Főmenü

· Főoldal

· Árjegyzék

· Tájékoztatók

· Tesztvizsga

· Letöltések

· Személyes

· Magunkról

· Kapcsolat


Felhasználó
Felhasználónév

Jelszó

Biztonsági kód
Biztonsági kód
A fenti biztonsági kód megadása


Új felhasználó
REGISZTRÁCIÓ

Facebook

Facebook: Tesztvizsga.hu

Poster Mockup

Urban Poster Mockup

Urban Poster Mockup WebShop

Google hirdetés
Nyomkövetőt tartalmazhatnak


 
Belvízi és tengeri hajózás

Keresés a kategória cikkeiben:   
Főoldal   |   Kategóriák ]

Új tárgyak, új megoldások a hivatásos hajós képzésben - 2019
Belvízi és tengeri hajózás
A Tesztvizsga.hu a korábbi kéréseknek megfelelően kialakította:

A hivatásos "A", "B", "C" kategóriás hajóvezetők számára a hatóság választhatóvá tette összevont tárgyak teszt módszerű vizsgáját. A Tesztvizsga.hu - a vizsgázók felkészülésének támogatására - rendszerbe foglalta az új vizsgarendet, amelyhez bőséges tananyagot és a tesztkérdések gyakorlási lehetőségét biztosítja, ajánlja.
Az "A" kategóriás hajóvezető tárgyai között (AHV-20 elnevezés alatt csomagban is rendelhetők).
A "B" kategóriás hajóvezető tárgyai között (BHV-20 elnevezés alatt csomagban is rendelhetők).

A változás szerint: 
- a kereskedelem és rakodástechnika valamint az ADN témakörök egy tárgyba (Kereskedelmi, rakodástechnikai és veszélyes áru szállítási ismeretek) kerültek és egy 36 kérdésből álló vizsgateszt eredményes kitöltése a feladat;
- szintén egy tárgyba (Hajóüzemeltetési ismeretek) kerültek az Elsősegély, környezet és tűzvédelem; a Jogi ismeretek; a Képesítésekkel kapcsolatos ismeretek; valamint a Hajóelmélet, szerkezet, építés és géptan témakörök és egy 32 kérdésből álló vizsgateszt eredményes kitöltése a feladat;
- továbbra is önálló vizsgatárgyak: HSZ, Hajóvezetéstan, Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia, és az "A"-soknál a két tengeri tárgy.A nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány (ICC) elfogadásáról
Belvízi és tengeri hajózás
Sokan érdeklődtek nálunk a különböző országokban szerzett képesítések itthoni használhatósága iránt, amelyre a hajózási hatóság által kibocsátott tájékoztató ad részben választ a kedvtelési képesítések tekintetében (pl. horvát képesítés). A tájékoztatóban az alábbi mondatot emelték ki:

"Magyar állampolgár számára más ENSZ EGB tagállam által kiállított Bizonyítvány csak abban az esetben fogadható el, amennyiben annak tulajdonosa bizonyítottan a kiállító tagállamban él."

Teljes tájékoztató
:


(Tovább... 5103 betű van még )

Kedvtelési célú kishajóvezetői és néhány hivatásos vizsga rend változás - 2013
Belvízi és tengeri hajózás
A témáról az NKH az alábbi tájékoztatást adta ki:

"A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet módosítására kiadott 42/2013. (VII.19.) NFM rendelet hatályba lépésétől (továbbiakban: rendeletmódosítás), 2013. július 22-től a következő változások lépnek életbe a belvízi kedvtelési célú kishajó vezetői vizsgák lebonyolításával kapcsolatban:

A képesítővizsgák tantárgyai:

    1. A belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői vizsga:

        a) Hajózási Szabályzat
        b) hajózási ismeretek – kisgéphajó,
        c) gyakorlati vizsga – kisgéphajó.

    2. A belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői vizsga:

        a) Hajózási Szabályzat,
        b) hajózási ismeretek – vitorlás kishajó,
        c) gyakorlati vizsga – vitorlás kishajó."

A Hajózási ismeretek kisgéphajós és vitorlás tananyagai között jelentős az átfedés, ugyanakkor a tesztkérdések számos helyen eltérnek a két ismeretanyagra vonatkozóan a képesítés jellegének megfelelően. A Tesztvizsga.hu rendszer automatikusan figyeli ezeket az átfedéseket, hogy ne gyakoroltassa kétszeresen a mindkét tárgyban, vagy az egy tárgyon belüli előforduló azonos, vagy nagyon hasonló vizsgakérdéseket.

A tantárgyak változásainak figyelembe vétele alapján kialakított új vizsgarendnek megfelelő számonkérési módszer (tesztlapok) a 2013.08.25 utáni vizsgákon kerül bevezetésre. A
2013.08.25 előtti időszakban az eddig is alkalmazott rendszer marad érvényben.

