabb és egyben legnehezebben megszerezhető ismeretrésze a VONALISMERET. Felhasználóink, a szakmában dolgozók régen sürgetik, hogy fejlesszünk ebben az irányban, amiben az utóbbi hetekben nagyot léptünk előre. 

Ma már Straubing (2331. fkm) és Bok (1433. fkm) között 898 km hosszú Duna-szakaszra és a Tisza Vásárosnamény (686.fkm) - Záhony (632. fkm) szakaszra nyújtunk részletes tananyagot, és vizsgára felkészülést elősegítő tesztkérdéseket. 

A tananyag tartalmazza a legfrissebb térképeket és azokon a legfontosabb vezetési ismereteket, valamint az egyes szakaszokra vonatkozó legfontosabb adatokat, szabályokat. A tananyag sok fotót és ahol rendelkezünk ilyennel radarképet tartalmaz, amelyek szintén segítik a helyismeret elmélyítését és az eredményes vizsgát.

A tananyag már jelen állapotában is alkalmas a vonalvizsgára felkészülésre, a tesztkérdések egyenlőre csak ezt segítő segédeszközök, mivel a hatósági vizsga nem teszt-rendszerű ebből a tárgyból. Ugyanakkor a tesztek, tesztsorok megoldása elmélyíti és biztosabbá teszi a vizsgára készülő tudását, azaz jó szívvel ajánljuk azoknak, akik segítség nélkül készülnek a vizsgára, és azoknak, akik erősíteni akarják vizsgabiztonságukat, valamint a sikeres vizsga utáni első önálló lépésekhez kívánnak minél erősebb hátteret maguknak.

A 12/2022.(IV.14) ITM rendelettel kihirdetett, a hivatásos hajósok képesítéseiről szóló új szabályozás a vonalvizsga területén is újdonságokkal szolgál. A vonalvizsgára vonatkozó általános szabályok mellett a 9. melléklet tartalmazza a részleteket, amelyek közül kiemeljük a legfontosabb vizsgafeltételeket:

 

 • A vizsgára jelentkező az általános szabályokon túl a hajózási hatóság vagy a vizsgaközpont által igazoltan megtett 8 hegy- és 8 völgymeneti utat igazol a kérelmezett szakaszra, mely utakat a vizsgára jelentkezést megelőző tíz éven belül, ezek közül legalább 3 hegy- és völgymeneti utat három éven belül kell teljesíteni.
 • A vizsgára jelentkező a vizsgaközpont részére igazolja, hogy a vonalvizsga szintjének megfelelő hajóvezetői képesítéssel rendelkezik, vagy az ahhoz előírt vizsgákat már sikeresen teljesítette (a könnyebb érthetőség érdekében: a vonalvizsgát a hajóvezetői vizsga után lehet tenni, azaz a korábbiakkal ellentétben nem tehető le előre).
 • Az előírt gyakorlati utakat legalább matróz vagy annál magasabb szintű beosztásban, és nagyhajón vagy személyhajónak minősülő kishajón kell teljesíteni.
 • Vonalvizsga-köteles szakaszok: a Duna fő ága az 1811–1250. fkm közötti, a Tisza 403–255. fkm közti szakaszaira.
 • Vonalvizsgát kell tenni azokra a Magyarországon kívüli víziút-szakaszokra, amelyek esetén a vízterület helye szerint illetékes hajózási hatóság vonalvizsga letételéhez köti a hajóvezetést (ilyen pl. a Duna 2322-2249. fkm közti szakasza, az osztrák Dunaszakasz szabadfolyású vízterületei, azaz Bécs alatt (1920-1880. fm) és a Melk-Krems szakasz (2036-2001. fkm), valamint a Strudeni szakasz (2081-2074. fkm). Az Újvidék alatti Dunaszakaszra vonatkozóan a területileg illetékes szervek még nem döntöttek a vizsgakötelezettségről; a Rajna Iffezheim-német/holland határ közti szakasza (335-857. fkm) szintén vizsgaköteles. További vizsgaköteles szakaszokról az EU honlapján találhatók információk.
 • Az általános szabályok szerint - a fenti vizsgaköteles szakaszokon kívül - minden más magyarországi vízterületen, ill. más országokban, ahol a helyi szabályok nem kötik vonalvizsgához a vezetést a hajóvezetői képesítés birtokában vezethető hajó/kötelék.

 A Vonalvizsga további elemeinek sikeres teljesítését is segíti  tananyagunk, mivel a vaktérkép kitöltéséhez minden információ szerepel a tananyagban található térképeken, amelyek az elektronikus térképek szokásos tartalmán kívül tartalmazzák a találkozási szabályokat és a kedvezőtlen áramlások (limány, keresztáramlás) miatt nehezebben hajószható területek megjelölését, a szakasz jellegzetes részeinek radarképét, fényképét, továbbá azokat a szabályokat (HSZ, hirdetmények), amelyek a biztonságos hajóvezetéshez szükségesek.