"Az átmeneti időszakban az elméleti vizsga eredményének minősítése a következőképpen történik:


(Tovább... 13478 betű van még )

A Vonalismeret vizsgáról
Belvízi és tengeri hajózás

A Vonalismeret vizsgáról

        
A hajóvezetői ismeretek egyik legfontosabb és egyben legnehezebben megszerezhető ismeretrésze a VONALISMERET. Felhasználóink, a szakmában dolgozók régen sürgetik, hogy fejlesszünk ebben az irányban, amiben az utóbbi hetekben nagyot léptünk előre. Ma már Passau (2227. fkm) és Bok (1433. fkm) között 794 km hosszú Duna-szakaszra nyújtunk részletes tananyagot, és vizsgára felkészülést elősegítő tesztkérdéseket. A tananyag tartalmazza a legfrissebb térképeket és azokon a legfontosabb vezetési ismereteket, valamint az egyes szakaszokra vonatkozó legfontosabb adatokat, szabályokat. A tananyag sok fotót és radarképet tartalmaz, amelyek szintén segítik a helyismeret elmélyítését és az eredményes vizsgát.

A tananyag már jelen állapotában is alkalmas a vonalvizsgára felkészülésre, a tesztkérdések egyenlőre csak ezt segítő segédeszközök, mivel a hatósági vizsga nem teszt-rendszerű ebből a tárgyból. Ugyanakkor a tesztek, tesztsorok megoldása elmélyíti és biztosabbá teszi a vizsgára készülő tudását, azaz jó szívvel ajánljuk azoknak, akik segítség nélkül készülnek a vizsgára, és azoknak, akik erősíteni akarják vizsgabiztonságukat, valamint a sikeres vizsga utáni első önálló lépésekhez kívánnak minél erősebb hátteret maguknak.
A Vonalvizsga további elemeinek sikeres teljesítését is segíti az anyag, mivel a vaktérkép kitöltéséhez minden információ szerepel a tananyagban található térképeken, amelyek az elektronikus térképek szokásos tartalmán kívül tartalmazzák a találkozási szabályokat és a kedvezőtlen áramlások (limány, keresztáramlás) miatt nehezebben hajószható területek megjelölését, a szakasz jellegzetes részeinek radarképét, fényképét, továbbá azokat a szabályokat (HSZ, hirdetmények), amelyek a biztonságos hajóvezetéshez szükségesek.

A teljes vízterület tagolása (részszakaszok) megközelítőleg 25-40 km hosszúságúak azért, hogy azok se kényszerüljenek felesleges kiadásra, akik rövidebb szakaszokból vizsgáznak.

Ne riasszon meg a II. szint olyanokat, akiknek I. szinten kell vizsgázniuk, mert úgy véljük, hogy a több ismeretből könnyebb egy egyszerűbb vizsgát sikeresen letenni, mint tananyag nélkül.

       Valamennyi szakmabeli épülésére bemutatunk egy régmúltban készült saját kézzel rajzolt vonaltérkép részletet, amely jól mutatja a korabeli hajóskapitány ismeretszerzésének, tanulásának, ill. a tapasztalatok rögzítésének módját, a szakmai tudás mellett az igényes vezető egyéb (pl. történelmi) ismereteinek elmélyítését.


Német hajós szakmai nyelvvizsga
A hajóvezetői vizsga egyik fontos követelménye (nemzetközi víziútra szóló vonalvizsga esetén) a nyelvvizsga. A vizsgára készülők számára - számos forrás felhasználásával - magyar-német és német-magyar hajós szakmai szótárt készítettünk és tananyagként olyan német nyelvű szakszövegeket nyújtunk át a vizsgára készülőknek, amelyek a vizsgán és a későbbi munkavégzés során is hasznos ismereteket nyújt. A "Német" vizsgatárgy a hatósági vizsgán nem teszt formájában kerül számonkérésre, ezért a tesztkérdések itt is "csak" felkészülést segítő funkciót látnak el.
A jövőben a szókincs gyakorlására tovább bővítjük a tárgy szolgáltatásait, amely munkában számítunk azok segítségére, akik ebben a nyelvi közegben külföldön dolgoznak és tapasztalataikat, gyakorlati ismereteiket hajlandók megosztani a vizsgára készülőkkel rajtunk keresztül a legjobban hozzáférhetővé téve.

 
Változtak a képzésekkel, vizsgákkal kapcsolatos hatósági díjtételek - 2012
Belvízi és tengeri hajózás
A Magyar Közlöny 62. számában megjelent a hajózási hatósági eljárási díjakat újraszabályozó 27/2012 (V.25.) NFM rendelet. A jogszabály jelentős változásokat tartalmaz a korábbi díjakhoz viszonyítva. A rendelet díjtételei 2012. június 24-étől érvényesek, a jelentősebb változásokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

(Tovább... 10277 betű van még )

Matróz képesítés
Belvízi és tengeri hajózás
Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy több partnerünk kérésére elkészítettük a MATRÓZ képzéshez szükséges elméleti tananyagot, amely már elérhető honlapunkon.
-----
Tananyagunk a jelenleg hatályos követelményeknek felel meg, azonban mindenképpen szükséges hozzá a matróz szakma gyakorlati részének elsajátítása is (erre kitérünk a tananyag végén). Az e-learning tananyag és teszt gyakorlási lehetőség valamint a  többi képesítésnél megszokott vizsgaszimulációs elem lehetővé teszi a képző szerveknek a  (időben és eredményességben) hatékony elméleti képzést és elsősorban a gyakorlati képzésre történő felkészítést is.
A tananyag és a tesztgyakorló/vizsgáztató anyag két tárgyból áll:
- Hajózási szabályzat
- Hajózási ismeretek.
Kapható külön és csomagban.
Azoknak a gyakorlati elemeknek az elsajátítását, amelyek csak a valós gyakorlati hajózás során érhetők el (pl. bárka-leforgatás, műveletek vontatmánnyal, tolóhajóval, zsilipelés) videókkal és animációkkal tesszük elérhetővé (ezek használatához, pl. pps, MP4, gif szükségesek olyan programok, amelyekkel megtekinthetők, ill. a YouTube elérhetősége). Hajózási Szabályzat változások 2012.01.01-től.
Belvízi és tengeri hajózás
A Hajózási Szabályzat I. részében
 • Több helyen változott a Szabályzat struktúrája, pl.
  • csoportosítva találhatók meg a fogalmak meghatározásai, amelyek kis mértékben változtak is (pl. változott az úszó anyagok köteléke, amelynek új neve úszó testek köteléke), valamint bővültek újakkal;
  • közös cikkekben találhatók meg a hajók éjszakai és nappali jelzései;
  • megszűnt a 9. fejezet és helyette új 10. fejezet készült;
 • módosult a több géphajóval vontatott kötelékekben a kötelék vezetőjének meghatározási rendje (egy rövidebb előfogat esetén nem az elöl haladó hajó lesz a kötelék vezetője) és rendezi a több tolóhajóval továbbított tolt kötelékek vezetési és jelzési kötelezettségeit;
 • kis mértékben változott a kötelező gondosság szabályozása is;
 • kiszélesedett a látási holttér értelmezése és megszűnt az a lehetőség, hogy ilyen esetben különböző eszközökkel lehetett azt kiváltani – a jövőben ezt kizárólag a radarral lehet megtenni;
 • több esetben megszűnt műszaki előírások részletes ismertetése a Szabályzatban, pl. a merülési jelek, a színek, fényerősségek, hangjelzések karakterisztikájának pontos leírása, radarberendezés előírásai, és hasonlóan jár el a Szabályzat a felszerelésekkel, a hajó szerkezetével kapcsolatban is, amelyeknél más jogszabályokra, szabványokra hivatkozik a Szabályzat;
 • lényegesen kiszélesítette a Szabályzat azoknak az okmányoknak a körét, amelyeket megkövetel a hajókon (1.10 cikk), amely elsősorban a hivatásos hajózásban jelent növekedést és azon belül a kishajók esetében is figyelemre méltóak a változások; egy elemet kiemelve: a pihenőidő nyilvántartására szolgáló dokumentum a magyar lobogó alatti hajókon a hajónapló (ez alapvetően erre szolgál), azaz ha olyan hajón , ahol ez más előírások miatt nem szükséges ezzel teljesíthetik a pihenő idő nyilvántartás kötelezettségét (a hajózási hatóságnál szerezhető be);
 • új elem a Szabályzatban, hogy a hajózást szabályozó kiemelkedően fontos dokumentumokat (pl. magát a Szabályzatot is) jóval szélesebb körben teszi kötelezővé a hajón tartást, mint korábban, így pl. a nyitott kishajók kivételével ebben a kategóriában is mindenhol kötelező a hajón tartás;
 • jelentős számú új éjszakai és nappali jelzés került bevezetésre és jelentősen átalakult a kötelékek megjelöléséke rendje is (különösen a tolt és vontatott kötelékek esetében, ahol jóval több jelzést kell kihelyezni és az eddigiekhez képest eltérő helyre), pl. egy háromoszlopos és kétsoros tolt köteléken az eddig szükséges 8 fény helyett 12 fény; egy ugyanekkora vontatmányon az eddigi 7 fény helyett 11 fény; átalakult kis mértékben a mellévett alakzat megjelölése is;
 • új elem a 110 m-t meghaladó testhosszú hajók külön kategóriában kezelése is;
 • a belvízen eddig teljesen ismeretlen jelzések is rendszerbe kerültek, amelyek zömmel a COLREG-ből származnak (pl. aknamentesítést végző hajó, műveletképességében korlátozott hajó, révkalauz hajó) és ezzel módosult néhány eddigi jelzés is, pl. kiegészült a műveletképtelen hajó jelzéseinek tárháza;
 • jelentősen átalakultak a halászattal foglalkozó hajók és kitűző hajók jelzései;
 • néhány olyan jelzés is része az új Szabályzatnak, ami a korábbi elvekkel ellentétes, pl. az előfogattal haladó tolt kötelék sárga farfényei;