A teljes vízterület tagolása (részszakaszok) megközelítőleg 25-40 km hosszúságúak azért, hogy azok se kényszerüljenek felesleges kiadásra, akik rövidebb szakaszokból vizsgáznak. Az új szabályozásnak megfelelő csomagok kialakítása folyamatban van.

Ne riasszon meg a II. szint olyanokat, akiknek I. szinten kell vizsgázniuk, mert úgy véljük, hogy a több ismeretből könnyebb egy egyszerűbb vizsgát sikeresen letenni, mint tananyag nélkül.

       Valamennyi szakmabeli épülésére bemutatunk egy régmúltban készült saját kézzel rajzolt vonaltérkép részletet, amely jól mutatja a korabeli hajóskapitány ismeretszerzésének, tanulásának, ill. a tapasztalatok rögzítésének módját, a szakmai tudás mellett az igényes vezető egyéb (pl. történelmi) ismereteinek elmélyítését.


2022. április 19-én új szabályok léptek hatályba
Belvízi és tengeri hajózás
2022. április 14-én két olyan jogszabály jelent meg, és 19-én lépett hatályba, amelyek alapvetően megváltoztatták a hivatásos hajós képesítési rendszert. 

A 12/2022.(IV.14) ITM rendelet a hivatásos hajós képesítésekről több uniós irányelvben és szabványban (ES-QIN és ES-TRIN) megjelent szabályozást, ill. ezekhez kapcsolódnak uniós határozatok, ajánlások) ültet át a magyar jogba. Ezzel a korábbi hivatásos hajós képesítések közül - a kishajósok és a révészek kivételével - ebbe a jogszabályba került a képesítések megszerzésének teljes szabályozása. A jogszabály még kiegészül a jövőben a vizsgáztatás részleteit tartalmazó hajózási hatósági dokumentummal, mivel ezt a részét a jogszabály nem tartalmazza. 
Jelentősen megváltozott úgy a matróz, mint a hajóvezetői, a vonalismeret, a személyhajózási szakértő képesítések vizsgáinak feltételrendszere. Javasoljuk a KAV honlapjának időnkénti és vizsgafelkészülés előtti megtekintését. Az új szabályozás feltételrendszerének példái:
-------------------------------
Jelentős változás a rendszerben, hogy a hajós szolgálati könyv kiváltását Alap biztonsági vizsgához köti a jogszabály, amit az engedéllyel rendelkező képzőszervnél vagy a Vizsgaközpontnál lehet tenni. Részleteket a KAV honlapján lehet olvasni. 
Aki önállóan kíván felkészülni annak javasoljuk az "Biztonsági alapképzés" tananyagunk alapján történő felkészülést, ami a szóbeli hatósági kérdésekre teszt formában készít fel a szükséges tananyag biztosításával. A felkészítő anyagot (két tárgy vagy együtt csomagban) az Árjegyzék menüpontban lehet kiválasztani.
-------------------------------

Uniós matróz képesítés megszerzése

Feltételek

 

1. változat:

 

legalább 17. életév és

 

legalább két év időtartamú jóváhagyott képzési program elvégzése, amelynek részeként legalább 90 nap hajózási idő teljesítése.

 

2. változat:

 

legalább a 18. életév és

 

a Hajózási vizsgaközpont vagy jóváhagyott képzési programmal rendelkező képzőszerv által szervezett, a Hajózási vizsgaközpont által lebonyolított képesítő vizsga, ami igazolja, hogy megfelel az adott üzemeltetési szintű feladatok tekintetében a matróz kompetenciákra vonatkozóan meghatározott követelményeknek, és követelményeknek, és 

 

360 nap hajózási idő.

 
 

3. változat:

 

legalább a 18. életév és

 

a Hajózási vizsgaközpont vagy jóváhagyott képzési programmal rendelkező képzőszerv által szervezett, a Hajózási vizsgaközpont által lebonyolított képesítő vizsga, ami igazolja, hogy megfelel az adott üzemeltetési szintű feladatok tekintetében a matróz kompetenciákra vonatkozóan meghatározott követelményeknek, és

 

legalább 180 nap hajózási idő és legalább 250 olyan nap, amelynek során a kérelmező tengeri hajón, a fedélzeti személyzet tagjaként szerzett munkatapasztalatot.

 

4. változat:

 

legalább ötéves, a jóváhagyott képzési programra történő jelentkezés előtt szerzett munkatapasztalat és

 

legalább kilenc hónap időtartamú jóváhagyott képzési program elvégzése, amely az üzemeltetési szintű feladatok tekintetében a matróz kompetenciákra vonatkozóan meghatározott követelményeken alapult, amelynek részeként legalább 90 nap hajózási idő.