 • új eleme a Szabályzatnak, hogy több olyan jelzés, amely korábban a kishajókon nem került előírásra most ott is kötelező (pl. a nyílt helyen veszteglő hajó fekete gömb jelzése);
 • megváltozott a veszélyes árut szállító hajók jelzéseivel foglalkozó rész is, de ez inkább a könnyebb alkalmazhatóságot szolgálja, a lényegen nem változtat (a jelzésekben minimális a változás);
 • új komp változatot emelt be a Szabályzat a függesztőköteles komp (ez a mederben lehorgonyzott bójára vagy csónakra függesztett kötél segítségével átvágató komp) jelzéseinek szabályozásával;
 • bekerült a Szabályzatba is a kötelékek továbbíthatóságát a hajóbizonyítványba történt bejegyzéshez kötő szabály, azaz csak olyan célra (méretre, terhelésre, üzemformára) lehet – a mentést kivéve – alkalmazni a hajót, amelyre a hajóokmányában a hatóság alkalmasnak nyilvánítja;
 • külön szabályozza a Szabályzat a tolt bárkák köteléken kívüli közlekedésének feltételeit;
 • jelentősen változott a radarhajózással kapcsolatos szabályozás, amely kiegészült az Inland ECDIS berendezésekkel, ill. az AIS készülékekre vonatkozó szabályozással; szintén új elem, hogy a gyorsjáratú hajó – függetlenül a láthatóságtól – menetben köteles radart használni;
 • a korlátozott látási viszonyok közti hajózás szabályozása nagymértékben változott;
  • alapesetben ilyenkor csak radarral közlekedhetnek a hajók (nem tekintendő korlátozott látási viszonynak az éjszaka önmagában, azaz, ha más korlátozó tényező (pl. köd, hóesés, zápor, homokvihar) nem egészíti ki;
  • a völgymenetben közlekedő vontatmánynak még radarral sem engedélyezi a Szabályzat a közlekedést és a legközelebbi kikötő- vagy veszteglőhelyen kikötésre kötelezi;
  • szigorította a Szabályzat a radarral közlekedő és a korlátozott látási viszonyok között a hajóútban veszteglő radar nélkuüli hajók kommunikációs (rádiózási) kötelezettségeit;
  • szintén jelentős változás, hogy ellentétben a korábbi szabályokkal korlátozott látási viszonyok között hajózva nem kell alkalmazni az összeütközés veszélyét jelző (rövid hangok sorozata) hangjelzést;
 • jelentősen átalakult a kiemelten védendő hajók bejelentési kötelezettségének szabályozása
  • részben bővült a bejelentésre kötelezettek köre (a veszélyes árut szállítók mellé kerültek a 20-nál több konténert szállítók, és a személyhajók (amelyek nem kiránduló hajók, vagyis a kabinos hajók), valamint a tengeri hajók és a különleges szállítást végzők;
  • másrészt kisebb mértékben módosult a bejelentés tartalma;
 • a korábbi 9. fejezetből a 10. fejezetbe kerültek a környezetvédelmi szabályok, amelyek a korábbiakhoz képest jelentősen átalakultak (kevésbé definíciókból állnak, nőtt a rendelkező elemek száma, de alapvetően új szabály nem került be a környezetvédelmi kötelező gondosságon kívül;
 • ezzel kapcsolatban bekerült a Szabályzatba a Fáradt olaj napló mintája.
A Hajózási Szabályzat II. részében
 • jelentősen módosult néhány fogalom meghatározása, ill. néhány új fogalom is bevezetésre került;
 • a nemzeti rész funkciójának megfelelően néhány elemet részletesebben szabályoz, mint az első rész, egyebek mellett pontosítja az ideiglenes előfogat fogalmát is (2000 m hosszú szakaszban);
 • új elem a Szabályzatban a szervezett vízitúrák szabályozása, amely 10-nél több hajóból álló túra esetén túravezetőt követel meg és annak megfelelő (kishajó-vezető) képesítéssel kell rendelkeznie;
 • a nemzeti rész Magyarország teruületére elsődlegesen a rádiókapcsolatot írja elő a hajók számára, amelyet kényszerhelyzetben (üzemképtelen rádió, vagy kommunikációs zavar) helyettesíthet a hajó jelzésekkel;
 • megszüntette az új HSZ a 16. csatorna hajók közti kommunikációra való használatát, azaz minden víziútunkon (folyón és tavon is) a 10. a hajó-hajó közti kapcsolatra kijelölt csatorna – a 16. csatornán vészhívást lehet végezni;
 • visszakerült a Szabályzatba a kishajók, vízi sporteszközök, csónakok különböző nagyhajók útjának keresztezésekor követendő – pontos távolságokat meghatározó –szabályozása (1500/1000 m);
 • korábban vitatott helyzetet tesz egyértelművé a Szabályzat a következő meghatározással: „Azt a hajót, amely a Szabályzatban foglalt jelzésekkel vagy átmeneti rendelkezéssel kijelölt helyen van kikötve, illetőleg lekötve, jelzési és őrzési szempontból is hajóúton kívül veszteglőnek kell tekinteni.” (ezt csak különleges körülmények írják felül);
 • módosultak a köteles komp közlekedésének biztonsági szabályai, ezen beluül a kötél megközelítésének szabályai pontosításra kerültek (távolságtartási kötelezettség 50 m);
 • megszüntette a Szabályzat a közforgalmú személyszállító hajóról fürdési lehetőséget;
 • jelentősen változtak a mentő kisgéphajók jelzéseire vonatkozó előírások.
A hajózási szakterületet teszt rendszerben számon kért hivatalos vizsgakérdéseit, a válaszokat, valamint a mintakérdéseket a Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött megállapodásban meghatározott szabályok szerint munkacsoportunk készíti,  tartja karban és teszi elérhetővé előfizetéses rendszerben, így a

2012. január 1-től hatályos Hajózási Szabályzat hivatalos vizsgakérdései gyakorolhatók oldalunkon, amelyen folyamatosan követjük a rendelet későbbi módosításait is (pl. 2013. július 22-én történt változások is megtalálhatók már - lásd külön tájékoztatóban).Változik a világ a hajós képzésben
Belvízi és tengeri hajózás
Elektronikus vizsga és e-learning

Bár a világválság visszavetette a hajóvásárlási kedvet (és lehetőségeket) a hajózás nem veszített vonzerejéből. Ma már sokan választják a hajóbérlés lehetőségét bel- és külföldön egyaránt. Az itthon szerzett kedvtelési célú kishajó-vezető képesítéseket Európa majd minden belvízén elfogadják (csak a Rajnán kell egy vonalvizsgával kiegészíteni az itthoni ismereteket). Folyik a szezon a hajós képzésben is, amelynek piacán több új szervezet is megjelent, valamint a változó igények és jogszabályi környezet újfajta gondolkodást generált.

E témakörről az alábbiakban adjuk közre gondolatainkat.


(Tovább... 21164 betű van még )

Szakkönyvek
Belvízi és tengeri hajózás
Hajózási szakirányú tankönyvek, segédletek (nyomtatott formában)
(a Troll-csoport. kiadványai)

A kiadványokat az alábbi árjegyzék alapján a kapitany.horvath@gmail.com címre írt e-mailben rendelheti meg, illetve kérhet tájékoztatást. Kérjük, hogy a termék azonosítóját szíveskedjenek a megrendelésen feltüntetni. A megrendelésük alapján elkészített kiadványt Budapesten személyesen adjuk át, a fővároson kívüli megrendelés esetén (ha nem oldható meg a személyes átvétel) utánvéttel küldjük meg a könyvet (telefonos elérhetőségünk: +36-70-3451153). A bruttó ár a postaköltséget nem tartalmazza. 
Tájékoztatjuk, hogy a vásárlásról szóló számlát a Troll-Teszt Bt. állítja ki, amely a KATA szabályai alapján működik, azaz kisadózó.

Az alábbi árjegyzék 2019. december 22-től módosításig hatályos.