 

5. változat:

 

képzési programra történő jelentkezést megelőzően, tengeri hajón, a fedélzeti személyzet tagjaként legalább 500 nap munkatapasztalat igazolása és

 

legalább kilenc hónap időtartamú jóváhagyott képzési program elvégzése, amely az üzemeltetési szintű feladatok tekintetében a matróz kompetenciákra vonatkozóan meghatározott követelményeken alapult, amelynek részeként legalább 90 nap hajózási idő.

 

6. változat:

 

A jóváhagyott képzési programra történő jelentkezést megelőzően, legalább három éves időtartamú szakképzési program elvégzése, és

 

legalább kilenc hónap időtartamú jóváhagyott képzési program elvégzése, amely az üzemeltetési szintű feladatok tekintetében a matróz kompetenciákra vonatkozóan meghatározott követelményeken alapult, amelynek részeként legalább 90 nap hajózási idő.

 

 Matróz képesítés uniós matróz képesítésre cserélése:

A 2022. január 18. előtt megszerzett matróz képesítés helyett akkor jegyezhető be a hajós szolgálati könyvbe uniós matróz képesítés, ha a kérelmező rendelkezik legalább 540 nap hajózási idővel, amelyből legalább 180 napot belvízi hajózásban töltött.

A minimális hajózási idő helyett legfeljebb 360 nap hajózási idővel kevesebb időt is el kell fogadni, ha a kérelmező olyan képzés sikeres elvégzését igazoló okirattal rendelkezik, amelyet a hajózási hatóság elismert, és amely igazolja, hogy a kérelmező egy gyakorlati navigációs munkát is magában foglaló speciális belvízi hajózási képzést végzett el. Az elfogadható kevesebb idő mértéke legfeljebb a speciális képzés időtartamának megfelelő lehet. Az e rendelet hatálybalépése előtt megkezdett gyakorlatszerzésre fordított időt el kell fogadni.

A hajós szolgálati könyvben a szolgálati időkre és utakra, gyakorlatra vonatkozó bejegyzés akkor tekinthető igazoltnak, ha azt a hajózási hatóság nyilvántartásába bevezették.

Mi szükséges még a képesítés kiadásához a fentieken kívül?

·        kitöltött és aláírt kérelem adatlap

·        eljárási díj megfizetését igazoló dokumentum (a képesítés bejegyzésének díja: 1000 Ft)

·        személyazonosságot igazoló okmány

·        az egészségi alkalmasságot igazoló dokumentum vagy képesítő okmány

·        képesítésre vonatkozó életkorral kapcsolatos követelmények teljesítését igazoló dokumentum

·        kompetenciával kapcsolatos minimumkövetelmények teljesítésének igazolása

·        hatósági megfeleléssel kapcsolatos minimumkövetelmények teljesítését igazoló dokumentumok

·        hajózási idővel kapcsolatos minimumkövetelmények teljesítését igazoló dokumentumok

·        nyilatkozat arról, hogy a kérelmező nem rendelkezik már korábban kiállított azonos szintű képesítéssel

 Az uniós matróz vizsga tananyaga és tesztkérdései hamarosan elérhetők lesznek oldalunkon.

Uniós hajóvezető képesítés megszerzésének feltételei

 

1. változat:

 

18. életév betöltése, és

 

rádiókezelői bizonyítvány, és

 

legalább három év időtartamú, jóváhagyott képzési program elvégzése, amely az irányítási szintű feladatok tekintetében a hajóvezetői kompetenciák elsajátítására vonatkozott, és

 

360 nap hajózási idő a képzés részeként vagy annak befejezése után.

 

2. változat:

 

18. életév betöltése, és

 

uniós kormányosi képesítő bizonyítvány, és

 

rádiókezelői bizonyítvány, és

 

180 nap hajózási idő, és

 

a vizsgaközpont által lebonyolított képesítő vizsga, ami igazolja az adott irányítási szintű feladatok tekintetében a hajóvezetői kompetenciák alkalmazásképes elsajátítását.

 

3. változat:

 

18. életév betöltése, és

 

legalább 540 nap hajózási idő, és

 

rádiókezelői bizonyítvány, és

 

a vizsgaközpont által lebonyolított képesítő vizsga, ami igazolja az adott irányítási szintű feladatok tekintetében a hajóvezetői kompetenciák alkalmazásképes elsajátítását.

 
 

4. változat:

 

18. életév betöltése, és

 

rádiókezelői bizonyítvány, és

 

legalább 180 nap hajózási idő, és

 

tengeri hajón, a fedélzeti személyzet tagjaként szerzett legalább 500 nap munkatapasztalat, és

 

a vizsgaközpont által lebonyolított képesítő vizsga, ami igazolja az adott irányítási szintű feladatok tekintetében a hajóvezetői kompetenciák alkalmazásképes elsajátítását.

 

5. változat:

 

rádiókezelői bizonyítvány, és

 

legalább ötéves, valamely jóváhagyott képzési programra történő jelentkezés előtt szerzett munkatapasztalat, és

 

legalább másfél év időtartamú, jóváhagyott képzési program elvégzése, amely az irányítási szintű feladatok tekintetében a hajóvezetői kompetenciák elsajátítására vonatkozott.