Könyv formában (nyomtatott)
  Tételszám  Cím  Megjegyzés  Ár
Ft
 1  T-JOG-N1 Dr. Vass Ödön: Jogi ismeretek hivatásos és szolgálati hajósoknak 5.800.-
 2  T-HEL-N2 Dr. Vass Ödön: Hajók elmélete, szerkezete és építése
hivatásos és szolgálati hajósoknak 5.800.-
 3  T-KPT-N3 Horváth-Horváth: Kapitányi Almanach
150 év kapitányai, 2000 év hajózása 2.520.-
 4 T-URH-N4
Szabályzat a belvízi hajózás rádiótelefon szolgálatáról
minden hajósnak
 3.360.-
 5 T-URH-N5
Az ENSZ EGB szabványos rádióforgalmazási szótára
minden hajósnak
2.250.-
 6 T-ÜVN-N6
Horváth: Hajózási üzemeltetési vezetői ismeretek (belföldi nagyhajós) üzemeltetési vezetői vizsgára felkészítő tananyag – jogszabályi melléklet elektronikus formában
11.000.-
 7 T-ÜVZ-N7  Horváth: Hajózási üzemeltetési vezetői ismeretek (belvízi nemzetközi)
üzemeltetési vezetői vizsgára felkészítő tananyag – jogszabályi melléklet elektronikus formában 8.000.-
 8  T-ÜVK-N8 Horváth: Hajózási üzemeltetési vezetői ismeretek (belföldi kishajós)
üzemeltetési vezetői vizsgára felkészítő tananyag – jogszabályi melléklet elektronikus formában 10.000.-
 9 T-ÜVU-N9
Horváth: Hajózási üzemeltetési vezetői ismeretek (úszómunkagépes)
üzemeltetési vezetői vizsgára felkészítő tananyag – jogszabályi melléklet elektronikus formában 9.450.-
 10  T-ÜVA-N10 Horváth: Hajózási üzemeltetési vezetői ismeretek (kompos)
üzemeltetési vezetői vizsgára felkészítő tananyag – jogszabályi melléklet elektronikus formában 9.450.-
11T-HIH-N18Horváth-Horváth-Szabó: Hajózási ismeretek I-II. (hajóvezetéstan)szakközépiskolásoknak11.000.-
 12 T-HVK-N15
Horváth I.- Horváth J. -Szabó Gy.: Hajóvezetéstan (V-VI. szint)
nagyhajó vezetőknek, radarhajózási-, RIS ismeretek 25.000.-
 13  T-HVR-N16 Horváth-Horváth: Radarhajózási ismeretek
nagy- és kishajóvezetőknek (a Hajóvezetéstan jegyzet kiemelt része)
4.500.-
14 T-HIV-N17
Horváth-Szabó: Hajóvezetéstan (IV. szint) kisgéphajó-vezetőknek (hivatásos, szolgálati) 9.000.-
Megjegyzés: 
- azonos tételszámú jegyzetből 5 vagy több db. egyidejű megrendelése esetén 10%,
- azonos tételszámú jegyzetből 10 vagy több db. egyidejű megrendelése esetén 15%,
- azonos tételszámú jegyzetből 20 vagy több db. egyidejű megrendelése esetén 20%
árengedményt adunk.
  
Tengeri kedvtelési célú képesítések tananyaga és vizsgakérdései
Belvízi és tengeri hajózás
A tengeri kedvtelési célú kishajók vezetéséhez a magyar hajózási hatóságnál vagy a külföldi  tengerészeti hatóságoknál tett képesítő vizsga alapján szerezhető meg az előírt képesítés.

Társaságunk segíteni kívánja azokat, akik a - hazánkban kötelező - tanfolyamok előtt, közben, illetve azt követően, otthon, kényelmesen vagy utazás közbeni résidőkben kívánják megoldani a vizsga előtti alaposabb felkészülést, valamint a képző szervezeteket (viszonteladóként) akik hallgatóiknak korszerű gyakorlási lehetőséget kívánnak biztosítani.

Honlapunkon jelenleg a III. és a IV. osztályú tengeri kedvtelési célú kishajó-vezető vizsgához kínálunk vizsgafelkészülést segítő tananyagot és a tesztkérdések gyakorlási lehetőségét. Tesztkérdéseink a tengeri kedvtelési célú vizsgák vizsgatárgyai tekintetében nem a hatósági vizsgák hivatalos tesztkérdései, de megoldásukkal jelentősen közelebb jut a vizsgára készülő a szóbeli vizsgák sikeres teljesítéséhez, ill. a COLREG esetében a tesztek sikeres megoldásának képességéhez.

A tananyag alkalmas mint a hazai, mint a külföldön teendő vizsgákra, valamint a későbbi alkalmazásra való felkészülésre, azaz egyéni tanulásra, ismeretfelújításra.Hajósok képzésével foglalkozó iskolák, ill. szervezettek számára
Belvízi és tengeri hajózás
A hajózási képesítésekről szóló rendelet azerint minden, hajó vezetésére jogosító kedvtelési célú, szolgálati célú és hivatásos  hajózási képesítés megszerzésének egyik előfeltétele, jóváhagyott képzőszervnél végzett tanfolyam és annak igazolása. Ilyen igazolást, a Hajózási Hatóság által jóváhagyott képzőszervek állíthatnak ki. 
Képzőszerv jóváhagyásának egyik feltétele a jóváhagyott tematika alkalmazása és (megfelelő példányszámban rendelkezésre álló) jóváhagyott tananyag a képzésben. 

A Tesztvizsga.hu - 13 éve - olyan tananyagot tesz hozzáférhetővé megrendelőinek, amelyeket a Hajózási Hatóság jóváhagyott, ill. amikor erre már nem volt hatásköre, akkor annak vizsgálatát követően ajánlott tananyagai között szerepeltet, és amelyeket az egyes szakterületek elismert szakemberei készítettek. Ezek a tananyagok a hatósági engedélyezés során alkalmazhatók jóváhagyott tananyagként akkor, ha a képzőszerv együttműködési megállapodás alapján azt alkalmazza az oktatásban. 