 

a jóváhagyott képzési program részeként legalább 180 nap hajózási idő, és

 

legalább 180 nap hajózási idő a jóváhagyott képzés után.

 

6. változat

 

rádiókezelői bizonyítvány, és

 

egy képzési programra történő jelentkezést megelőzően egy tengeri hajón, a fedélzeti személyzet tagjaként legalább 500 nap munkatapasztalat, és

 

legalább másfél év időtartamú, jóváhagyott képzési program elvégzése, amely az irányítási szintű feladatok tekintetében a hajóvezetői kompetenciák elsajátítására vonatkozott, és

 

a jóváhagyott képzési program részeként legalább 180 nap hajózási idő, és

 

legalább 180 nap hajózási idő a jóváhagyott képzés után.

 

7. változat:

 

rádiókezelői bizonyítvány, és

 

képzési programra történő jelentkezést megelőzően legalább három év időtartamú szakképzési program elvégzése, és

 

legalább másfél év időtartamú, jóváhagyott képzési program elvégzése, amely az irányítási szintű feladatok tekintetében a hajóvezetői kompetenciák elsajátítására vonatkozott, és

 

a jóváhagyott képzési program részeként legalább 180 nap hajózási idő, és

 

legalább 180 nap hajózási idő a jóváhagyott képzés után.

 

Az uniós hajóvezető vizsga elektronikus tananyaga, tesztkérdései és esettanulmány példái várhatóan január folyamán elérhetők lesznek oldalunkon.
--------------------------------
A 13/2022. (IV.14.) ITM rendelet a fenti uniós irányelveknek megfelelően módosít több hajózást érintő jogszabályt, így a 13/2001, 15/2001 KÖVIM rendeleteket, a szolgálati könyvről és az egészségi alkalmasság vizsgálatáról szóló rendeletet, valamint a díjrendeletet és a Hajózási szabályzatot. 
Mindkét jogszabály, ill. a módosult jogszabályok új szövege megtalálható a kormány honlapján: njt.hu 
-------------------------------
Az Elsősegélynyújtó és Uniós személyhajózási szakértő vizsga elméleti részére vonatkozóan már elérhető tananyagunk és tesztkérdéseink, amelyek a képzőszervi elméleti képzés és vizsgák alapját képezi.
Matróz képesítés
Belvízi és tengeri hajózás
Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy több partnerünk kérésére elkészítettük a MATRÓZ képzéshez szükséges elméleti tananyagot, amely már elérhető honlapunkon. A jövőben ez a matróz képesítés csak tavainkon használható munkavégzésre, mivel a 12/2022.ITM rendelet minden más víziúton uniós matróz képesítést ír elő, amely lényegesen eltérő követelményrendszert alkalmaz. A  Tesztvizsga.hu is elkészíti a szükséges tananyagot és gyakorlási lehetőségeket, amelynek elkészültét jelezni fogjuk honlapunkon.
-----
A tavakra alkalmazható tananyagunk a jelenleg hatályos követelményeknek felel meg, azonban mindenképpen szükséges hozzá a matróz szakma gyakorlati részének elsajátítása is (erre kitérünk a tananyag végén). Az e-learning tananyag és teszt gyakorlási lehetőség valamint a  többi képesítésnél megszokott vizsgaszimulációs elem lehetővé teszi a képző szerveknek a  (időben és eredményességben) hatékony elméleti képzést és elsősorban a gyakorlati képzésre történő felkészítést is.
A tananyag és a tesztgyakorló/vizsgáztató anyag két tárgyból áll:
- Hajózási szabályzat
- Hajózási ismeretek.
Kapható külön és csomagban.
Azoknak a gyakorlati elemeknek az elsajátítását, amelyek csak a valós gyakorlati hajózás során érhetők el (pl. bárka-leforgatás, műveletek vontatmánnyal, tolóhajóval, zsilipelés) videókkal és animációkkal tesszük elérhetővé (ezek használatához, pl. pps, MP4, gif szükségesek olyan programok, amelyekkel megtekinthetők, ill. a YouTube elérhetősége). Hajózási Szabályzat változások 2012.01.01-től.
Belvízi és tengeri hajózás
A Hajózási Szabályzat I. részében
 • Több helyen változott a Szabályzat struktúrája, pl.
  • csoportosítva találhatók meg a fogalmak meghatározásai, amelyek kis mértékben változtak is (pl. változott az úszó anyagok köteléke, amelynek új neve úszó testek köteléke), valamint bővültek újakkal;
  • közös cikkekben találhatók meg a hajók éjszakai és nappali jelzései;
  • megszűnt a 9. fejezet és helyette új 10. fejezet készült;
 • módosult a több géphajóval vontatott kötelékekben a kötelék vezetőjének meghatározási rendje (egy rövidebb előfogat esetén nem az elöl haladó hajó lesz a kötelék vezetője) és rendezi a több tolóhajóval továbbított tolt kötelékek vezetési és jelzési kötelezettségeit;
 • kis mértékben változott a kötelező gondosság szabályozása is;
 • kiszélesedett a látási holttér értelmezése és megszűnt az a lehetőség, hogy ilyen esetben különböző eszközökkel lehetett azt kiváltani – a jövőben ezt kizárólag a radarral lehet megtenni;
 • több esetben megszűnt műszaki előírások részletes ismertetése a Szabályzatban, pl. a merülési jelek, a színek, fényerősségek, hangjelzések karakterisztikájának pontos leírása, radarberendezés előírásai, és hasonlóan jár el a Szabályzat a felszerelésekkel, a hajó szerkezetével kapcsolatban is, amelyeknél más jogszabályokra, szabványokra hivatkozik a Szabályzat;
 • lényegesen kiszélesítette a Szabályzat azoknak az okmányoknak a körét, amelyeket megkövetel a hajókon (1.10 cikk), amely elsősorban a hivatásos hajózásban jelent növekedést és azon belül a kishajók esetében is figyelemre méltóak a változások; egy elemet kiemelve: a pihenőidő nyilvántartására szolgáló dokumentum a magyar lobogó alatti hajókon a hajónapló (ez alapvetően erre szolgál), azaz ha olyan hajón , ahol ez más előírások miatt nem szükséges ezzel teljesíthetik a pihenő idő nyilvántartás kötelezettségét (a hajózási hatóságnál szerezhető be);
 • új elem a Szabályzatban, hogy a hajózást szabályozó kiemelkedően fontos dokumentumokat (pl. magát a Szabályzatot is) jóval szélesebb körben teszi kötelezővé a hajón tartást, mint korábban, így pl. a nyitott kishajók kivételével ebben a kategóriában is mindenhol kötelező a hajón tartás;
 • jelentős számú új éjszakai és nappali jelzés került bevezetésre és jelentősen átalakult a kötelékek megjelöléséke rendje is (különösen a tolt és vontatott kötelékek esetében, ahol jóval több jelzést kell kihelyezni és az eddigiekhez képest eltérő helyre), pl. egy háromoszlopos és kétsoros tolt köteléken az eddig szükséges 8 fény helyett 12 fény; egy ugyanekkora vontatmányon az eddigi 7 fény helyett 11 fény; átalakult kis mértékben a mellévett alakzat megjelölése is;
 • új elem a 110 m-t meghaladó testhosszú hajók külön kategóriában kezelése is;
 • a belvízen eddig teljesen ismeretlen jelzések is rendszerbe kerültek, amelyek zömmel a COLREG-ből származnak (pl. aknamentesítést végző hajó, műveletképességében korlátozott hajó, révkalauz hajó) és ezzel módosult néhány eddigi jelzés is, pl. kiegészült a műveletképtelen hajó jelzéseinek tárháza;