Képzőszervek és oktatók számára jelentős viszonteladói kedvezményt biztosítunk, egységes feltételekkel:


(Tovább... 9417 betű van még )

Hajózási képesítésekről szóló jogszabály változása - 2009
Belvízi és tengeri hajózás
A hajózási képesítésekről szóló jogszabály (15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet) 2009. március 14-étől jelentősen megváltozott. A korábbi belvízi hajóvezetői képesítések esetében az Európai Unió formai követelményeinek megfelelően "A" osztályú, B" osztályú hivatásos hajóvezetői képesítések kerültek bevezetésre. A kihirdetett 9/2009. (III.6.) KHEM rendelet és a módosításokkal aktualizált rendelet teljes szövege honlapunkról letölthető.

Az "A" osztályú hajóvezető ismeretek az eddigi rendszert kiegészítve a folyók tengeri szakaszain történő hajózáshoz szükséges ismeretekkel bővültek. A vizsgára történő felkészülés segítésére az eddigi hajózási szabályzat mellé két új vizsgatárgy elemet készítettünk: a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályok ismerete  (COLREG), illetve parti navigáció.

A vizsgára való felkészülést külön-külön rendelhető a Nemzeti Közlekedési Hatóság által KH/HL/A/74/37/1/2009 számon jóváhagyott tananyagok és a hozzájuk kapcsolódó teszt-rendszerű gyakoroltató és vizsgaszimulációs szolgáltatás segíti.A Hajózási szabályzatot tartalmazó 39/2003. (VI.13.) GKM rendelet 2008. július 1-ével jelentősen, augusztusban kisebb elemekben változott. Ennek megfelelően rendszerünk is megjeleníti a változásokat a HSZ letölthető szövegében, az előfizetőink számára elérhető tananyagokban, a vizsgakérdésekben, válaszaikban és magyarázataikban is.

A változás érintette a tananyagot és a vizsgakérdések mintegy 15%-át.
Hajózási képesítések tananyagai és vizsgakérdései az Interneten
Belvízi és tengeri hajózás
Hajózási szabályzat vizsgakérdések az Interneten


Hajózni muszáj
Belvízi és tengeri hajózás
A vízről a mozgást szerető embernek az úszás és a hajó jut eszébe. A hajózás a történelem minden időszakában kihívást jelentett az ember számára, mert a természet mérhetetlen nagyságával és erejével közvetlenül találkozhatott, ugyanakkor a jól képzett hajós szakember, tengerész, a jól felkészült kedvtelési (sport) hajós biztonsággal tartja kézben az általa vezetett evezős, vitorlás, vagy géphajót, ami sokaknak jelent megunhatatlan, mindig megújuló élményt.

A hajóvezetés szilárd elméleti alapok ismeretében és megfelelő gyakorlattal végezhető biztonságosan. A hajóvezetés két alapvető ismeretrendszer együttes alkalmazását követeli meg, ezek a műveletezés (hajóvezetéstan) és a Hajózási szabályzat, amelyhez kellő helyismeret (hivatásos hajósoknál vonalismeret), valamint a hajó és berendezéseinek, illetve a jogi környezet, a kikötői tevékenységek, kereskedelmi eljárások ismerete szükséges. A hajó vezetője gyakran kerül azonnali döntési helyzetekbe, amelyeket akkor tud gyorsan és helyesen megoldani, ha megfelelő színvonalú képzésben részesült.

A jó felkészülés egyik módja a szervezett (tanfolyam) képzés, de egyre több lehetőség van az egyéni felkészülés (önképzés), vagy távoktatás (e-learning) alkalmazására. Utóbbi módszerhez könnyen elérhető oktatási anyagok, önellenőrzésre alkalmas oktatási módszerek szükségesek. Ilyen módszert alakított ki társaságunk mára a teljes kínálatban tartott vizsgatárgyak tekintetében (minden szinten):
 • Hajózási Szabályzat - kedvtelési célú (sportos - más régies kifejezésekkel: vízi KRESZ, vízijártassági), szolgálati és minden szintű hivatásos,
 • Hajózási ismeretek - kedvtelési célú (sportos - vitorlás, ill. kisgéphajós)
 • Hajóvezetéstan - kishajóvezetőknek szolgálati és hivatásos,
 • Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia - szolgálati és hivatásos,
 • Hajók elmélete, szerkezete, építése, felszerelése és géptan - szolgálati, hivatásos,
 • Veszélyes áruk belvízi szállítása (ADN) - hivatásos,
 • Jogi ismeretek - szolgálati, hivatásos,
 • Hajózási képesítéssel kapcsolatos rendeletek - hivatásos,
 • Jogi ismeretek és képesítési rendelet - hivatásos és szolgálati kishajós,
 • Elsősegély, környezet és tűzvédelem - szolgálati, hivatásos,
 • Vitorlázás elmélete - kedvtelési célú (sportos) és hivatásos,
 • Vonalismeret II. (jelenleg 768 km hosszú Duna-szakaszra)  hivatásos,
 • Német szakmai nyelv - szolgálati és hivatásos,
 • Rádiótelefon-kezelői ismeretek - szolgálati és hivatásos,
 • Hajóüzemeltetési ismeretek (összevont tárgy) - hivatásos, szolgálati,
 • Kereskedelem, rakodástechnika és veszélyes áruk belvízi szállítása - hivatásos,
 • COLREG - hivatásos (vonalismeret III.),
 • Parti navigáció - hivatásos (vonalismeret III.),
témakörében.