 • jelentősen átalakultak a halászattal foglalkozó hajók és kitűző hajók jelzései;
 • néhány olyan jelzés is része az új Szabályzatnak, ami a korábbi elvekkel ellentétes, pl. az előfogattal haladó tolt kötelék sárga farfényei;
 • új eleme a Szabályzatnak, hogy több olyan jelzés, amely korábban a kishajókon nem került előírásra most ott is kötelező (pl. a nyílt helyen veszteglő hajó fekete gömb jelzése);
 • megváltozott a veszélyes árut szállító hajók jelzéseivel foglalkozó rész is, de ez inkább a könnyebb alkalmazhatóságot szolgálja, a lényegen nem változtat (a jelzésekben minimális a változás);
 • új komp változatot emelt be a Szabályzat a függesztőköteles komp (ez a mederben lehorgonyzott bójára vagy csónakra függesztett kötél segítségével átvágató komp) jelzéseinek szabályozásával;
 • bekerült a Szabályzatba is a kötelékek továbbíthatóságát a hajóbizonyítványba történt bejegyzéshez kötő szabály, azaz csak olyan célra (méretre, terhelésre, üzemformára) lehet – a mentést kivéve – alkalmazni a hajót, amelyre a hajóokmányában a hatóság alkalmasnak nyilvánítja;
 • külön szabályozza a Szabályzat a tolt bárkák köteléken kívüli közlekedésének feltételeit;
 • jelentősen változott a radarhajózással kapcsolatos szabályozás, amely kiegészült az Inland ECDIS berendezésekkel, ill. az AIS készülékekre vonatkozó szabályozással; szintén új elem, hogy a gyorsjáratú hajó – függetlenül a láthatóságtól – menetben köteles radart használni;
 • a korlátozott látási viszonyok közti hajózás szabályozása nagymértékben változott;
  • alapesetben ilyenkor csak radarral közlekedhetnek a hajók (nem tekintendő korlátozott látási viszonynak az éjszaka önmagában, azaz, ha más korlátozó tényező (pl. köd, hóesés, zápor, homokvihar) nem egészíti ki;
  • a völgymenetben közlekedő vontatmánynak még radarral sem engedélyezi a Szabályzat a közlekedést és a legközelebbi kikötő- vagy veszteglőhelyen kikötésre kötelezi;
  • szigorította a Szabályzat a radarral közlekedő és a korlátozott látási viszonyok között a hajóútban veszteglő radar nélkuüli hajók kommunikációs (rádiózási) kötelezettségeit;
  • szintén jelentős változás, hogy ellentétben a korábbi szabályokkal korlátozott látási viszonyok között hajózva nem kell alkalmazni az összeütközés veszélyét jelző (rövid hangok sorozata) hangjelzést;
 • jelentősen átalakult a kiemelten védendő hajók bejelentési kötelezettségének szabályozása
  • részben bővült a bejelentésre kötelezettek köre (a veszélyes árut szállítók mellé kerültek a 20-nál több konténert szállítók, és a személyhajók (amelyek nem kiránduló hajók, vagyis a kabinos hajók), valamint a tengeri hajók és a különleges szállítást végzők;
  • másrészt kisebb mértékben módosult a bejelentés tartalma;
 • a korábbi 9. fejezetből a 10. fejezetbe kerültek a környezetvédelmi szabályok, amelyek a korábbiakhoz képest jelentősen átalakultak (kevésbé definíciókból állnak, nőtt a rendelkező elemek száma, de alapvetően új szabály nem került be a környezetvédelmi kötelező gondosságon kívül;
 • ezzel kapcsolatban bekerült a Szabályzatba a Fáradt olaj napló mintája.
A Hajózási Szabályzat II. részében
 • jelentősen módosult néhány fogalom meghatározása, ill. néhány új fogalom is bevezetésre került;
 • a nemzeti rész funkciójának megfelelően néhány elemet részletesebben szabályoz, mint az első rész, egyebek mellett pontosítja az ideiglenes előfogat fogalmát is (2000 m hosszú szakaszban);
 • új elem a Szabályzatban a szervezett vízitúrák szabályozása, amely 10-nél több hajóból álló túra esetén túravezetőt követel meg és annak megfelelő (kishajó-vezető) képesítéssel kell rendelkeznie;
 • a nemzeti rész Magyarország teruületére elsődlegesen a rádiókapcsolatot írja elő a hajók számára, amelyet kényszerhelyzetben (üzemképtelen rádió, vagy kommunikációs zavar) helyettesíthet a hajó jelzésekkel;
 • megszüntette az új HSZ a 16. csatorna hajók közti kommunikációra való használatát, azaz minden víziútunkon (folyón és tavon is) a 10. a hajó-hajó közti kapcsolatra kijelölt csatorna – a 16. csatornán vészhívást lehet végezni;
 • visszakerült a Szabályzatba a kishajók, vízi sporteszközök, csónakok különböző nagyhajók útjának keresztezésekor követendő – pontos távolságokat meghatározó –szabályozása (1500/1000 m);
 • korábban vitatott helyzetet tesz egyértelművé a Szabályzat a következő meghatározással: „Azt a hajót, amely a Szabályzatban foglalt jelzésekkel vagy átmeneti rendelkezéssel kijelölt helyen van kikötve, illetőleg lekötve, jelzési és őrzési szempontból is hajóúton kívül veszteglőnek kell tekinteni.” (ezt csak különleges körülmények írják felül);
 • módosultak a köteles komp közlekedésének biztonsági szabályai, ezen beluül a kötél megközelítésének szabályai pontosításra kerültek (távolságtartási kötelezettség 50 m);
 • megszüntette a Szabályzat a közforgalmú személyszállító hajóról fürdési lehetőséget;
 • jelentősen változtak a mentő kisgéphajók jelzéseire vonatkozó előírások.
A hajózási szakterületet teszt rendszerben számon kért hivatalos vizsgakérdéseit, a válaszokat, valamint a mintakérdéseket a Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött megállapodásban meghatározott szabályok szerint munkacsoportunk készíti,  tartja karban és teszi elérhetővé előfizetéses rendszerben, így a