Módszerünk
alkalmas arra is, hogy a szervezett képzések anyaga legyen, azaz a képzés során, azt követően a vizsgára felkészüléshez használja a vizsgázó, de különösen alkalmas e-learning (azaz távoktatásos) formájú képzés tananyagának és módszerének is. Módszerünk nem pusztán a vezetői vizsgákra való felkészülés segítésére alkalmas, hanem bármilyen szinten használható. Haszonnal ismerheti meg a matróz, a kishajó vezetője, a révész és a nagyhajó-vezető is. Tananyagainkat és tesztkérdéseink  a Hajózási Hatóság kérdéseivel egyeznek - ahol van ilyen -, módszerünket, tananyagainkat tansegédletként jóváhagyta, elfogadta. Ezeket folyamatosan korszerűsítjük és a változásokhoz igazítjuk. A többi tárgy esetében a Tesztvizsga.hu csapatának szakemberei készítettek a tananyaghoz tesztkérdéseket.

A Tesztvizsga.hu programban alkalmazott tesztkérdések a hivatalos tesztkérdésekkel egyeznek meg (ahol nem azt jelezzük).

Kínálatunkat folyamatosan bővítjük más vizsgatárgyak, képesítések, illetve szakterületek irányába.

Látogasson vissza hozzánk időnként! Mi nem kívánjuk hírlevelekkel "bombázni" ügyfeleinket, mert azokat mi sem kedveljük, ugyanakkor azt szeretnénk, ha későbbi vizsgáik, továbbképzési szándékuk előtt megnéznék miben léptünk előbbre időközben.
Ha szolgáltatásunk elnyerte tetszését, akkor kérjük ajánlja ismerőseinek, barátainak.A Hajózási szabályzat oktatási anyagáról és tesztkérdéseiről
Belvízi és tengeri hajózás
A Hajózási Szabályzat hajózási hatósági vizsgái jelenleg részben papír alapon, részben számítópes rendszerben, tesztlapok kitöltésével történnek.
Tesztvizsga.hu rendszerünk alkalmas valamennyi vizsgatárgy, ezen belül a Hajózási szabályzat ismeretanyagának tanulására, tartalmazza a hatósági vizsgákon alkalmazott tesztkérdéseket és a kiválasztott képesítés szintjének megfelelő kérdések gyakorlására ad lehetőséget, azaz bárkinek lehetősége van arra, hogy saját szintjének gyakorlásán kívül belekóstoljon – mit is kell tudnia erről egy révésznek vagy egy nagyhajó, egy hatalmas kötelék  vezetőjének?

Rendszerünk és tartalma "A Hajózási Hatóság által KH/HL/A/74/37/1/2009 számon jóváhagyott és az időközben történt jogszabály módosításokat követő tansegédlet".

A Hajózási Szabályzat (HSZ) tesztvizsgáinak szintjei:


(Tovább... 5311 betű van még )

Az oldalainkon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
Az oldalainkon elérhető tartalmat és a Tesztvizsga.hu rendszert szerzői jog© védi. A Tesztvizsga.hu on-line e-learning rendszer, az előfizethető moduljait és azok tartalmát kizárólag előfizetőink használhatják, előfizetésük időtartama alatt és csak a Tesztvizsga.hu oldalain. Az oldalainkon található bármely tartalom részben vagy egészben (a vizsgakérdéseket, képeket, ábrákat és válaszokat is beleértve) egyéb felhasználása, pl. másolása, publikálása, kölcsönbe vagy ajándékba-adása, hálózaton vagy más módon való elérhetővé tétele, üzleti célú felhasználása a Tesztvizsga.hu rendszer tulajdonosainak és az adott tartalom szerzőjének/előadójának előzetes írásbeli engedélyével lehetséges!

HA5ABE Software © 1980

Elérhetőség / Kapcsolat               Árjegyzék /Megrendelés

A tartalomkezelő keretrendszer: © 2005 PHP-Nuke. Minden jog fenntartva. A PHP-Nuke szabad szoftver, amelyre a GNU/GPL licenc érvényes.
Oldalkészítés: 0.20 másodperc