2012. január 1-től hatályos Hajózási Szabályzat hivatalos vizsgakérdései gyakorolhatók oldalunkon, amelyen folyamatosan követjük a rendelet későbbi módosításait is (így jelenleg a 2024. február 1-től hatályos kérdések kerülnek folyamatos átvezetésre).Változik a világ a hajós képzésben
Belvízi és tengeri hajózás
Elektronikus vizsga és e-learning

Bár a világválság visszavetette a hajóvásárlási kedvet (és lehetőségeket) a hajózás nem veszített vonzerejéből. Ma már sokan választják a hajóbérlés lehetőségét bel- és külföldön egyaránt. Az itthon szerzett kedvtelési célú kishajó-vezető képesítéseket Európa majd minden belvízén elfogadják (csak a Rajnán kell egy vonalvizsgával kiegészíteni az itthoni ismereteket). Folyik a szezon a hajós képzésben is, amelynek piacán több új szervezet is megjelent, valamint a változó igények és jogszabályi környezet újfajta gondolkodást generált.

E témakörről az alábbiakban adjuk közre gondolatainkat.


(Tovább... 21164 betű van még )

Hajósok képzésével foglalkozó iskolák, ill. szervezetek számára
Belvízi és tengeri hajózás
A hajózási képesítésekről szóló rendelet azerint minden, hajó vezetésére jogosító kedvtelési célú, szolgálati célú és hivatásos  hajózási képesítés megszerzésének egyik előfeltétele, jóváhagyott képzőszervnél végzett tanfolyam és annak igazolása. Ilyen igazolást, a Hajózási Hatóság által jóváhagyott képzőszervek állíthatnak ki. 
Képzőszerv jóváhagyásának egyik feltétele a jóváhagyott tematika alkalmazása és (megfelelő példányszámban rendelkezésre álló) jóváhagyott tananyag a képzésben. 

A Tesztvizsga.hu - 17 éve - olyan tananyagot tesz hozzáférhetővé megrendelőinek, amelyeket a Hajózási Hatóság jóváhagyott, ill. amikor erre már nem volt hatásköre, akkor annak vizsgálatát követően ajánlott tananyagai között szerepeltet, és amelyeket az egyes szakterületek elismert szakemberei készítettek. Ezek a tananyagok a hatósági engedélyezés során alkalmazhatók jóváhagyott tananyagként akkor, ha a képzőszerv együttműködési megállapodás alapján azt alkalmazza az oktatásban és azt használja is. 


Képzőszervek és oktatók számára jelentős viszonteladói kedvezményt biztosítunk, egységes feltételekkel:


(Tovább... 9647 betű van még )

Hajózni muszáj
Belvízi és tengeri hajózás
A vízről a mozgást szerető embernek az úszás és a hajó jut eszébe. A hajózás a történelem minden időszakában kihívást jelentett az ember számára, mert a természet mérhetetlen nagyságával és erejével közvetlenül találkozhatott, ugyanakkor a jól képzett hajós szakember, tengerész, a jól felkészült kedvtelési (sport) hajós biztonsággal tartja kézben az általa vezetett evezős, vitorlás, vagy géphajót, ami sokaknak jelent megunhatatlan, mindig megújuló élményt.

A hajóvezetés szilárd elméleti alapok ismeretében és megfelelő gyakorlattal végezhető biztonságosan. A hajóvezetés két alapvető ismeretrendszer együttes alkalmazását követeli meg, ezek a műveletezés (hajóvezetéstan) és a Hajózási szabályzat, amelyhez kellő helyismeret (hivatásos hajósoknál vonalismeret), valamint a hajó és berendezéseinek, illetve a jogi környezet, a kikötői tevékenységek, kereskedelmi eljárások ismerete szükséges. A hajó vezetője gyakran kerül azonnali döntési helyzetekbe, amelyeket akkor tud gyorsan és helyesen megoldani, ha megfelelő színvonalú képzésben részesült.

A jó felkészülés egyik módja a szervezett (tanfolyam) képzés, de egyre több lehetőség van az egyéni felkészülés (önképzés), vagy távoktatás (e-learning) alkalmazására. Utóbbi módszerhez könnyen elérhető oktatási anyagok, önellenőrzésre alkalmas oktatási módszerek szükségesek. Ilyen módszert alakított ki társaságunk mára a teljes kínálatban tartott vizsgatárgyak tekintetében (minden szinten):
 • Hajózási Szabályzat - kedvtelési célú (sportos - más régies kifejezésekkel: vízi KRESZ, vízijártassági), szolgálati és minden szintű hivatásos,
 • Hajózási ismeretek - kedvtelési célú (sportos - vitorlás, ill. kisgéphajós)
 • Hajóvezetéstan - kishajóvezetőknek szolgálati és hivatásos,
 • Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia - szolgálati és hivatásos,
 • Hajók elmélete, szerkezete, építése, felszerelése és géptan - szolgálati, hivatásos,
 • Veszélyes áruk belvízi szállítása (ADN) - hivatásos,
 • Jogi ismeretek - szolgálati, hivatásos,
 • Hajózási képesítéssel kapcsolatos rendeletek - hivatásos,
 • Jogi ismeretek és képesítési rendelet - hivatásos és szolgálati kishajós,
 • Elsősegély, környezet és tűzvédelem - szolgálati, hivatásos,
 • Vitorlázás elmélete - kedvtelési célú (sportos) és hivatásos,
 • Uniós hajóvezetői vizsga tárgyai (a fent fel nem soroltak):
  • Kiegészítő modul I. kategóriájú kompetenciák (gyakorlati vizsga)
  • Kiegészítő modul II. kategóriájú kompetenciák (gyakorlati vizsga)
  • Utazástervezés I. kategóriájú kompetenciák (esettanulmány vizsga)
  • Utazástervezés II. kategóriájú kompetenciák (szóbeli vizsga)
  • Utazás megvalósítása (gyakorlati vizsga)
  • Angol szakmai nyelv
 • Vonalismeret II. (jelenleg 898 km hosszú Duna-szakaszra)  hivatásos,
 • Német szakmai nyelv - szolgálati és hivatásos,
 • Rádiótelefon-kezelői ismeretek - szolgálati és hivatásos,
 • Hajóüzemeltetési ismeretek (összevont tárgy) - hivatásos, szolgálati,
 • Kereskedelem, rakodástechnika és veszélyes áruk belvízi szállítása - hivatásos,
 • COLREG - hivatásos (vonalismeret III.),
 • Parti navigáció - hivatásos (vonalismeret III.), - 
 • Személyhajózási szakértői ismeretek - hivatásos;
 • Elsősegélynyújtás - hivatásos;
 • Alap biztonsági ismeretek - hivatásos;

Módszerünk alkalmas arra is, hogy a szervezett képzések anyaga legyen, azaz a képzés során, azt követően a vizsgára felkészüléshez használja a vizsgázó, de különösen alkalmas e-learning (azaz távoktatásos) formájú képzés tananyagának és módszerének is. Módszerünk nem pusztán a vezetői vizsgákra való felkészülés segítésére alkalmas, hanem bármilyen szinten használható. Haszonnal ismerheti meg a matróz, a kishajó vezetője, a révész és a nagyhajó-vezető is. Tananyagainkat és tesztkérdéseink és szóbeli kérdéseink a Hajózási Hatóság kérdéseivel egyeznek - ahol kiadtak ilyent -, módszerünket, tananyagainkat a hatóság tansegédletként jóváhagyta, elfogadta. Ezeket folyamatosan korszerűsítjük és a változásokhoz igazítjuk. A többi tárgy esetében a Tesztvizsga.hu csapatának szakemberei készítettek a tananyaghoz tesztkérdéseket.

A Tesztvizsga.hu programban alkalmazott tesztkérdések a hivatalos tesztkérdésekkel egyeznek meg (ahol nem azt jelezzük).

Kínálatunkat folyamatosan bővítjük más vizsgatárgyak, képesítések, illetve szakterületek irányába.

Látogasson vissza hozzánk időnként! Mi nem kívánjuk hírlevelekkel "bombázni" ügyfeleinket, mert azokat mi sem kedveljük, ugyanakkor azt szeretnénk, ha későbbi vizsgáik, továbbképzési szándékuk előtt megnéznék miben léptünk előbbre időközben.
Ha szolgáltatásunk elnyerte tetszését, akkor kérjük ajánlja ismerőseinek, barátainak.A Hajózási szabályzat oktatási anyagáról és tesztkérdéseiről
Belvízi és tengeri hajózás
A Hajózási Szabályzat hajózási hatósági vizsgái jelenleg részben papír alapon, részben számítópes rendszerben, tesztlapok kitöltésével történnek.
Tesztvizsga.hu rendszerünk alkalmas valamennyi vizsgatárgy, ezen belül a Hajózási szabályzat ismeretanyagának tanulására, tartalmazza a hatósági vizsgákon alkalmazott tesztkérdéseket és a kiválasztott képesítés szintjének megfelelő kérdések gyakorlására ad lehetőséget, azaz bárkinek lehetősége van arra, hogy saját szintjének gyakorlásán kívül belekóstoljon – mit is kell tudnia erről egy révésznek vagy egy nagyhajó, egy hatalmas kötelék  vezetőjének?

Rendszerünk és tartalma "A Hajózási Hatóság által KH/HL/A/74/37/1/2009 számon jóváhagyott és az időközben történt jogszabály módosításokat követő tansegédlet".

A Hajózási Szabályzat (HSZ) tesztvizsgáinak szintjei:


(Tovább... 5311 betű van még )

Az oldalainkon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
Az oldalainkon elérhető tartalmat és a Tesztvizsga.hu rendszert szerzői jog© védi. A Tesztvizsga.hu on-line e-learning rendszer, az előfizethető moduljait és azok tartalmát kizárólag előfizetőink használhatják, előfizetésük időtartama alatt és csak a Tesztvizsga.hu oldalain. Az oldalainkon található bármely tartalom részben vagy egészben (a vizsgakérdéseket, képeket, ábrákat és válaszokat is beleértve) egyéb felhasználása, pl. másolása, publikálása, kölcsönbe vagy ajándékba-adása, hálózaton vagy más módon való elérhetővé tétele, üzleti célú felhasználása a Tesztvizsga.hu rendszer tulajdonosainak és az adott tartalom szerzőjének/előadójának előzetes írásbeli engedélyével lehetséges!

HA5ABE Software © 1980

Elérhetőség / Kapcsolat               Árjegyzék /Megrendelés

A tartalomkezelő keretrendszer: © 2005 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licenc érvényes.
Oldalkészítés: 0.13 másodperc